Viktigt inför resan


Alternative content

Get Adobe Flash player

Resevillkor 2010

RESEVILLKOR SCANDSAIL AB 2011 gäller från 12 nov 2010

Bokning av båt
Efter Din bokning får du en skriftlig faktura som även är din bokningsbekräftelse. Fakturan är uppdelad i två delar, förskottsbetalning 20% som skickas vid bokningstillfället och slutbetalning 80% som skickas 45 dagar innan avresa.

(Om det är över 60 dagar innan avresa). Vid mindre än 60 dagar innan avresa skickas endast en slutfaktura á 100%. Bokningen är därefter bindande för båda parter när förskottsbetalning kommit oss tillhanda inom utsatt tid.

Övriga hyresdokument, såsom lokala hyresavtal, crewlist/besättningslista, voucher, lista för förbeställning av proviant skickas när vi har mottagit slutbetalningen, normalt 4-6 veckor innan avresa.

Hyresavtal:
I normalfallet mottas och signeras hyresavtalet på plats i marinan efter mottagandet av båten. Hyresavtalat är i samsvar med lokala regler och förordningar i det landet du skall segla i. I vissa fall får du ett hyresavtal från oss innan avresa. Hyresavtalet skall signeras och returneras till oss innan avresa.

Besättningslista/Crewlist:

Innan avresa skall du noggrant fylla i en besättningslista/crewlist för uthyrningsperioden samt ange dina nautiska kunskaper. Behörighetsintyg (nautiska kunskaper) samt din besättningslistan/crewlist skall återsändas noggrant ifylld tillsammans med hyresavtalet till oss innan avresa. Under 2011 kommer vi övergå till ett webbaserat system för denna information.

Kartor & anvisningar till marinan, provianteringslistor:
Här får du en detaljerad beskrivning & karta vart din båt ligger. Du får även provianteringslistor om du önskar proviantera båten hemifrån innan avsegling.

Utrustningslista:
En detaljerad lista över båtens utrustning skickas till dig om inget annat har avtalats eller att båtens utrustning finnes på vår hemsida.

Voucher:
För bokad båt skickas som bevis på din bokning en voucher innan avresa. Den skall tas med och uppvisas vid ankomst till marinan.

Betalning:
En anmälningsavgift om 20% erläggs senast fem (5) dagar efter bokning. Slutbetalning om 80% skall vara Scandsail AB tillhanda senast 45 dagar innan avresa. Vid bokning mindre är 60 dagar innan avresa skall 100% av resans pris betalas omgående. Vid kortbetalning (kreditkort) tillkommer en extra avgift på 3-5%.

Pris / prisändring och valuta:
Priset i hyresavtalet för båt anges i SEK, USD eller EUR. Service som upphandlas i Sverige betalas i svenska kronor. Om prisförändringar inträffar som beror på ökade kostnader som transportkostnader, skatter, tullar och valutakostnader* (växelkursförändringar*) som ligger utanför Scandsail AB kontroll, äger Scandsail rätt att justera priset och tilläggsfakturera kund med motsvarande belopp. Prisändring får göras för *valutakostnader/växelkursförändringar fram tills två veckor innan avresa. Kurs fastställs i fakturan/bokningsbekräftelsen. Andra prisförändringar får ej göras efter att slutbetalningen är gjord. *se nedan valutakostnader nedan.

Valutakostnader/växelkursförändringar:
Vi fakturerar nu mera i EUR som baspris för att undvika växelkursförändringar EUR/SEK.
Kursen fastställs enligt Forex hemsida på förfallodatumet för slutbetalningen och faktureringsdatumet för förskottsbetalningen. Således blir vår fakturering mera rättvis för Dig som kund. Kursen EUR/SEK på förfallodatumet för slutbetalningen 45 dagar innan avresa som gäller för 80% av hyressumman. Skulle SEK stärkas mot EUR innan avresa blir resan billigare för dig och vice versa.

