Kontak pou Laprès:
Public Information Officer Workroom
eocpio@miamidade.gov
311

Konte Miami-Dade konseye pèp la itilize aplikasyon aparèy mobil

MIAMI ( Septanm 11, 2017)

Konte Miami-Dade mande pèp la itilize aplikasyon mobil pou jwenn enfòmasyon sou abri pwovizwa, blakawout, estasyon gazolin ak sikilasyon.

N ap jwenn enfòmasyon tou nan rezo sosyal ofisyèl Konte Miami-Dade yo nan www.miamidade.gov/emergency, rele Sant Kontak 311 la oswa swiv nou sou Twitter @MiamiDadeCounty ak nan Facebook.