JUL OG NYTTÅR

Romjulssøndag

2. rekke

 

 

Hjem                                                 Stefanus / 2. juledag – hovedside

Eksegese

Prekendisposisjoner

Salmeforslag

 

 

 

Luk. 2,36-38

 

Oversettelse og tekstkritikk

 

 

Eksegese

 

 

Dogmatisk analyse

 

Liturgisk analyse

 

 

Prekendisposisjoner

 

Salmeforslag

På søndag etter jul er det naturlig å fortsette med julens salmer.

NoS 46 Nå er frelsens dag opprunnet

S97 103 Når jord og himmel møtes her (v. 4 – ”Han åpner for oss nådens dør”)

 

Salmelister