اطلاعات مورد نیاز ورودیهای جدید


عنوان توضیح
 لیست ارائه دروس، جدول منابع درس(راهنمای واحدهای قابل انتخاب هر ترم)

کارشناسی

کارشناسی ارشد
لیست ارائه دروس: دانشجو بر اساس این برنامه ، می تواند اقدام به تعیین دروس انتخابی هر ترم نماید.
جدول منابع درسی: نشان دهنده اسامی و مشخصات کتب و منابع هر درس
دفترچه راهنمای دانشجو شامل کلیه قوانین و اطلاعات مورد نیاز دانشجو در طی تحصیل
برنامه کلاسی زمانهای تشکیل کلاسهای دانشجویان
راهنمای انتخاب واحد در سیستم گلستان برای انجام مراحل انتخاب واحد به سیستم گلستان متصل شوید.
زمانهای مراجعه جهت تشکیل پرونده فیزیکی در صورت نیاز در سایت اعلام خواهد شد.
فرم مربوط به ثبت اطلاعات ورودیهای جدید در هنگام تشکیل پرونده به صورت حضوری تکمیل نمایید.
آدرس و شماره های تماس ساختمان ولایت:(تشکیل کلیه کلاسها به غیر از هنر، معماری و صنایع دستی - انجام امور اداری و آموزشی)
یزد - اول جاده خضرآباد- بعد از ترمینال مسافربری - ساختمان ولایت- تلفنها: 37202584-9 و  فکس: 37202600

ساختمان شاهدیه:(محل تشکیل کلاسهای رشته های هنر و معماری، صنایع دستی- کلاسهای عمومی در ساختمان ولایت)
یزد - دروازه قرآن - شاهدیه - روبروی ورزشگاه - دانشگاه پیام نورمرکز یزد
تلفنها: 35214137 الی9 و 35216965 و 35216967 -فکس :35212627

پیامک دانشگاه: 30005805214137
آدرس ایمیل: 
 pnuyazd@gmail.com
@pnuyazdmarkz : کانال اطلاع رسانی
سایتهای مورد نیاز انتخاب واحد: Reg.pnu.ac.ir
پیام نور مرکز یزد :
yazd.pnu.ac.ir
پیام نور استان یزد:
setad-yazd.pnu.ac.ir
پیام نور کشور:
pnu.ac.ir
فیلم های آموزشی جدید آشنایی با سیستم گلستان (روش انتخاب واحد ، تقسیط شهریه و ...)

روش نمایش و چاپ برنامه کلاسی

راهنمای استفاده از سیستم lms

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما