SIGN IN | REGISTER
Αρθρογραφία

ΑΚΤΗ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ ΣΚΑΦΟΣ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
NEA - Δείτε όλα τα άρθρα


Τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου - Μετά απο 5 Χρόνια ξανά στην βουλή • Τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου - Μετά απο 5 Χρόνια ξανά στην βουλή
 • Τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου - Μετά απο 5 Χρόνια ξανά στην βουλή

Πατήστε την εικόνα για μεγέθυνση

Τροποποίηση του περί Αλιείας Νόμου

Μετά απο 5 Χρόνια ξανά στην βουλή

 

 

Το 2011 ο τότε Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας, ήθελε όπως προβεί σε διάφορες απαγορεύσεις προς του ερασιτέχνες ψαράδες υποκινούμενος κυρίως από τα συμφέροντα κάποιων άλλων. Τότε ξεσηκώθηκαν και οργανώθηκαν οι ομίλοι και συνδέσμοι ερασιτεχνικής αλιείας και ελεύθερης κατάδυσης και προχώρησαν προς διαβουλεύσεις με το τμήμα αλιείας. Παράλληλα το τμήμα αλιείας ήθελε όπως προχωρήσει και σε κάποιες τροποποιήσεις ως αναφορά την επαγγελματική αλιεία. Όλα τότε συζητήθηκαν, κατατέθηκαν προτάσεις και διαμορφώθηκαν οι τροποποιήσεις του Περί αλιείας νόμου , οι οποίες αφού έτυχαν νομικής επεξεργασίας και πέρασαν από το υπουργικό συμβούλιο στην συνέχεια  κατατέθηκαν στην Επιτροπή Γεωργίας και Περιβάλλοντος της βουλής για να προωθηθούν προς ψήφιση.

Η όλη διαδικασία διάρκεσε πέντε ολόκληρα χρόνια. Για πέντε χρόνια αρκετές ουσιαστικές αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο στην πάταξη της λαθραλιείας όσο και στην προστασία του θαλάσσιου μας πλούτου έμενα στα συρτάρια των διάφορων υπηρεσιών.

Στις 20 Μαρτίου καλέστηκαν τα επίσημα μέλη να παρουσιαστούν ενώπιον της επιτροπής Γεωργίας με σκοπό να συζητηθούν οι τροποποιήσεις και εάν είναι όλοι σύμφωνοι να προχωρήσουν οι τροποποιήσεις προς ψήφιση.

 

Οι Βασικές τροποποιήσεις είναι οι εξής

 

Επαγγελματική Αλιεία

Θα συγχωνευθούν οι αλιείς άδειας Α οι οποίοι δικαιούνται να ρίξουν μέχρι 5000 μέτρα δίκτυ με τους αλιείς άδειας Β οι οποίοι δικαιούνται να ρίξουν μέχρι 3000 μέτρα δίκτυ σε μια κατηγορία Α .Όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να ασκούν το επάγγελμα του αλιέα ως βασική τους ενασχόληση με το 80% του χρόνου τους και 50% του εισοδήματος τους να εξασφαλίζεται από την αλιεία.  Πέραν αυτών των παραμέτρων υπάρχουν και άλλα κριτήρια όπως να κατέχουν οι ίδιοι επαγγελματικό σκάφος για ψάρεμα, να έχουν εμπειρία , να μην έχουν κάποια ανικανότητα και διάφορα άλλα κριτήρια.  

Πέραν τούτου ο νέο νόμος ορίζει το ελάχιστο βάθος για ρίξιμο δικτύων ολόχρονα στα πέντε μέτρα ενώ μέχρι σήμερα μόνο την καλοκαιρινή περίοδο εφαρμοζόταν το ελάχιστο βάθος.

 Παράλληλα καθορίζεται το μήκος των μισινέτινων δικτύων στα 2400 μέτρα ανά σκάφος ενώ παράλληλα το ελάχιστο άνοιγμα του ματιού για τα δίκτυα είναι 38 χιλιοστά.