Avbokningsvillkor för båthyra/eskader/seglingsarrangemang:
Avbokningsvillkor gäller enligt följande:

  • Överstigande 60 dagar        20% av priset för båthyra/eskader/seglingsarrangemang
  • 59-30 dagar                          50% av priset för båthyra/eskader/seglingsarrangemang
  • Understigande 29 dagar      100% av priset för båthyra/eskader/seglingsarrangemang

Avbeställningsförsäkring:
En särskild avbeställningsförsäkring kan tecknas vid bokningen. Den kan omfatta alla besättningsmedlemmar eller enskilda deltagare. Efter eget val kan den gälla kostnaden för hela arrangemanget alternativt endast båthyran. Den kostar 6% av den totala båthyran och eventuella tilläggstjänster. Försäkringen gäller vid sjukdom eller annan väsentlig händelse som beskrivs i de allmänna resevillkoren hos Gouda Reseförsäkring. Försäkringen gäller endast vid avbokning av hela båthyran och täcker inte merkostnader som kan tillkomma för övrig besättning och måste erläggas i samband med anmälningsavgiften. Premien återbetalas ej vid avbokning. Hela summan återbetalas förutom en administrativ kostnad på 250 kr per person.

Personlig Reseförsäkring:
Alla uthyrningsbåtar är kaskoförsäkrade (helförsäkring). Båtens försäkring gäller även för skada och ansvar gentemot tredje part, dock ej för personliga skador. Kontrollera därför noga Din hemförsäkring innan avresa, eller teckna en separat Semester/Reseförsäkring som täcker större delar och ger aktiv skadehjälp på plats. Observera att på eskader/hytt/koj seglingar och övriga seglingsarrangemang med skeppare, sker deltagandet på egen risk. Personlig Reseförsäkring ingår inte i båtens försäkringsskydd. Du kan boka personlig reseförsäkring via vår hemsida.

Reklamation av båt/byte av beställd båt:
Vår självklara ambition är att vi skall leverera en felfri segling och att alla skall återvända hem nöjda. Skulle något ändå gå fel måste du omgående vid upptäckt reklamera skador/felet/bristen på plats (även under seglingen). Du måste utan fördröjning ringa det jourtelefonnummer som erhålls vid incheckningen för att rättelse skall kunna ske på plats (under seglingen) och/eller att eventuella anspråk kunna göras senare. Har du inte kontaktat den lokala leverantören omgående efter upptäckten av skador/felet/bristen förverkas rätten till ersättning. Är inte skadan/felet/bristen avhjälpt på plats (under seglingen) måste en skriftlig anmälan lämnas senast vid utcheckningen till leverantören. En kopia på reklamationen måste komma Scandsail
tillhanda senast två(2) veckor efter avslutad segling. Texten kan skrivas på engelska eller svenska. Scandsail äger även rätt att vid ?force majeure? eller ändringar som ligger utanför vår kontroll ändra båtstorlek, årsmodell och avrese/ankomsthamn.

Kontrakt för båtcharter:
Ett hyreskontrakt upprättas efter bokningen mellan Scandsail AB alt. annat uthyrningsföretag och Dig som hyrestagare/kund. Tillsammans med övriga handlingar som t.ex. navigationskompetens, besättningslista, båtens försäkringsbrev, skattebevis mm skall detta medföras ombord och kunna uppvisas för hamnpersonal, hamnpolis/kustbevakning, tull m.fl. Dessa dokument fås vid utcheckning av båten.

Deposition för båten:
Båten är helförsäkrad, även mot tredje part. En deposition måste deponeras av kunden vid incheckningen. Depositionen varierar beroende på båtens storlek. Depositionen erläggs vid incheckningen och används vid skada eller förlust av utrustning som kan härledas till dig som kund under hyresperioden. Vid skada eller förlust av utrustning betalas depositionsbeloppet tillbaka med avräkning för skadans kostnad. Uppstår det inga skador under hyresperioden återbetalas depositionen i sin helhet. Läs och följ reglerna och instruktionerna i charteravtalet noggrant gällande depositionen, skador och handhavandet av båten. Depositionen kan erläggas med kort, kontanter eller resecheckar (kan variera). Hos vissa båtuthyrare kan självrisken elimineras eller reduceras via separat försäkring, en så kallad ?Självriskeleminering / Damage Waiver?. Detta erbjuds i förekommande fall i offerten.

