Veteranbesiktning på OPUS

Anmälan till Ingvar Lindqvist – ingen anmälan till OPUS

Vi börjar 09.00 och håller på så länge det kommer fordon