تبلیغات
خاطـــــــــره - فراموشـــــــــــــ نشود...
تاریخ : دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 | 09:54 ب.ظ | نویسنده : خاطرهروحتــــــــــــ شادجوانمــــــــــــــــــــــــرد...
نگذاریم واجب فراموش شده فراموش شودوخون برادرمان پایمال...امربه معروفـــــــــــــــــــ و نهــــــــــــــــــی ازمنکــــــــــــــر


واجبــــــــــــــــــــــــ
ازنوع لسانی اش برهمه ی ماواجبه...یادمون نره...