miniBB: free php bulletin board and forum software
- Šåćčńņšąöč’ - Ķą÷ąėī - Īņāåņčņü - Ńņąņčńņčźą - Ļīčńź - Nariai   
Pokalbiai prieš  ir po medžioklės...

-- Naujienos Straipsniai -- Foto galerija -- Pokalbiai -- Orų prognozė --

Medžioklės taisyklės (naujausia redakcija)


www.hunter.lt Pokalbiai prieš ir po... / AM, LMŽD, / Vilniaus medžiotojų draugijos narių susirinkimas 2018-04-18
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 12 . 13 . >>

Ąāņīš Ńīīįłåķčå
veterinarija medziokleje
Medžiotojas

Ó÷ąńņķčź

# Äąņą: 14 Ģąš 2018 10:10 - Ļīļšąāčė: veterinarija medziokleje


Vilniaus medžiotojų draugijos valdyba 2018-04-18 16 val., adresu Sausio 13-sios 2, Vilnius, „Karolina Park Hotel“ salėje, šaukia visuotiną narių susirinkimą. Susirinkimo darbotvarkė: 1. Draugijos įstatų keitimas; 2. Einamieji klausimai, pasisakymai.
Pateikti 2017 m. finansinės ataskaitos ir surengti rinkimų Valdyba nebenori, nes pagal įstatų 7.5 Draugijos valdybą (toliau - Valdyba) sudaro 11 Draugijos narių fizinių asmenų. Valdybos narius ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės renka suvažiavimas penkeriems metams iš kelių kandidatų.", o draugijos valdybos nariai 1. Algis Petrauskas; 2.Egidijus Bukelskis; 3.Eugenijus Tijušas; 4.Rimantas Bronius Baleišis; 5.Stanislovas Žebrauskas; 6.Vytautas Steponėnas; 7.Vytautas Tamošiūnas, kurie buvo išrinkti 2005-04-14, veikia bei sprendimus priiminėja 2015-04-14 pasibaigus jų išrinkimo antrai kadencijai ir nebegali būti išrinkti į Valdybą nepakeitus įstatų.
Negalintys dalyvauti visuotiniame Vilniaus medžiotoju draugijos susirinkime, balsavimo teisę, pagal jūsų instrukcijas, galite perleisti Vilniaus Oksalyje, kad išrinkti naują valdybą.

Pagarbiai
VM
20180418_VMD_susir.JPG
20180418_VMD_susir.JPG


veterinarija medziokleje
Medžiotojas

Ó÷ąńņķčź

# Äąņą: 14 Ģąš 2018 10:16


Ankstesnė dienotvarkė
Ankstesnė dienotvarkė
Ankstesnė dienotvarkė


veterinarija medziokleje
Medžiotojas

Ó÷ąńņķčź

# Äąņą: 14 Ģąš 2018 10:22


Skelbimas Lietuvos ryte
Skelbimas Lietuvos ryte
Skelbimas Lietuvos ryte


veterinarija medziokleje
Medžiotojas

Ó÷ąńņķčź

# Äąņą: 14 Ģąš 2018 10:40


Valdybos pirmininko pareiškimas, kad: "Nuo būrelio kviečiame po atstovą" yra neteisėtas, todėl neturi būti vykdomas. Visi, kuriems nebuvo pranešta apie narystės pasibaigimo svarstymą VMD gali dalyvauti susirinkime.

Anonimas


# Äąņą: 14 Ģąš 2018 15:25


Buvau Oksalyje, ten dirbantys nieko risliai paaiskinti negalejo, tik siule uzpildyti igaliojima. Igaliojimo turinys toks, kad perleidi balsavimo teise visuose 2018 m susirinkimuose ir įgaliotasis gali balsuoti už tave savo nuoziūra. Tai apie kokias instrukcijas kalbama, neaišku.
Butu gerai daugiau suzinoti apie draugijos veikla.

Anonimas


# Äąņą: 14 Ģąš 2018 19:00


Asociacijos susirinkime su balso teise gali dalyvauti tik asociacijos nariai (kiekvienas narys turi balsą) arba tinkamai įgalioti asmenys. T.y. asmenys turintys juridinio asmens išduotą įgaliojimą ar fizinio asmens notaro patvirtintą įgaliojimą. Juridinį asmenį gali atstovauti jo vadovas. Visi kiti atstovavimai yra ginčytini.

