Strategier logo

bild på recensionsomslagNr 746, den 10 augusti 2015

Recensionen

Ett Bra Föredrag

sett av Jonas Himmelstrand

Heart Matters: The Science of Emotion


Känslor har fått ett stort fokus under senare år genom begrepp som emotionell intelligens, socialt- och emotionellt lärande (SEL) och modern neurobiologi. Men ännu saknas en förutsättningslös förståelse av känslor och dess betydelse för lärande och växande hos människor.

Dr Gordon Neufeld råder bot på denna brist genom föredraget Heart Matters på dvd med fokus framförallt på barn och ungas beteende, lärande och mognad. Klassisk psykodynamik förenas med modern neurovetenskap.

Dr Neufeld visar att vi människor först och främst är emotionella varelser. Emotionell motivation kommer först. Känslor är grunden i beteende och växande, även för hjärnans utveckling. Känslor har länge ansetts vara en skräpvariabel i västerländsk kultur. Idag vet vi att beteende och utveckling inte kan förstås utan att förstå känslor och emotioner.

Känslor kan förefalla irrationella, men hjärnan har sina skäl vilka blir begripliga först när vi förstår hjärnans rationella avsikter bakom våra känslor.

Våra känslor signalerar till oss att vara försiktiga vid fara, att söka närhet när vi önskar kontakt, att sluta upp med vad vi gör när vi möter fruktlöshet, att upptäcka det okända när vi har en trygg hemmabas, att vara försiktig vid kontakt med människor vi inte är anknutna till, att vårda våra anknytningar, att vara motvillig vid brist på anknytning, att träda fram som en självständig individ när hungern efter anknytning är mättad. Kort och gott känslor är centrala i vårt liv.

Dvd-föredraget Heart Matters finns just nu att köpa som dvd. Så småningom övergår dvd-skivan till en kurs där videomaterialet ingår. Det går inte att nog rekommendera detta dvd-föredrag för alla intresserade av att lära & växa.


Heart Matters: The Science of Emotion, dr Gordon Neufeld. 2015. Dvd engelska. 300 min.


© 2015 Kunskapsbrevet Strategier för att Lära & Växa • www.strategier.se