ጋዜጣዊ መግለጺ

Eritrean Nahda Party

 


ጋዜጣዊ መግለጺ

ክራማት 1998 ኣብ ተዘክሮ ነፍስወከፍ ኤርትራዊ ዘይሕከኽ ስምብራት ዝገደፈ፡

ዘይተደልየን ክኸውን ኣይነበሮን እንብሎንኵናትኢትዮ-ኤርትራ ተባሂሉ ዝጥቀስ ኣዕናዊ ኵናት ዘጋጠመሉ ወቕቲ ምንባሩ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብቲ ብተኸታታሊ ዝቐጸለ ደማዊ ኵናት፡ ብክልቲኡ ወገናት ሂወት ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ዝቐዘፈ ምንባሩ ኢዩ፡፡ እቲ ኵናት ኣብ 2000 ኣብ ኣልጀርስ ብዝተበጽሐ ስምምዕ ደው ከምዝበለ ዝዝከር ኮይኑ፡ ኣብ 2002 ከኣ፡ እቲ ብናይ ክልቲኣቶም ወገናት ስምምዕ ዝቖመ ኮምሽን ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ ”ናይ መወዳእታን ቀያድን” ዝተባህለ ውሳነ ምምሕልላፉ ይዝከር፡፡

ይኹን እምበር እቲ ኣብ 2002 ዝተዋህበ ውሳነ ኮምሽን ዶብ ከይተተግበረ፡ ”ኣይ ሰላም፡ ኣይ ኵናት” ተባሂሉ ብዝፍለጥ ጭርጭር-ዓበደ ክልቲኦም መንግስታት፡ 16-ዓመታት ሓሊፉ፡፡ ኣብ ዕለት 05/06/2018 ፈጻሚ ቤት-ጽሕፈት ኢህወደግ፡ ነቲ ኣብ 2002 ብኮምሽን ዶብ ዝተዋህበ ውሳነ ከምዘለዎ ከምዝተቐበሎን ንትግባረኡ ከኣ ኣበርቲዑ ከምዝሰርሕን ምግላጹ፡ እቲ ናይ ሰላም መስርሕ ኣብ ሓድሽ ናይ ተስፋ መድረኽ ዝተሰጋገረ ይመስል፡፡ ነዚ ናይ ሰላም ተስፋ ዝህብ ውሳነ፡ ሰልፍና ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ንፈጻሚ ቤት-ጽሕፈት ኢህወደግ ናእድኡ እንዳገለጸ፡ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዝናፍቕዎ ሰላም ክነግስ ድማ ምንዮትና ንገልጽ፡፡

እዚ ብወገን ኢህወደግ ተኣዊጁ ዘሎ ምቕባል ውሳነ ኮምሽን ዶብ ኣብ ትግባረ ገጹ ክሰጋገር ከምዘለዎን፣በቲ ካልእ ወገን ከኣ፡ ብወገን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ቅሩብነትን ቅኑዕ ናይ ሰላም ተበግሶን ምስዘይህሉ፡ እቲ መስርሕ ሰላም ምሉእነት ክህልዎ ኣይክእልን ኢዩ፡፡ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ልዕሊ ግበታ ሰርዓት፡ ኪንዮ’ቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኣወጆ ጥፍኣት፡ ምብትታንን መቕዘፍትን፡ ብደረጃ ከባቢ ቀርኒ-ኣፍሪቃ’ውን ኣሰዋዲ ናይ ግብረ-ሽበራ ብምዃኑ ዝተነብረሉ ዓለማዊ ማዕቀባት ኩሉ ዝፈልጦ ኢዩ፡፡ ስለዚ፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት፡ ስልጣኑ ንምዕቃብን ካብ ተሓታትነት ንምህዳምን ናብ ናይ ሰላም መኣዲ ክመጽእ ኢዩ ዝብል እምነት የብልናን፡፡

ብወገና ከም ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ፡ እዚ ብወገን ፈጻሚ ቤት-ጽሕፈት ኢህወደግ ተኣዊጁ ዘሎ እማመ ሰላም ኣብ ትግባረ ክውዕልን፣ ምስቲ ጻዊዒት ሰላም ብምትሕሓዝ ከኣ፡ በቲ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ግበታዊ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክኸይድ ዝጸንሐን ዘሎን ዓመጽን ጭፍጨፋን ንከይርሳዕ ነዘኻኽር፡፡ ከምኡ’ውን፡ እቲ ናይ ሰላም ዘተ ህዝቢ ዘሳትፍ ክኽውንን፡ ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዶባት ዝርከቡ ህዝብና፡ ንምምጻእን ንምውሓስን ናጽነት ሃገርና ኤርትራ መሪር ዋጋ ዝኸፈሉ ስለዝኾኑ፡ ኤርትራውነቶም ኣብ ግምት ዘእተወን ድልየታቶም ዘማእከለን ክኸውን ንጽውዕ፡፡ ኣብ መወዳእታ፡ እዚ ጻዊዒት ሰላምሕሉፍ ተሞክሮ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዉሑስ ሰለማውን ሕውነታውን ጉርብትና ዝመልስን ክኸውን፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሖም ዝርከቡ ኩሎም ወገናት ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ’ውን ዝሳተፉሉ ክኸውን ንጽውዕ፡፡

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

09 ሰነ 2018

Top
We use cookies to improve our website. More details…