รอตรวจระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวมได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุได้รับการรับรองที่หมดอายุได้รับการรับรองทั้งหมด
รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่รายแปลงไร่
จะแนะ000.006642.00000.00000.00154154759.00160160801.00111111611.004343148.00154154759.00
ตากใบ000.00112.00000.00000.008488107.708589109.70595970.50252937.208488107.70
บาเจาะ000.00110.25000.00000.00185228244.54186229244.79166209217.54191927.00185228244.54
ยี่งอ000.00000.00000.00000.009697277.509697277.50343451.506263226.009697277.50
ระแงะ3729.00110.50223.00110.50269309672.11276320705.11117146272.87155166402.74272312675.61
รือเสาะ000.00000.00000.00000.005252136.595252136.59252540.59272796.005252136.59
ศรีสาคร226.00458.50000.00000.00209271761.23215278775.73147209526.236262235.00209271761.23
สุคิริน115.00000.00000.00000.00357471984.70358472989.70305416835.705255149.00357471984.70
สุไหงปาดี223.5061317.50000.00125.00181214338.95190231364.95137162216.454554127.50182216343.95
สุไหงโก-ลก000.00000.00000.00000.00586461.69586461.69384441.09202020.60586461.69
เจาะไอร้อง000.003838538.63334.00220.50126135650.381691781,193.514649359.638591295.25131140654.88
เมืองนราธิวาส000.005657274.022231.00000.003243561,448.503824151,753.52134156385.501922021,094.003263581,479.50
แว้ง225.00000.00000.00000.00290298677.25292300682.25211218432.757980244.50290298677.25