Roman Script    Reciting key words            Previous Sūrah    Quraan Index    Home  

69) Sūrat Al-Ĥāqqah

Printed format

69)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ал-Хӓққату 069-001 Ал-Ҳааққаҳ. ‍‍
Мӓ Ал-Хӓққату 069-002 Ал-Ҳааққаҳ нима ўзи?! ‍‍
Ұа Мӓдрӓка Мӓ Ал-Хӓққату 069-003 Ал-Ҳааққаҳ нималигини сенга нима билдирди?! ‌ ‌‍‌‍‍
Каҙҙабат Ćамӱду Ұа `Ӓдун Бил-Қӓри`ати 069-004 Самуд ва Од қориъани ёлғонга чиқаришди. (Қориъа ҳам қиёматнинг номларидан бири, шиддат билан эшик қоқиб келувчи маъносини англатади.) ‍‍‌‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍
Фа'аммӓ Ćамӱду Фа'уһликӱ Биҭ-Ҭӓғийати 069-005 Бас, аммо Самуд ҳаддан ошувчи билан ҳалок қилинди. (Ҳаддан ошувчидан мурод қаттиқ чақмоқдир.) ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Аммӓ `Ӓдун Фа'уһликӱ Бирӥхин Ҫарҫарин `Ӓтийатин 069-006 Ва аммо Од қаттиқ (совуқ) шамол билан ҳалок қилиндилар. ‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍‍‍‌
Саҳҳараһӓ `Алайһим Саб`а Лайӓлин Ұа Ćамӓнийата 'Аййӓмин Хусӱмӓан Фатарá Ал-Қаұма Фӥһӓ Ҫар`á Ка'аннаһум 'А`җӓзу Наҳлин Ҳӓұийатин 069-007 У зот уларнинг устидан бу шамолни етти кечаю саккиз кундуз бетўхтов эстириб қўйди. Бас, қавмни у ерда ҳалок бўлиб, ағдарилиб ётганини кўрасан. Улар худди хурмонинг чириган томирларига ўхшарлар. ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‍‌‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‌
Фаһал Тарá Лаһум Мин Бӓқийатин 069-008 Бас, сен улардан бирортасини боқий қолганини кўрасанми? ‌‌ ‍‌
Ұа Җӓ'а Фирұну Ұа Ман Қаблаһу Ұа Ал-Му'утафикӓту Бил-Ҳӓҭи'ати 069-009 Фиръавн, ундан аввалгилар ва тўнтарилганлар хато қилдилар. ‍‍‌‌ ‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Фа`аҫаұ Расӱла Раббиһим Фа'аҳаҙаһумҳҙатан Рӓбийатан 069-010 Бас, улар Роббиларининг Расулига осий бўлдилар. Дарҳақиқат, У зот уларни қаттиқ тутишлик билан тутди. ‍‌‌ ‌‍‍‍ ‌‍‍ ‌‍ ‌ ‌‍
ннӓ Ламмӓ Ҭағá Ал-Мӓ'у Хамалнӓкум Фӥ Ал-Җӓрийати 069-011 Албатта, Биз сув туғёнга келган пайтда сизларни кемада кўтарганмиз. ‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‌‌
Линаҗ`алаһӓ Лакум Таҙкиратан Ұа Та`ийаһӓ 'Уҙунун Ұӓ`ийатун 069-012 Уни сизларга эслатма қилиш учун ва англовчи қулоқлар англаб олиши учун. (Бўлиб ўтган қисса ва ҳодисалар ҳамма учун ўрнак, эслатма, ваъз-насиҳат бўлиши керак.) ‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‌‌
Фа'иҙӓ Нуфиҳа Фӥ Аҫ-Ҫӱри Нафҳатун Ұӓхидатун 069-013 Қачонки дудга биргина пуфлашла пуфланса... ‌‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍
Ұа Хумилати Ал-'Арđу Ұа Ал-Җибӓлу Фадуккатӓ Даккатан Ұӓхидатан 069-014 Ва еру тоғлар кўтарилиб, бир мартагина силкитилса... ‌‍‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‍