  Για την κατηγορία Γ περιοδικής απασχόλησης καθορίζονται μέρες για χρήση δικτύων

(iA) Φεβρουάριο (Σάββατο & Κυριακή),

(iB) Μάρτιο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΓ) Απρίλιο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΔ) Ιούνιο (Τετάρτη & Σάββατο & Κυριακή),

(iΕ) Ιούλιο (Τετάρτη & Σάββατο & Κυριακή),

(iΣτ) Αύγουστο (Τετάρτη & Σάββατο & Κυριακή),

(iZ) Σεπτέμβριο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΗ) Οκτώβριο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΘ) Νοέμβριο (Σάββατο & Κυριακή),

(iΙ)          Δεκέμβριο (Σάββατο & Κυριακή)· και

(ii)           το μέγιστο μήκος δικτύων το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 600 μέτρα:

 Ως αναφορά την ερασιτεχνική αλιεία οι ποιο σημαντικές αλλαγές είναι οι εξής

 • Επαναφέρετε το δικαίωμα στους ψαροντουφεκάδες να ψαρεύουν κατά τον μήνα Μάιο
 • Άδεια ψαροντουφέκου μπορεί να βγάζουν και άτομα ηλικίας 15-17 ετών εάν η άδεια εκδοθεί υπό την παρουσία τους κηδεμόνα του και συνοδεύονται από ενήλικα ή των κηδεμόνα τους.
 • Η οποιασδήποτε μορφής αλιεία ή συλλογή θαλάσσιων οργανισμών σε συνδυασμό με υποβρύχια κατάδυση με βοηθητικές συσκευές απαγορεύετε.
 • Η υποβρύχια κατάδυση με βοηθητικές συσκευές μια ώρα πριν τη δύση του ήλιου μέχρι και μια ώρα μετά την ανατολή του σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, εκτός από τις περιοχές που καθορίζονται στο Παράρτημα VΙ απαγορεύεται
 • Η ταυτόχρονη κατοχή ή/και μεταφορά:
 • Οποιασδήποτε μορφής υποβρύχιας βοηθητικής συσκευής κατάδυσης και ψαροντούφεκου ή εξαρτήματος αυτού ή οποιασδήποτε μορφής καμάκι ή ιχθύος με οποιοδήποτε σκάφος απαγορεύεται·
 • οποιασδήποτε μορφής ψαροντούφεκου ή εξαρτήματος αυτού ή οποιασδήποτε μορφής καμάκι ή ιχθύος με οποιοδήποτε σκάφος από τη δύση μέχρι την ανατολή του ήλιου απαγορεύεται.
 •   Στις περιοχές του Παραρτήματος IV (Προστατευόμενες περιοχές) επιτρέπεται η υποβρύχια κατάδυση με βοηθητικές συσκευές αν πληρούνται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Η κατάδυση διεξάγεται υπό την εποπτεία επαγγελματικού φορέα ή σωματείου/ συνδέσμου που είναι εγγραμμένος στον σύνδεσμο καταδυτικών κέντρων ή στην Κυπριακή Ομοσπονδία Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων·
 • Η κατάδυση διεξάγεται υπό την εποπτεία επαγγελματικού φορέα που έχει εξασφαλίσει ετήσια άδεια για την διεξαγωγή νυχτερινών καταδύσεων·
 • Η κατάδυση διεξάγεται από δύτες που έχουν εκ των προτέρων εξασφαλίσει  άδεια/έγκριση του Διευθυντή.

               

 •     Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των υποπαραγράφων (α) και (β) της παραγράφου (3), επιτρέπεται η πραγματοποίηση υποβρύχιας κατάδυσης με βοηθητικές συσκευές μια ώρα πριν τη δύση του ήλιου μέχρι και μια ώρα μετά την ανατολή του και σε θαλάσσιες περιοχές που δεν καθορίζονται στο Παράρτημα VΙ, μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος προς τον Διευθυντή και μόνο από εγγεγραμμένα οργανωμένα σύνολα του Συνδέσμου καταδυτικών κέντρων ή κέντρων /συνόλων εγγεγραμμένων στην Κυπριακή Ομοσπονδία Υποβρυχίων Δραστηριοτήτων.
 •                
 •     (6) Για να διευκολυνθεί η διαδικασία έγκρισης κατάδυσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (3)(β) και (5) και για σκοπούς συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, ο Διευθυντής -

αθορίζει τη διαδικασία που απαιτείται για την εξασφάλιση έγκρισης, η οποία αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ,

 • δύναται να χορηγήσει την έγκριση υπό οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμο.

 

 Οποιαδήποτε αλιευτική μέθοδος ή χρήση οποιουδήποτε αλιευτικού εργαλείου που δεν περιγράφεται στις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών ή των όρων των αδειών, με εξαίρεση την άσκηση ερασιτεχνικής αλιείας με τη χρήση μισίνας και αγκιστριού  από την ακτή,  απαγορεύονται

 • Η άδεια ερασιτεχνικής αλιείας με σκάφος είναι ατομική και όχι στο σκάφος
 • Απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση, των προϊόντων της ερασιτεχνικής αλιείας
 • Απαγορεύεται η κατοχή ψαριών ερασιτεχνικής αλιείας από τους οποίους δεν έχει αποκοπεί ο άνω λοβός του ουραίου πτερυγίου∙
 • Απαγορεύεται η αφαίρεση του δέρματος, το φιλετάρισμα, ο αποκεφαλισμός και γενικά η οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία αλιευμάτων επί του σκάφους, πλην της εκσπλάχνισης και της απολέπισης∙             
 • Απαγορεύεται η κατοχή αλιευμάτων ερασιτεχνικής αλιείας σε οποιοδήποτε χώρο διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών αλιευτικών προϊόντων∙
 • Απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλιεία, ανά αλιευτική εξόρμηση και ανά εικοσιτετράωρο, αλιευμάτων που υπερβαίνουν τα πιο κάτω όρια:

(i)            10 κιλά συνολικά ή 5 κιλά και 1 άτομο ανεξαρτήτως βάρους κατά την άσκηση αλιείας με σκάφος, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αδειούχων αλιέων επί του συγκεκριμένου σκάφους∙

(ii)           5 κιλά συνολικά και 1 άτομο ανεξαρτήτως βάρους κατά την άσκηση αλιείας με ψαροντούφεκο∙

(iii)          3 άτομα ανεξαρτήτως βάρους ανά επιβαίνοντα με άδεια αλιείας επί του συγκεκριμένου σκάφους, όταν πρόκειται για την αλιεία του μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga), με μέγιστο αριθμό ατόμων τα 9 ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αδειούχων αλιέων επί του συγκεκριμένου σκάφους∙

(iv)         3 άτομα μακρύπτερου τόνου και 5 κιλά άλλων ειδών ανά σκάφος όταν πρόκειται για την ταυτόχρονη αλιεία μακρύπτερου τόνου

 •          Νοείται, ότι, ο Διευθυντής δύναται να αποφασίζει για την τροποποίηση του           πιο πάνω ορίου είτε σε περιπτώσεις διεξαγωγής εγκεκριμένων διαγωνισμών              ερασιτεχνικής αλιείας, σύμφωνα με τις                 διατάξεις της παραγράφου (2) είτε στα               πλαίσια άσκησης επαγγελματικής τουριστικής δραστηριότητας, αλλά μόνο      σε σχέση με τα είδη μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga) και λαγοκέφαλος    (Lagocephalus sceleratus), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (3).

     (2)(α) Για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ερασιτεχνικής αλιείας απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση γραπτής άδειας από το Διευθυντή.

           (β) Ο Διευθυντής χορηγεί την εν λόγω άδεια μόνο σε εγγεγραμμένα σωματεία και οργανώσεις και υπό οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμο.

      (3)(α) Για την άσκηση επαγγελματικής τουριστικής δραστηριότητας απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση γραπτής άδειας από το Διευθυντή.

          (β) Ο Διευθυντής χορηγεί την εν λόγω άδεια υπό οποιουσδήποτε όρους κρίνει σκόπιμο.».

 Ο Κανονισμός 19A των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό:

19A. Επιτρέπεται η τοποθέτηση χωρίς τη χρήση σκάφους ή οποιουδήποτε άλλου μέσου ναυσιπλοΐας μέχρι τεσσάρων (4) ψαροπαγίδων στο βυθό της θάλασσας, εκτός των περιοχών λουομένων, εφόσον εξασφαλισθεί εκ των προτέρων και γραπτώς ειδική άδεια από το Διευθυντή.».

  

Αυτές είναι οι βασικές τροποποιήσεις του Περί Αλιείας Νόμου οι οποίες αφού συζητηθούν στην Επιτροπή Γεωργίας στην βουλή και εάν δεν υπάρξουν αλλαγές θα αποσταλούν προς ψήφιση στην ολομέλεια της βουλής.

 Ευελπιστούμε ότι οι τροποποιήσεις δεν θα μπλοκαριστούν από ένα ή δύο σημεία τα οποία μπορεί να φέρουν συγκρούσεις ανάμεσα σε διάφορες ομάδες συμφερόντων καθώς οι πλείστες αλλαγές είναι ουσιώδες και σημαντικές πρός την πάταξη της λαθραλιειάς αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

 

 
  USEFUL LINKS

- Windfinder forecast
- CYCOFOS weather forcecast
- Google weather forcecast
  Navionics Cyprus Maps

  SISTER SITES


HUNT & SHOOT
MAGAZINE
CYPRUS YACHTING
MAGAZINE
ONLINE
MAGAZINESCyprus Fishing Magazine
P.O. Box 55329, 3821 Limassol, Cyprus | Telephone: +357 25577750 | e-mail: info@cyprusfishingmagazine.com


Copyright © Dacor Advertising & Media LTD 2012
Designed by Dacor