SOALAN-SOALAN
BAB 151

 

 

Page 96

 

 

5-  

 

Hal tadzhabu ila al-makmal ?

Adakah awak nak ke makmal ?

 

, .

 

Naam, adzhabu ila al-makmal

Ya, saya nak ke makmal

 

Page 102

 

 

7-  

 

Aina tatanaawalu al-ghada'

Di mana awak ambil lunch ?

 

      

 

Atanaawalu al-ghadaa' fi al-math'am

Saya ambil lunch di dewan makan

 

Page 108

 

 

6-  

 

Hal tuhibbu kuratal-qadam ?

Adakah awak suka bola sepak ?

 

       , .

 

 

Naam, uhibbu kuratal-qadam

 

Ya, saya suka bola sepak

 

Page 116

 

 

6 -

 

Hal fi al-fasli khraiitah ?

 

Adakah dalam kelas ini ada peta ?

 

 

      ,

 

Naam, fi al-fasli khariitah

Ya, dalam kelas ini ada peta

 

Page 123

 

 

6-  

 

 

Maa hiwaayatuka ?

 

  Apa hobi awak ?  

 

      

 

 

Hiwaayati kuratul-qadam

 

 

Hobi saya bola sepak

 

 

Page 129

 

 

6-  

 

 

Hal 'indaka al-yaum darsu riaadhiyyah ?

 

 

Adakah awak ada pelajaran sukan hari ini ?

 

 

       ,

 

 

Naam, 'indi al-yaum darsu riyaadhiyyah

 

 

Ya, saya ada pelajaran sukan hari ini

 

 

7-  

 

 

Hal tuhibbu ar-riyaadhiyyah ?

 

 

Adakah awak suka sukan ?

 

 

       ,

 

 

Naam, uhibbu ar-riyaadhiyyah

 
 

Ya, saya suka sukan

 

 

8-  

 

 

Maadza tuhibbu minha ?

 
 

Apa yang awak suka daripada sukan ?

 

 

Page 143

 

 

7-  

 

 

Aina tuhibbu ar-rihlah al-qaadimah ?

 
 

Di mana awak suka berkelah nanti ?

 

 

      

 

 

Uhibbu ar-rihlah al-qaadimah fi Karambunai

 
 

Saya suka perkelahan akan datang di Karambunai

 

 

Page 149

 

 

9-  

 

 

Hal tuhibbu fariiq al-kasyyaafah ?

 
 

Adakah awak suka pasukan pengakap ?

 

 

       , .

 

 

Naam, uhibbu fariiq al-kasyyaafah

 
 

Ya, saya suka pasukan pengakap

 

 

10-

 

 

Limaadza ?

 
 

Kenapa ?

 

 

      

 

 

Lilmahabbah wal-ukhuwwah

 
 

Untuk muhibbah & persaudaraan

 

 

Page 158

 

 

6-  

 

 

Maa 'unwaanuka ?

 
 

Apa alamat awak ?

 

 

1234 , , 88997 , .

 

 

'Unwaani 1234 syaarie' al-Mathoor, Putatan, 88997 Kota Kinabalu, Sabah

 
 

Alamat saya ialah 1234 jalan Lapangan Terbang, Putatan, Kota Kinabalu, Sabah

 

 

Page 160

 

 

6-  

 

 

Maadza ya'malu waaliduka ?

 
 

Apa kerja ayah awak ?

 

 

      

 

 

Waalidi mudarris

 
 

Ayah saya seorang cikgu

 

 

7-  

 

 

Kam akhan 'indaka ?

 
 

Berapa adik-beradik awak ?

 

 

      

 

 

'Indi khamsa ikhwah

 
 

Saya ada lima adik-beradik

 

 

Page 162

 

 

2-  

 

 

Maa 'umruka ?

 
 

Apa umur awak ?

 

 

      

 

 

'Umri khamsa wa thalaathun sanah

 
 

Umur saya tiga puluh lima tahun

 

 

4-  

 

 

Maa jinsiyyatuka ?

 
 

Apa warganegara awak ?

 

 

      

 

 

Ana Maaliziyy

 
 

Saya orang Malaysia

 

 

5-  

 

 

Man hadhara darsa al-'ulum amsin ?

 
 

Siapa yang telah datang pelajaran sains kelmarin ?

 

 

      

 

 

Ana

 
 

Saya

 

 

6-  

 

 

Maa 'unwaanuka ?

 
 

Apa alamat awak ?

 

 

       1234 , , 88997 ,

 

 

'Unwaani 1234 syaarie' al-Mathoor, Putatan, 88997 Kota Kinabalu, Sabah

 
 

Alamat saya ialah 1234 jalan Lapangan Terbang, Putatan, Kota Kinabalu, Sabah

 

 

7-  

 

 

Man mudarris al-lughah al-arabiyyah fi faslika ?

 
 

Siapa guru bahasa Arab di kelas kamu ?

 

 

    

 

 

Al-Ustaz Arshad Ibnu Hashim

 

 

Ustaz Arshad bin Hashim

 

 

8-  

 

 

Maa hiwaayatuka ?

 
 

Apa hobi awak ?

 

 

      

 

Hiwaayati kuratul-qadam

Hobi saya bola sepak

 

Page 168

 

 

9-  

 

Man wasola ila al-madrasah mutaakhiran al-yaum ?

Siapa yang datang lewat ke sekolah hari ini ?

 

      

 

Ahmad wasola ila al-madrasah mutaakhiran al-yaum

Ahmad yang datang lewat ke sekolah hari ini

 

6-  

 

Mataa ta'malu waajibaka ?

Bila awak buat tugasan awak ?

 

      

 

A'malu waajibi fi al-masaa'

Saya buat tugasan pada waktu petang

 

7-  

 

Aina tusolli al-jumu'ah ?

Di mana awak sembahyang Jumaat ?

 

      

 

Usolli al-jumu'ah fi al-masjid

Saya solat Jumaat di masjid

 

Page 171

 

 

6-  

 

Maadza tuhibbu minal-halwa ?

Coklat apa yang awak suka ?

 

      

 

Uhibbu al-kandos

Saya suka Candos

 

Page 180

 

 

6-  

 

Hal hujratuka tahtaaju ila tanziim ?

Adakah bila awak perlu kepada pengemasan ?

 

       ,  

 

 

Naam, hujratii tahtaaju ila tanziim

 

Ya, bilik saya perlu kepada pengemasan

 

Page 183

 

 

6-  

 

Hal tuhibbu as-syai ?

Adakah awak suka teh ?

 

       ,

 

Naam, uhibbu as-syai

Ya, saya suka teh

 

Page 190

 

 

7-  

 

Maa waajibuka 'inda ziarati 'ammika li-usratika ?

Apa tugas awak bila pakcik awak melawat keluarga awak ?

 

      

 

A'malu as-syai wa al-halwa lahuu

Saya buat teh dan kuih-muih untuknya

 


Elizabeth  =   

   

 

Hakcipta Mazuki Izani El-Besuty (22 Ogos 2002)
[Home]