Файаұма'иҙин Ұақа`ати Ал-Ұӓқи`ату 069-015 Бас, ўша кунда, воқеа воқеъ бўлибдир. ‌ ‌‍
Ұа Аншаққати Ас-Самӓ'у Фаһийа Йаұма'иҙин Ұӓһийатун 069-016 Ва осмон парчаланса, бас, ўша кунда, у (осмон) беҳолдир. ‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌
Ұа Ал-Малаку `Алá 'Арҗӓ'иһӓ ۚ Ұа Йахмилу `Арша Раббика Фаұқаһум Йаұма'иҙин Ćамӓнийатун 069-017 Ва фаришталар унинг атрофида ва ўша кунда Роббингнинг Аршини саккизтаси кўтариб турадир. (Аллоҳнинг аршини саккизта ёки саккиз турли фаришталар кўтариб турадилар. Арш ўзида иззат, султон ва моликлик маъноларини англатади. Башарият Аршнинг исмини билади, унинг ҳақиқатини Аллоҳнинг Ўзи билади.) ‌ ‍‌ ‌‌‍‍‍ۚ ‌ ‌‍‍ ‌
Йаұма'иҙин Ту`раđӱна Лӓ Таҳфá Минкум Ҳӓфийатун 069-018 Бас, ўша кунда кўрикдан ўтасизлар, бирорта нарсангиз махфий қолмайдир. ‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Фа'аммӓ Ман 'Ӱтийа Китӓбаһу Бийамӥниһи Файақӱлу Һӓ'уум Ақра'ӱ Китӓбӥ 069-019 Бас, кимнинг китоби ўнг тарафдан берилса, у, мана, менинг китобимни ўқиб кўринглар... ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌
ннӥ Žананту 'Аннӥ Мулӓқин Хисӓбийаһ 069-020 Албатта, мен ҳисоб-китобимга йўлиқишимга ишонардим, дейдир. ‍‍‌‍‍‍ ‌‍ ‍
Фаһуұа Фӥ `Ӥшатин Рӓđийатин 069-021 Бас, у розилик ҳаётидадир. ‌ ‌‍
Фӥ Җаннатин `Ӓлийатин 069-022 Олий жаннатдадир. ‍‍
Қуҭӱфуһӓ Дӓнийатун 069-023 Унинг мевалари яқиндир. ‍‌ ‌‌
Кулӱ Ұа Ашрабӱ Һанӥ'ӓан Бимӓ 'Аслафтум Фӥ Ал-'Аййӓми Ал-Ҳӓлийати 069-024 Ўтган кунларда қилган нарсаларингиз туфайли енглар ва ичинглар, ош бўлсин. ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌ ‍‍ ‍‍
Ұа 'Аммӓ Ман 'Ӱтийа Китӓбаһу Бишимӓлиһи Файақӱлу Йӓ Лайтанӥ Лам 'Ӱта Китӓбӥһ 069-025 Ва аммо кимнинг китоби чап тарафдан берилса, у, вой шўрим, кошки менга китобим берилмаса эди. ‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌
Ұа Ламдри Мӓ Хисӓбӥһ 069-026 Ва ҳисоб-китоб қандоқлигини билмасам эди. ‍‍‌ ‌
Йӓ Лайтаһӓ Кӓнати Ал-Қӓđийата 069-027 Қани (бу дунёдаги ўлим) охиргиси бўлса эди. ‌ ‌ ‍‍
Мӓғнá `Аннӥ Мӓлӥһ ۜ 069-028 Молу мулким мени сақлаб қола олмади. ‍‍
Һалака `Аннӥ Сулҭӓнӥһ 069-029 Менинг султоним ҳам ҳалок бўлди, дейдир. (Мулку султоним, мансабу обрўйим, насабу хасабим ҳамма ҳаммаси ҳалок бўлди.) ‍‍‍ ‍‍‍
Ҳуҙӱһу Фағуллӱһу 069-030 Тутинглар уни ва кишанланглар уни!!! ‍‍‌‍‍
Ćумма Ал-Җахӥма Ҫаллӱһу 069-031 Сўнгра жаҳаннамга солинглар уни!!! ‍‍‍
Ćумма Фӥ Силсилатин Ҙар`уһӓ Саб`ӱна Ҙирӓ`ӓан Фӓслукӱһу 069-032 Сўнгра етмиш қулочли занжирга киритинг уни!!! ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‍‌‌
