صوت و تصویرفرهنگسلامتاجتماعیعلم و دانشبین المللمنطقهترکیهایرانصفحه اصلی
رأی دهندگان کرد به غرب کارت قرمز نشان دادند
اردال الی بویوک معاون کل حزب مطالبه آزاد گفت: رأی دهندگان کرد، به کشورهایی مثل آلمان و هلند که وظیفه نمایندگی آمریکا و انگلیس را عهده دار شده اند کارت قرمز نشان داد.
20-04-2017 16:11


 اردال الی بویوک معاون کل حزب مطالبه آزاد به سؤالات خبرنگار خبرگزاری آناتولی درباره همه پرسی اخیر و تصمیم مردم کرد در همه پرسی پاسخ داد.
الی بویوک با بیان اینکه نتیجه همه پرسی برای وی تعجب آور نبود، گفت که کردها رأی خود را به تغییر دادند.
الی بویوک با اظهار اینکه مردم، علی رغم تهدید مسلحانه پ.ک.ک رأی "آری" به قانون اساسی دادند، گفت: در این راستا، نتیجه همه پرسی را به درستی باید تفسیر کرد. رأی دهندگان کرد می خواهند بگویند که مذاکرات صلح باید مجدداً آغاز شود ولی در روند بهتری و با مخاطبان دیگری باید پیش برود. حزب ما معتقد است که این همه پرسی قدمی برای نجات از حکومت نظامی است. این همه پرسی قدمی برای نجات از زنجیر هایی است که از صد سال پیش از طرف غربی ها بر گردن ما آویخته شده بود.
الی بویوک با اشاره به اینکه حزب مطالبه آزاد از روز تشکیل خود همواره در دوره های حساس و کلیدی نقش مثبت ایفا کرده است، اظهار داشت که رأی "بله" به همه پرسی نیز یکی از این دوره ها است.
معاون حزب مطالبه آزاد (هُدی پار) گفت که نگاه حزبش به تغییر قانون اساسی، نگاه اصولی بود و این روند را نه به صورت منفعت شخصی یا حزبی، بلکه به صورت تغییر سیستم در نظر گرفتند. وی با بیان اینکه تعیین کننده بودن حزب مطالبه آزاد و وزن سیاسی این حزب در آینده بیشتر مطرح خواهد شد، گفت: امیدواریم نتیجه همه پرسی به نفع کشورمان باشد. ترکیه هر چه زودتر باید به حالت عادی برگردد. از مباحث کوچک عبور کرده و در همه زمینه ها حرکت جدیدی را آغاز کند. این همه پرسی در کشورهای اسلامی نیز از نزدیک دنبال شد. ترکیه در موقعیت مهمی قرار گرفته است. این موقعیت می تواند تأثیر دومینویی در دیگر کشورها به وجود آورد.
الی بویوک درباره ترجیح مردم کرد در همه پرسی نیز گفت: حزب مطالبه آزاد، قدم های سیاسی مهمی در منطقه برداشت. مسؤلیت مهمی را به جا آورد. بخش مهمی از مردم را که مخالف حضور در انتخابات بودند، پای صندوق های رأی کشاند. ایستادگی حزب مطالبه آزاد در تصمیم "بله" و خواستار مکرر از مردم برای حضور در انتخابات، مردم را شجاع تر کرد. مردم کرد با وجود همه تهدید ها، خواستار تغییر قانون اساسی شدند. رأی دهندگان کرد، به کشورهایی مثل آلمان و هلند که وظیفه نمایندگی آمریکا و انگلیس را عهده دار شده اند و به غرب که همواره مشکلات داخلی ترکیه را بزرگ جلوه می دهند، کارت قرمز نشان داد.