Anonimas


# Äąņą: 14 Ģąš 2018 21:04


jeigu jau 3 metus nemokejau nario mokescio, o biliete antspauda dejau kitur, ar dar skaitausi Vilniaus MD nariu? Formaliai nei isstojau, nei mane ismete.

veterinarija medziokleje
Medžiotojas

Ó÷ąńņķčź

# Äąņą: 14 Ģąš 2018 22:08 - Ļīļšąāčė: veterinarija medziokleje


Visi yra nariai, kurie nebuvo pakviesti į narystės VMD nutraukimo svarstymą .
Balsavimo sutartis papraščiau už notarinį įgaliojimą.

4. <> Visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių turinčiame organe narys dalyvauja asmeniškai pats (fizinis asmuo arba vienasmenis valdymo organas, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatytais atvejais – kitų organų nariai bei dalyviai – fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose) jiems suteiktas teises ir pareigas), išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioja kitą asmenį, arba su juo sudaro balsavimo teisės perleidimo sutartį. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas visuotiniame narių susirinkime tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių.

KEISTA: 2010 12 14 įstatymu Nr. XI-1222 (nuo 2010 12 28) (Žin., 2010, Nr. 153-7790)

keliautojas
Medžiotojas

Ó÷ąńņķčź

# Äąņą: 14 Ģąš 2018 23:01


Ar teisingai supratau : VMD istatai taip surasyti, kad nera aiskus atstovavimo reikalai, tai kiekvienas narys turi balsa visuotiniam susirinkime. Klubo prezidentas turetu tureti vienbalsi klubo nariu sprendima atstovauti juos susirinkime, arba kruvele “balsavimo teises perleidimo” sutarciu. Tada jis turetu susirinkime tiek balsu, kiek turi is klubo susirinkimo, arba individualiu perleidimo sutarciu. Kiti medziotojai, norintys dalyvauti susirinkime ir balsuti patys, bei nariai nesantys klube - dalyvauja individualiai.
Galima savo balsa perleisti ir ne savo klubo vadui, o bet kuriam kitam medziotojui, pvz Gyciui Misiukeviciui, Oksalio vadui ???

veterinarija medziokleje
Medžiotojas

Ó÷ąńņķčź

# Äąņą: 14 Ģąš 2018 23:10


Taip Balsavimo teisės perleidimo sutartį galima sudaryti su bet kuriuo kitu VMD nariu.

keliautojas
Medžiotojas

Ó÷ąńņķčź

# Äąņą: 14 Ģąš 2018 23:31


O tai pirmas VMD pranesimas apie susirinkima nebegalioja, nes yra velesnis skelbimas laikrastyje ? O kaip su skelbtom dienotvarkem ? Jos “sumuojasi” ar galioja tik antroji ?
Gali buti problemyciu su nariu sarasais ?
Man atrodo, kad istatus gali keisti tik “legali” struktura, o ne tokia - 12 metu nedariusi susirinkimu, nei visuotiniu, nei valdybos.

veterinarija medziokleje
Medžiotojas

Ó÷ąńņķčź

# Äąņą: 15 Ģąš 2018 08:41


Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad asociacijoje, sprendžiant klausimus dėl narių pašalinimo, turi būti sudaromos tinkamiausios ir priimtiniausios sąlygos (prielaidos) visiems suinteresuotiems asmenims tinkamai pasirengti tokio svarbaus klausimo nagrinėjimui: pavyzdžiui, turi būti iš anksto ir aiškiai suformuluojami pašalinimo pagrindai, sudaromos sąlygos (galimybės) surinkti ir pateikti visą šiam klausimui išspręsti reikšmingą informaciją, susiformuoti narių nuomonei, pasisakyti visiems suinteresuotiems asmenims, pateikti atsikirtimus ir pan.; tokiais atvejais turi būti užtikrinama, kad šie reikšmingi klausimai nebūtų nagrinėjami, sprendžiami ir (arba) dėl jų balsuojama iš esmės nepasirengus. Nors šios garantijos nėra tiesiogiai įtvirtintos norminiuose teisės aktuose, tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, jas lemia ne tik narystės asociacijoje, kaip konstitucinės ir konvencinės žmogaus teisės, reikšmė, bet ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtinti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai. Be to, pažymėtina, kad nurodytos garantijos atitinka visų asociacijos narių, o ne vien tik asmens, kurio narystės klausimas sprendžiamas, interesus. Šios garantijos gali būti nustatomos asociacijos įstatuose, tačiau ir tuo atveju, kai įstatuose jų nenustatyta, aptariamos garantijos turi būti, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, įgyvendinamos asociacijos atitinkamų organų konkrečiais veiksmais, pavyzdžiui, iš anksto, per protingą iki visuotinio narių susirinkimo terminą iškeliant klausimą dėl nario pašalinimo, jį iš anksto įtraukiant į susirinkimo darbotvarkę, suteikiant protingą terminą nariui, kurio pašalinimo klausimą numatyta nagrinėti, bei kitiems nariams pasirengti šio klausimo nagrinėjimui ir pan. Esant ginčui teisme, atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo ribas, atsakovas, teigiantis, kad nario pašalinimo procedūra nebuvo pažeista, turi įrodyti aptariamų garantijų įgyvendinimo faktą (CPK 178 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-470/2009).