ннаһу Кӓна Лӓ Йу'умину Биллӓһи Ал-`Аžӥми 069-033 Чунки у улуғ Аллоҳга иймон келтирмаган эди. ‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Йахуđđу `Алá Ҭа`ӓми Ал-Мискӥни 069-034 Ва мискинларга таом беришга қизиқтирмаган эди. (Мискинларга таом беришга қизиқтирмаслик шунчаликка олиб келса, имкони бўлса туриб уларга таом бермаслик қанчалик гуноҳ эканбуни китобхоннинг ўзи фаҳмлайверсин.) ‌ ‍‍‍‍‍
Фалайса Лаһу Ал-Йаұма Һӓһунӓ Хамӥмун 069-035 Бас, бугунги кунда унга бу ерда бирон чин дўст йўқ. ‍‍
Ұа Лӓ Ҭа`ӓмун 'Иллӓ Мин Ғислӥнин 069-036 Ва ғислийндан ўзга таом ҳам йўқ. ‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‌
Лӓ Йа'кулуһу~ 'Иллӓ Ал-Ҳӓҭи'ӱна 069-037 У(таом)ни хатокорлардан бошқа ҳеч ким емас. ~ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍
Фалӓқсиму Бимӓ Тубҫирӱна 069-038 Сизлар кўриб турган нарсалар билан қасам ичурман. ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Мӓ Лӓ Тубҫирӱна 069-039 Ва сизлар кўрмайдиган нарсалар билан ҳам. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌
ннаһу Лақаұлу Расӱлин Карӥмин 069-040 Албатта у(Қуръон) карамли Расулнинг сўзидир. (Қуръони Каримни Пайғамбаримиз саллоллоҳу алайҳи васалламга нисбат берилиши У зот (с.а.в) у каломни тиловат қилувчи ва кишиларга етказувчи эканлигидандир.) ‍‍ ‌‍‍‍‌ ‍
Ұа Мӓ Һуұа Биқаұли Шӓ`ирин ۚ Қалӥлӓан Мӓ Ту'уминӱна 069-041 Ва у шоирнинг сўзи эмас. Сизлар жуда оз ишонасизлар. ‌ ‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌
Ұа Лӓ Биқаұли Кӓһинин ۚ Қалӥлӓан Мӓ Таҙаккарӱна 069-042 Ва фолбиннинг ҳам сўзи эмас. Сизлар жуда оз эсларсизлар. ‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‌
Танзӥлун Мин Рабби Ал-`Ӓламӥна 069-043 Оламлар Роббисидан туширилгандир. ‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍
Ұа Лаұ Тақаұұала `Алайнӓ Ба`đа Ал-'Ақӓұӥли 069-044 Ва агар у Бизнинг (номимиздан) баъзи ёлғон сўзларни тўқиса. ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‍‌
Ла'аҳаҙнӓ Минһу Бил-Йамӥни 069-045 Албатта, Биз уни қудрат билан тутармиз. ‍‌ ‍‌‍‍‍ ‍
Ćумма Лақаҭа`нӓ Минһу Ал-Ұатӥна 069-046 Сўнгра, албатта, унинг шоҳ томирини кесармиз. ‍‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍
Фамӓ Минкум Мин 'Ахадин `Анһу Хӓҗизӥна 069-047 Бас, сизлардан ҳеч ким уни тўсиб қола олмас. ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌‍‍
Ұа 'Иннаһу Латаҙкиратун Лилмуттақӥна 069-048 Ва, албатта, у(Қуръон) тақводорлар учун эслатмадир. ‌ ‍‍‍
Ұа 'Иннӓ Лана`ламу 'Анна Минкум Мукаҙҙибӥна 069-049 Ва, албата, Биз сизларнинг ичингизда ёлғонга чиқарувчилар борлигини билиб турамиз. ‍‌ ‌ ‍‌‍‍
Ұа 'Иннаһу Лахасратун `Алá Ал-Кӓфирӥна 069-050 Ва албатта у кофирлар учун ҳасратдир.
Ұа 'Иннаһу Лахаққу Ал-Йақӥни 069-051 Ва албатта у шубҳасиз ҳақиқатдир. ‍‍
Фасаббих Биӓсми Раббика Ал-`Аžӥми 069-052 Бас, улуғ Роббингнинг исмини поклаб ёд эт. ‌‍ ‍‍
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah