Přejít k hlavnímu obsahu

Tungsten Network Advanced Capture

Služba Tungsten Network Advanced Capture (TNAC) představuje krok do budoucnosti. Služba TNAC po integraci do systému ERP umožňuje skenovat závazkové faktury a inteligentně rozpoznávat a zaznamenávat klíčové údaje bez použití šablon. Tyto údaje jsou následně předány službě Tungsten Workflow, která zahájí zpracování faktury. Pokud používáte také produkty společnosti Tungsten Network pro automatické párování, faktury mohou být spárovány s objednávkami anebo potvrzeními.

Tungsten Network Advanced Capture (TNAC)

Klíčové funkce služby Tungsten Network Advanced Capture

  • Data se průběžně potvrzují proti datům v systému ERP, přičemž se před exportem do služby Tungsten Network Workflow za účelem zpracování ověřuje správnost načtených informací o dodavateli a objednávce
  • Optické rozpoznávání znaků je založeno na informacích, ne na šablonách
  • Sledované složky: monitoring a automatické optické rozpoznávání znaků z dokumentů přidaných do síťové složky
  • Sledování e-mailových adres a automatické optické rozpoznávání znaků z příchozích e-mailových zpráv anebo příloh
  • Webové uživatelské rozhraní bez nutnosti instalace softwaru
  • Automaticky kategorizuje, rozděluje, třídí a extrahuje data z papírových, faxových a elektronických dokumentů