Anonimas


# Äąņą: 15 Ģąš 2018 20:37


gal kas zino kiek VMD turi nariu siai dienai?

keliautojas
Medžiotojas

Ó÷ąńņķčź

# Äąņą: 15 Ģąš 2018 21:39


Vienam renginyje Algis Petrauskas sake apie 900.

Anonimas


# Äąņą: 16 Ģąš 2018 21:57


Kazkaip jei viso 30000 kad Vilniuj tik 1000 koks netikiu. Gal tiek kur po 30 euru nesdavo...

Anonimas


# Äąņą: 16 Ģąš 2018 22:34


veterinarija medziokleje p. Rimantai, esate pats medžiotojas, o keliat šaršalą medžiotojų tarpe. Vietoje to, kad dėtumėte pastangas medžiotojų vienijimui ir telktumėte visus bendram mūsų reikalui, užsiimate skaldomąja ir ardomaja agitacine veikla. Pats ęsate klubo naujai išrinktas vadovas ir jau Jūsų medžiotojai gailisi Jus išrinkę savo vadovu.
Baikite tuos cirkus ! Bręsta kardinalūs pokyčiai medžioklės ūkyje ir kad atsilaikyti prieš mažeikinių piktas užmačias ir kėslus, mums reikia tik vienytis, o ne skaldytis !

Būrelio deleguotas atstovas į suvažiavimą

reecho
Medžiotojas

Ó÷ąńņķčź

# Äąņą: 16 Ģąš 2018 23:07


Anonimas16 Kovas 2018 22:34

ai ai kaip gražu -kreiptis į žmogų vardu,pasislėpus po anonimo kauke papilt ant jo š,ir pasirašyti-" būrelio deleguotas atstovas" Tai balsuosite irgi anonimiškai, ar užteks drąsos prisistatyti Tai būk vyras,jei jau taip yra iš tikrųjų:drąsiai rėžei-drąsiai ir prisistatyk.

Anonimas


# Äąņą: 16 Ģąš 2018 23:16


reecho o tai - veterinarija medziokleje jo tikras vardas ! Arba pačio reecho ištėvų paveldėta pavardė ? Jis ir pats tokie patys anonimai kaip aš

keliautojas
Medžiotojas

Ó÷ąńņķčź

# Äąņą: 16 Ģąš 2018 23:26


Anonime, “veterinarija medziokleje” nera “Rimantas”, pasitikrink informacijos saltinius, ir skaityk istatus, istatymus ir kitus norminius dokumentus. Butu neblogai ir siaip suoproti tureti - kas vyksta medziotoju bendruomeneje.
Vilniuje buvo apie 5500 registruotu medziotoju “priesistoriniais pries alginiais” laikais.
Dabar liko 900 -1100. Kur jie dingo ? Isejo del “paprastojo algizmo”. I kitus rajonus, kur istikruju medzioja, kur dar galima tiketis itakoti “medziokles dievu” delegavimus ir balsavimus visokiuose “suvaziavimuose”, medziotoju pozicijos atstovavimus ir “medzioklines” liaudies iliuzijas, kad komunistinio vadybino modelis - telefonine “teise” veikia. “Siuolaikinis paprastasis Vilniaus LMZD-izmas” - noriu dedu antspaudeli i bilieta, no4iu - nededu. Noriu ir priimu tavo atnestus ragelius i apziura - noriu ir nepriimu.
Absoliutus nesugebejimas komunikuoti su spr3ndimus priimanciomis valdzios institucijomis. Iskitinai prievartinis ( su ATPK pagalba ) medziotoju organizacijos vienintelio islaikymo galimybes supratimas - tai yra prirzastys privedusios prie neisvengiamu VMD ir LMZD valdymo permainu.
Be to, nesupratimas, kad daug medziotoju turi suoproti, issilavinima ir patirti leidziancia akimirksniu suprasti ju finasines maxinacijas ir pinigu nukreipimus i savo kisenes, dar mazina lojaliu draugiju nariu skaiciu.
Civilines teises vienas principu - is neteises teise neatsiranda.
Ikisioliniu visu medziotoju vadovybiu burnojimai pries visokias apvaizdos kliutis, ir jokiu realiu veiksmu teisiniais budais pries valdzios savivales nesiemimas yra absoliciai nepateisinamas, ir reikalaujantis neatideliotinu permainu reikalas, visoje LMZD strukturoje.
Vilnius - lakmuso popierelis.
Tikiuosi - sekmingas bus.

veterinarija medziokleje
Medžiotojas

Ó÷ąńņķčź

# Äąņą: 17 Ģąš 2018 08:47 - Ļīļšąāčė: veterinarija medziokleje


Siekiama, kad kolchozą pertvarkytume į Asociaciją. Kolchozo pirmininko tipo valdybos pirmininkas to padaryti nesugebėjo 8 metus. Artėja sąvado panaikinimas, todėl tai paskutinis šansas tapti Asociacija . Susirinkime ir išrinkime naujus vyrus į valdybą.

Anonimas


# Äąņą: 17 Ģąš 2018 16:50


Sakyciau laikas atlikti selekcija. Perspektyvius i valdzia, brandzius i Antavilius...

Anonimas


# Äąņą: 19 Ģąš 2018 12:02


p. Mindaugai (praeitam poste sumaišiau Jūsų vardą), apskundėte suvažiavimą teismui, klausimas pasistojo toks - kur Jūs galvojate sutalpinti apie 1000 delegatų ?! Siemens arenoje ar Kalnų parke ?
Kaip Jūs galvojate, kaip reiks suvaldyti tokią minią ??? Ar Jūs kaip advokatas galvojate, kad susirinkusi TOKIA minia priims teisingus sprendimus ?!
Kad "selekcija" ir permainos reikalingos, niekas neprieštarauja, tačiau "kolchozo" kaip Seime, mūsų gretose tikrai nereikia !
Pagalvokite, savo apskundimo pasekmes !
Ar pas Jus kitokie tikslai ?!

keliautojas
Medžiotojas

Ó÷ąńņķčź

# Äąņą: 19 Ģąš 2018 12:04


Reikia tiesiog skleisti informacija ir raginti medziotojus dalyvauti procese. Kuo daugiau, norinciu permainu, dalyvaus - tuo geriau.
Is visu Lietuvos visuomeniniu organizaciju, LMZD ir jos teritoriniai dariniai, savo mentalitetu ir veiklos metodais, vieninteliai visiskai nepasikeite nuo tarybiniu laiku.

Anonimas


# Äąņą: 19 Ģąš 2018 12:19


keliautojas bet kol nebuvo "kelenčių bangas" viskas buvo tvarkoje, tiek su savininkais, tiek medžioklės ūkyje !
Dabartinės "brestančios" mažeikinių gaujos pataisos, kirs visiems Lietuvos medžiotojams, ne tik per kišenių turinį, bet ir visam medžioklės ūkiui kaip tokiam !
Įdomu, kiek, "laisvam" medžiotojui kainuos "atėjimas" į būrelio (klubo) kolektyvą ???
Suprantu, kaip sakė Šalčiūtė, kad 1 eur =1 lt !

veterinarija medziokleje
Medžiotojas

Ó÷ąńņķčź

# Äąņą: 19 Ģąš 2018 16:21 - Ļīļšąāčė: veterinarija medziokleje


Seimas tiesiog pažiba, nes rinkimai kas 4 metai.
Va kolkozuose tai rinkimų tai nebūdavo.
Medžiotojai nebijo ir lauko sąlygų, o ypač Vingio parko arenoje, po stogu ... tik gaila uždrausta

UAB "Litexpo" - Lietuvos parodų ir kongresų centras, Adresas: Laisvės pr. 5, Vilnius. Savo patalpose turime didžiausią Lietuvoje daugiafunkcinę salę, turinčią 1 800 vietų. https://www.litexpo.lt/lt/konferencijos/

Anonimas


# Äąņą: 19 Ģąš 2018 18:51


Anonimas
Įdomu, kiek, "laisvam" medžiotojui kainuos "atėjimas" į būrelio (klubo) kolektyvą ???
Suprantu, kaip sakė Šalčiūtė, kad 1 eur =1 lt !

