Ämnen
Elevernas syn på skolan
De allra flesta eleverna är mycket nöjda med skolan och undervisningen. Det visar Sveriges största...
Quality and Efficiency in Swedish Health Care - Regional Comparisons 2012
This is the seventh report in a series called Quality and
Efficiency in Swedish Healthcare - Regi...
75 kr
Öppna jämförelser - Företagsklimat 2013
För andra gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen j...
150 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2012
Öppna jämförelser – Grundskola 2012 har temat elevernas syn på skolan oc...
125 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2013
Detta är sjunde upplagan av Öppna jämförelser – Grundskola. Här red...
125 kr
Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)
Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 oc...
Öppna jämförelser - Grundskola 2017
I Öppna jämförelser – Grundskola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå.
Sko...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2012
Öppna jämförelser – gymnasieskola 2012 är den femte rapporten där S...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2013
Öppna jämförelser - gymnasieskola 2013 är den sjätte rapporten som presen...
125 kr
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2014
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2014 är den sjunde rapporten där Sverig...
125 kr
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2015
Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2015 är Sveriges Kommuner och Landstin...
125 kr
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 jämför Sveriges Kommuner o...
150 kr
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2017
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2017 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) nyckeltal...
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2018
I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2018 beskriver Sveriges Kommuner och Land...
Öppna jämförelser - Kollektivtrafik 2014
Det här är den första utgåvan med Öppna jämförelser om kollekti...
200 kr
Öppna Jämförelser - Miljöarbetet 2017 i landsting och regioner
Rapporten speglar en bredd av viktiga miljöaspekter i landstingens och regionernas verksamhet och ...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2008
Denna rapport är den första i ordningen som SKLpublicerar inom området trygghet och...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2012
Denna rapport är den femte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans m...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2013
Denna rapport är den sjätte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsam...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2014
Denna rapport är den sjunde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans ...
Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2015
Sveriges Kommuner och Landsting och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pu...
Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012
I rapporten Öppna jämförelser publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och ...
140 kr
Öppna jämförelser 2013 - Läkemedelsbehandlingar
För första gången redovisar Socialstyrelsen och SKL en öppen jämförelse av läkemedelsbehandlingar ...
Öppna jämförelser 2013 Hälso- och sjukvård. Jämförelser mellan landsting
Öppna jämförelser Hälso- och sjukvårdens tas gemensamt fram av Sveriges ...
Öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre
Detta är den femte rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och o...
140 kr
Öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre
Detta är den sjätte rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården...
140 kr
Öppna jämförelser folkhälsa 2014
Rapporten redovisar resultat för befolkningens hälsa och levnadsvanor. Årets rappor...
Öppna jämförelser Grundskola 2011: Tema matematik
Denna rapport är den femte i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar d...
Öppna jämförelser Jämställdhet - 2016
Med Öppna jämförelser Jämställdhet finns för första gången...
125 kr
Öppna jämförelser: Företagsklimat 2015
För tredje gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen j...
150 kr
Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård 2014, del 1
Detta är den nionde rapporten med öppna jämförelser av hälso- och sjukv&#...
Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård 2014, del 2
Detta är den nionde rapporten med öppna jämförelser av hälso- och sjukv&#...