In- och utcheckning av båten:
Båten disponeras enligt kontraktet från ca 15.00 ankomstdagen till 10.00 på avresedagen (kan varierar hos olika leverantörer, exakta tider framgår av din voucher). Om flyget landar på kvällen kommer incheckningen av båten att göras morgonen efter. Du kan alltid sova i båten samtliga nätter om ej annan överenskommelse gjorts. Exakt information erhålls vid offert/bokning. Vid incheckning, som görs i dagsljus, går uthyrningsföretagets representant tillsammans med skeppare och besättningen igenom båtens utrustning, inventarielista och handhavande. Även sjökorten gås igenom, vilket är ett utmärkt tillfälle att få råd om bra seglingsrutter, väder/vindar i området och användbara lokala tips. Skeppshandlingarna signeras och båtens ansvar övertas i och med detta av skepparen. Vid utcheckning görs proceduren om, eventuella skador besiktigas och värderas. Notera att i många länder dyker ett oberoende företag vid ankomst och kontrollerar skrovet för ev. skador. Ev. skador fotograferas och kontrolleras mot föregående kunds ev. skador. Vissa uthyrare kräver att du är tillbaka i hamnen ca 18.00 kvällen innan utcheckning.

Kompetenskrav:
Minst 1 person ombord skall styrka sin navigationskompetens med förarbevis, skepparexamen eller motsvarande handlingar. Det är naturligtvis även bra om VHF-certifikat finns (krav i Kroatien). Kopior skall skickas till Scandsail innan avresa. Handlingarna skall visas i original vid incheckning av båten. Har du lång men ej vidimerad seglingserfarenhet - kontakta oss för mer information. Har du redan seglat med Scandsail behöver du inte skicka in dina intyg på nytt.

Segla med svensk skeppare:
Seglar du med våra svenska skeppare är du som kund ansvarig för båten ekonomisk och måste lägga deposition för båten vid incheckning i marinan. Seglar du med skeppare ingår alla måltider ombord till skepparen (ej på krogen).

Detta ingår i båthyran:
En segelklar och fullt försäkrad båt enligt hyreskontrakt och utrustningslista. Båten är fulltankad med vatten och drivmedel/diesel/gas till spis, sängkläder, städad och eller beställd tilläggsutrustning som utombordare, jolle och spinnaker, bunkrad med förbeställd proviant osv. En grundlig genomgång (handhavande och funktioner) av båten vid in och utcheckning kommer att göras tillsammans med personal på plats. De flesta leverantörer har servicepersonal på ett flertal platser i ditt seglingsområde om du behöver assistans under seglingen.

Detta ingår ej i båthyran:
- Hamnavgifter (Varje skeppare är skyldig att utan uppmaning uppvisa skeppshandlingarna för hamnkapten eller marinans hamnkontor vid ankomst. Hamnavgiften kan variera från hamn till hamn.)
- Förbrukat drivmedel, båten erhålles fulltankad och skall återlämnas fulltankad. All förbrukning betalas av kunden.
- Förbrukat vatten, Vatten ingår normalt i alla hamnavgifter. På vissa resmål måste vatten köpas separat.
- Slutstädning, båten erhålls städad och skall endast återlämnas grovstädad. Slutstädningen är obligatorisk och betalas i vissa fall på plats.
- Spinnaker och annan tilläggsutrustning.

Företag och grupper:
Vid företags och gruppresor gäller särskilda regler för bokning, betalning och avbokning.

Journummer:
Under hela uthyrningsperioden är Scandsail och/eller uthyrningsföretaget anträffbara för att svara på dina frågor eller lösa eventuella problem som kan uppstå under din seglats. Du når oss alltid på vårt journummer +46 31 18 36 70

Tryckfel / skrivfel:
Arrangören reserverar sig för eventuellt tryckfel, uppenbara misstag i samband med publicering av offerter/hemsidan/priser/resebevis/katalog/faktura/voucher och andra handlingar i samband med bokningen av denna resa

SME AB

15.03.2011KOJCHARTER KROATIEN 2+9+23/7 - 2011 LEDIGA PLATSER

Häng med på våra seglingar med början 2,9 eller 23/7 från Split, Kroatien. Passar såväl singlar som par, priser från 5990kr per/person och vecka.

28.01.20116 nya Salona i Grekland

Nu finns även våra populära Salonabåtar i Grekland, från Athen eller Poros. Salona 44, 41 och 37 av 2011 årsmodell. Se Prislista Grekland.

Boka din båt ONLINE och få mellan 20% till 30% RABBAT!