Niekaip nesuprantu kodel is laisvu medziotoju norima daryt bizni? Prie litu dar kainos adekvacios budavo o atejus eurui prasidejo kazkoks kosmosas. Negi istatymiskai galima seimos nariams taikyti vienoki stojimo mokesti o ne seimos nariui kitoki? As tai ne zmogaus diskriminacija?

keliautojas
Medžiotojas

Ó÷ąńņķčź

# Äąņą: 19 Ģąš 2018 22:19


Cia iki siol lmzd is medziotoju dare bizni, ir nikaip pries valdzia ju negyne.
Kadangi valdzia zino - tai puslegaliu - kombinatoriu kompanija, su jais galima daryti ka nori, niekas nepriestaraus rimtai, tik pavaidins nepasitenkinima. Nes kita sauja is tos valdzios irgi maitinasi.
Gal kas nors atsimena bent viena fakta, kai LMZD ar VMD rimtai susikirto su AM ? Todel,kad neapsimoka. O ministerija nesiceremonija - eme ir pateike jieskini pries LMZD uz stumbru projekto neivykdyma. Nei daug, nei mazai 46 kilo eurus. Su dabartine LMZD finansine padetim - bankrotas.
O kur "santaupos" uz Invaziniu rusiu naikinimo projekta ? ( 13 mln lituku ), o uz Dirbtiniu lizdu pauksciams kelima ? Uz stumbru perkelima ? Viskas is draugiju isgaravo be pedsaku, 99% medziotoju ne neitariant kas vyksta.
Nes visi pingeliai gauti i draugija, uz bet ka - yra sventi ir kruvinai uzdirbti. Uztai, kai reikia pasisamdyti rimta viesinimo ar teises specialista - nebera uz ka. Net etatiniu darbuotoju atlyginimu nera is ko moketi. Ir galima metu metais nereaguoti i nariu uzuominas - kaip ten su ataskaitom apie veikla ir finansus ? Dar LMZD vaidina kazkoki legitimuma, VMD net neapsimeta, kad bando, kol kas nors neikerta i subine.
Del sales 1000 medziotoju - tai susirinkit , klubu vadovai, savo nariu sutartis, ir bus 50, o ne 1000. Lieka klausimas tik su VMD "neklubiniais" medziotojais. Kazkada reikia atsistoti ant teisetu pagrindu, ir uzsiimti musu reikalais rimtai, nes mazeikizmas ir veterinarizmas su zalizmu, prie dabartinio musu atstovavomo suries mus i raga.

Anonimas


# Äąņą: 20 Ģąš 2018 10:57


Gal ne ieskini teismui, o pareiskima FNTT del stumbru pagal
http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=12443 ?
Ieskini AM galetų teikti, jei sutartis but buvus normali, o dabar ji paruosta pagal patarle "Mozūras po pietų durnas".

Anonimas


# Äąņą: 22 Ģąš 2018 22:30
Anonimas


# Äąņą: 23 Ģąš 2018 11:26


Man visai negaila kad Algis su kompanija pasidaro pinigu is projektu ir vargsu medziotoju. Tik noriu kad uz tai butu mokama viesiesiems rysiams, kurie stengtusi gerinti medziotoju ivaizdi. Noriu kad su ministerija ir su politikais butu normaliai bendraujama. Toks draugijos darbas. Jo nesimato deja kolkas. Taigi reikia rimtu pokyciu, nes senieji ir nebesupranta ir per eile metu irode kad nieko nebegali. Vien jau Bradausko paminejimas ir islindimas i eteri priesiskai visus nuteikia pries medziotojus.
Butu grazu kad senieji selekciniai pripazintu padarytas klaidas, pateiktu finansines ir kitas ataskaitas apie darba ir patys iseitu link uztarnauto...

. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 12 . 13 . >>
Āąų īņāåņ
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link  Insert YouTube video  Īņģåķčņü *×ņī żņī?
:) :hunter: :up: :down: :lol: :singing: :rofl: :diablo: :sad: :hunter2: :aggressive: :crazy: Daugiau šypsenėlių... 

» Ėīćčķ  » Ļąšīėü 
Āāåäčņå Ļšīńņī āāåäčņå óķčźąėüķūé Ėīćčķ.
 

Iš viso dabar vartotojų: Svečių - 3
Narių - 1 [ sauliusms ]
Daugiausia: 228 [4 Ąļš 2018 10:47]
Svečių - 227 / Narių - 1

Naudojimosi taisyklės

Reklamos galimybė

Kontaktai


Ļīääåšęźą: miniBB forum software © 2001-2018