"AZƏRMARKA" MMC

    English09.05.2015. Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 70 illiyinə həsr olunmuş marka.Rəssam X. Mirzəyev.
Çap növü ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, çərçivəli dişi 12.
Markanın ölçüsü: 40 x 28 mm.
Səhifənin ölçüsü: 113 x 173 mm.
Tiraj: 10 000.
Rabitə və İnformasiya Texnlogiyaları Nazirliyi
Aztelekom İstehsalat Birliyi
Azərpoçt MMC
BTRİB
Teleradio İstehsalat Birliyi
Beynəlxalq Əlaqələr və Hesablaşma Mərkəzi
Məlumat Hesablama Mərkəzi
"Rabitə Dünyası" qəzeti


"Azərmarka" şirkətinin təltif ediliyi diplom və medallar