ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [15]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū uccāsayana-
mahāsayanāni  dhārenti  seyyathīdaṃ  āsandiṃ  pallaṅkaṃ goṇakaṃ cittakaṃ
paṭikaṃ  paṭilikaṃ  tūlikaṃ  vikatikaṃ uddhalomiṃ ekantalomiṃ kaṭissaṃ koseyyaṃ
kuttakaṃ  hatthattharaṃ  assattharaṃ  rathattharaṃ  ajinappaveṇiṃ  kaddalimiga-
pavarapaccatharaṇaṃ   sauttaracchadaṃ   ubhatolohitakūpadhānaṃ  .  manussā
vihāracārikaṃ  āhiṇḍantā  passitvā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti
seyyathāpi gihī kāmabhoginoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na
bhikkhave  uccāsayanamahāsayanāni  dhāretabbāni  seyyathīdaṃ  āsandi
pallaṅko  goṇako  cittako  paṭikā  paṭalikā  tūlikā  vikatikā
uddhalomī  ekantalomī  kaṭissaṃ  koseyyaṃ kuttakaṃ hatthattharaṃ assattharaṃ
rathattharaṃ   ajinappaveṇi   kaddalimigapavarapaccattharaṇaṃ   sauttaracchadaṃ
ubhatolohitakūpadhānaṃ yo dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.
   [16]  Tena  kho  pana  samayena  chabbaggiyā bhikkhū bhagavatā
uccāsayanamahāsayanāni  paṭikkhittānīti  mahācammāni  dhārenti  sīhacammaṃ
byagghacammaṃ  dīpicammaṃ  .  tāni  mañcappamāṇenapi  chinnāni  honti
pīṭhappamāṇenapi  chinnāni  honti  antopi  mañce  paññattāni
honti  bahipi  mañce  paññattāni  honti antopi pīṭhe paññattāni
honti  bahipi  pīṭhe  paññattāni  honti  .  manussā vihāracārikaṃ
āhiṇḍantā  passitvā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  seyyathāpi
gihī  kāmabhoginoti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
mahācammāni  dhāretabbāni  sīhacammaṃ  byagghacammaṃ  dīpicammaṃ  yo
dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.
   [17] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bhagavatā mahācammāni
paṭikkhittānīti  gocammāni  dhārenti  .  tāni  mañcappamāṇenapi
chinnāni  honti  pīṭhappamāṇenapi  chinnāni  honti  antopi  mañce
paññattāni  honti  bahipi  mañce  paññattāni  honti  antopi
pīṭhe  paññattāni  honti  bahipi  pīṭhe  paññattāni  honti .
Aññataropi   pāpabhikkhu   aññatarassa   pāpupāsakassa   kulupako
hoti  .  athakho  so  pāpabhikkhu  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  yena  tassa  pāpupāsakassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi . athakho so pāpupāsako
yena   pāpabhikkhu   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  pāpabhikkhuṃ
Abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi.
   {17.1}  Tena kho pana samayena tassa pāpupāsakassa vacchako
hoti  taruṇo  abhirūpo  dassanīyo pāsādiko citro 1- seyyathāpi
dīpicchāpo . athakho so pāpabhikkhu taṃ vacchakaṃ sakkaccaṃ upanijjhāyati.
Athakho so pāpupāsako taṃ pāpabhikkhuṃ etadavoca kissa bhante ayyo
imaṃ  vacchakaṃ  sakkaccaṃ  upanijjhāyatīti . attho me āvuso imassa
vacchakassa cammenāti.
   {17.2} Athakho so pāpupāsako taṃ vacchakaṃ vadhitvā cammaṃ vidhūnitvā
tassa  pāpabhikkhuno  adāsi  2- . athakho so pāpabhikkhu taṃ cammaṃ
saṅghāṭiyā  paṭicchādetvā  agamāsi . athakho sā gāvī vacchagiddhinī
taṃ  pāpabhikkhuṃ  piṭṭhito  piṭṭhito anubandhi . bhikkhū evamāhaṃsu kissa
tyāyaṃ  āvuso  gāvī  piṭṭhito  piṭṭhito anubaddhāti . ahaṃpi kho
āvuso na jānāmi kena myāyaṃ gāvī piṭṭhito piṭṭhito anubaddhāti.
Tena kho pana samayena tassa pāpabhikkhuno saṅghāṭi lohitena makkhitā
hoti. Bhikkhū evamāhaṃsu ayaṃ pana te āvuso saṅghāṭi kiṃ katāti.
   {17.3} Athakho so pāpabhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi .
Kiṃ pana tvaṃ āvuso pāṇātipāte samādapesīti . evaṃ āvusoti.
Ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  bhikkhu  pāṇātipāte  samādapessati  nanu  bhagavatā
anekapariyāyena  pāṇātipāto  garahito  pāṇātipātā  veramaṇī
pasatthāti. Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
@Footnote: 1 Po. vicitto. 2 Ma. Yu. pādāsi.
   [18] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  taṃ  pāpabhikkhuṃ  paṭipucchi  saccaṃ  kira  tvaṃ  bhikkhu
pāṇātipāte  samādapesīti  .  saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi buddho
bhagavā  kathaṃ  hi  nāma  tvaṃ  moghapurisa pāṇātipāte samādapessasi
nanu  mayā  moghapurisa  anekapariyāyena  pāṇātipāto  garahito
pāṇātipātā  veramaṇī  pasatthā  netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ
vā  pasādāya .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
na   bhikkhave  pāṇātipāte  samādapetabbaṃ  yo  samādapeyya
yathādhammo kāretabbo . na ca 1- bhikkhave gocammaṃ dhāretabbaṃ yo
dhāreyya āpatti dukkaṭassa . na [2]- bhikkhave kiñci cammaṃ dhāretabbaṃ
yo dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.
   {18.1} Tena kho pana samayena manussānaṃ mañcaṃpi pīṭhaṃpi cammonaddhāni
honti cammavinaddhāni . bhikkhū kukkuccāyantā nābhinisīdanti . bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave gihivikataṃ abhinisīdituṃ na tveva
abhinipajjitunti . tena kho pana samayena vihārā cammabandhehi ogumphiyanti.
Bhikkhū kukkuccāyantā nābhinisīdanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave bandhanamattaṃ abhinisīditunti.
   [19]  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū saupāhanā
gāmaṃ  pavisanti  . manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti seyyathāpi
gihī  kāmabhoginoti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. casaddo natthi . 2 Ma. Yu. ca.
Saupāhanena gāmo pavisitabbo yo paviseyya āpatti dukkaṭassāti .
Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti na sakkoti vinā
upāhanena  1-  gāmaṃ  pavisituṃ . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave gilānena bhikkhunā saupāhanena gāmaṃ pavisitunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 25-29. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=517              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=517              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=15&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=4              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=15              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3779              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3779              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com