Unesite pristupne podatke

 
Facebook

FINRA OTVORILA SVOJA VRATA POLAZNICIMA EDUKACIJE ZA CR U TUZLI

 

 

Visoka škola za finansije i rańć¬ćunovodstvo FINra u Tuzli je otvorila svoja vrata i prije pońć¬ćetka akademske godine, a razlog je pońćetak edukacije za sticanje zvanja u finansijsko-rańć¬ćunovodstvenoj profesiji u BiH za sticanje zvanja Certificirani rańć¬ćunovońĎa.

 

Cilj ovih edukacija je pripremiti kandidate za uspješno polaganje ispita, te ih osposobiti za obavljanje finansijsko-rańć¬ćunovodstvenih i menadŇĺerskih poslova.

 

Ova 20. generacija ima privilegiju da bude prva koja ńáe se educirati u moderno opemljenim uńć¬ćionicama i na savremenoj IT opremi koju posjeduje Visoka škola za finansije i rańć¬ćunovodstvo FINra u Tuzli.

 

Certifikat rańć¬ćunovońĎe je postao standard za sve one koji su u biznisu, a posebno za one koji se bave finansijsko-rańć¬ćunovodstvenim i menadŇĺerskim poslom i nosi višestruke koristi:


  1. Konkurentniji ste na trŇĺištu rada ( prema zvanińć¬ćnim podacima na biroima rada nema osoba koji imaju certifikat Certificiranog rańćunovońĎe).
  2. Bolji i plańáeniji poslovi.
  3. Moguńánost otvaranja vlastiith rańć¬ćunovodstvenih servisa.

 

Na pres konferenciji uprilińćenoj ovim povodom, a imajuńái u vidu veliko interesovanje za upis u prvu godinu studija redovnih i vanrednih studenata na Visoku školu za finansije i rańć¬ćunovodstvo FINra u Tuzli, novinare je zanimalo po ńć¬ćemu se to ova visokoškolska ustanova razlikuje od drugih i koje su koristi upisa na FINra.

 

Na ovo pitanje odgovorio je direktor Visoke škole za finansije i rańć¬ćunovodstvo FINra u Tuzli gospodin doc. dr. Ismet Kalińá koji je istakao „U nastavnom planu i programu Visoke škole za finansije i rańć¬ćunovodstvo FINra napravili smo jedinstven spoj teorije i praktińć¬ćnih znanja i vještina. Takav odnos teorije i praktińć¬ćnih znanja i vještina ńć¬ćini ovu visokoškolsku ustanovu jedinstvenu u regionu. Naime Ekonomski fakulteti i ostale škole iz oblasti ekonomije nemaju zastupljenu praktińć¬ćnu komponentu i uglavnom dominira teorija. Studenti Visoke škole za finansije i rańć¬ćunovodstvo ńáe biti osposobljeni za vońĎenje poslovnih knjiga i izradu finansijskih izvještaja, izradu poreznih prijava, te ńáe steńái i druga praktil¬ćna znanja i vještine za obavljanje finansijsko-ralunovodstvenih poslova.

 

Naši studenti ńáe steńái certifikat ral¬ćunovońĎe po završetku fakulteta bez dodatnog polaganja ispita.

 

Našim studentima ńáemo obezbijediti stipendije, praksu tokom studiranja i posao kod poznatog poslodavca po završetku studija. Za one koji imaju poduzetnińć¬ćkog afiniteta pomońái ńáemo da otvore svoje rańć¬ćunovodstvene servise.

 

Istińć¬ćem to da ńáe osnivańć¬ć ove visokoškolske ustanove Finconsult davati podršku našim studentima kroz  omoguńáavanje prisustva na seminarima kontinuirane profesionalne edukacije, gdje ńáe naši studenti zajedno sa rańć¬ćunovońĎama i revizorima pratiti struńć¬ćne teme i biti u toku sa svim dešavanjima i pratiti poslovnu problematiku finansijsko-rańć¬ćunovodstvene profesije.

 

FINconsult ńáe omoguńáiti pristup e-izdanjima meńĎunarodno indeksiranog ńć¬ćasopisa Poslovni konsultant u kojima se objavavljuju nauńć¬ćni i struńćni radovi iz oblasti finansija, rańćunovodstva, revizije, menadŇĺmenta, poreza, meńĎunarodnih standarda“.

 

Veliko interesovanje za upis na Visoku školu za finansije i rańć¬ćunovodstvo FINra u Tuzli, kako redovnih tako i vanrednih studenata iniciralno je pitanje do kada traje upis i kada pońć¬ćinje nastava.„U toku su prijave kako za redovno tako i za vanredne studente. Za sada nam prednjańć¬će vanredni studenti za koje smo pripremili nastavan plan i raspored ńć¬ćasova odrŇĺavanja nastave van radnog vremena i u danima vikenda, što je svakako posebna pogodnost za one koji su uposleni, a koji imaju Ňĺelju unaprijediti svoja znanja u finansijsko-rańć¬ćunovodstvenoj profesiji i steńái akademsku diplomu.

 

S obzirom na brojna pitanja oko prelaska sa drugih fakulteta na Visoku školu za finasije i rańćunovodstvo FINra u Tuzli naša ustanova je obezbijedila prelazak sa drugih fakulteta.

 

Pońć¬ćetak nastave je planiran za 15. oktobar kada ńáe naša ustanova uprilińćiti i sveńć¬ćanost tim povodom.

 

Dodatne pogodnosti koje FINra nudi svojim potencijalnim studentima je i plańáanje školarine koja na godišnjem nivou iznosi 2.500 KM u 10 rata.

 

Više informacija u vezi studiranja na Visoko školi za finansije i rańć¬ćunovodstvo FINra u Tuzli i prijave za upis moŇĺete pogleati na našoj web stranici www.finra.ba.

 

<< Vrati se

Prijave na edukacije

Potvrda za pretplatu

Poslovni konsultant

FINra

Foto i video galerija

Poslovni konsultant

Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis "Poslovni konsultant", indeksiran u dvije baze Ebsco Publishinga-Business Souce Complete i Business Souce Corporate."
Više...

Prijava na newsletter

Partneri