.................Dit is de oude website . Zie nieuwe website van der Kolk Online

Welkom op de website over de Familie van der Kolk en verwante families.

DFT stamboom familie van der Kolk-Andringa

   Andringa Online     Familie Jongma-de Haan     Huis van Oranje Nassau     Donald Duck     Jesus Christus

Deze website vertelt het verhaal over onze familie "van der Kolk" vanaf onze katholieke stamvader Lolcke Gerrits alias de "Koning van Wartena" . Via onze naamgever Hessel Botes van der Kolk (1768-1855)  kwamen zijn nazaten vanuit Wartena eind 19e eeuw naar de scheepstimmerwerf  "De Helling" aan de Dokkumer Ee in Leeuwarden. Van daaruit verspreidde de familie zich over heel Nederland en daarbuiten.
Omdat er binnen de katholieke enclaves in Friesland alleen "katholiek getrouwd" werd zijn er meerdere families en verwantschappen te vinden met Lolcke Gerrits als stamvader.  

Lucas van der Kolk en Geziena Kortrijk op zijn scheepstimmerwerf aan de Dokkumer Ee in Leeuwarden. Op de achtergrond is de nu nog bestaande manege (links) en de Eebuurt aan de overkant zichtbaar.

Op de rechter foto hun hele gezin. Beide foto's lijken bij dezelfde gelegenheid gemaakt  (mogelijk hun 25 jarig huwelijksjubileum in 1906 ?).

Klik op de foto's voor vergroting

 

Mijn neven en nichten zou ik willen aansporen hun familieverhalen en genealogische gegevens te verzamelen en vast te leggen in een digitale database en,  voor zover om privacy redenen mogelijk, te publiceren ten behoeve van onze kinderen en kleinkinderen.

Deze website wordt voortdurend uitgebreid en verbeterd.   Een e-mail met opmerkingen en aanvullingen en ook fouten stel ik dan ook zeer op prijs.     

Bart van der Kolk     


Valide CSS! Valid XHTML 1.0 Strict