kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc: Tuyên dương 20 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2018

Sáng ngày 8.6.2018, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc 11/6 (1948-2018) và tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự lễ có: UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng và Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Đức Chínhtrao Bằng khencho các tập thể điển hình tiên tiến xuất sắc. Ảnh:Thành Dũng

 

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức nhấn mạnh: Cách đây 70 năm, để động viên mọi lực lượng tham gia đường lối “Kháng chiến, kiến quốc” của Đảng nhằm đánh bại thực dân Pháp xâm lược, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Từ đó, phong trào thi đua yêu nước đã được đẩy mạnh, góp phần giáo dục, động viên, nêu gương cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ra sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị luôn chú trọng phát động những phong trào thi đua phù hợp với từng giai đoạn cách mạng, đã có nhiều phong trào phát triển sâu rộng.

 

Trong kháng chiến có các phong trào “Địa đạo kháng chiến”, “Bám đất giữ làng”..., nay có phong trào “Xóa đói, giảm nghèo”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; “5 xung kích, 4 đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào nhân rộng mô hình câu lạc bộ 100 triệu đã góp phần xóa đói, giảm nghèo của đồng bào miền núi; mô hình kinh tế 50 triệu đồng/ha; mô hình bản kết bản hai bên biên giới Việt Nam- Lào; phong trào “Quảng Trị chung sức xây dựng nông thôn mới” và nhiều phong trào khác. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho nhà nước và nhân dân hàng trăm tỷ đồng. Nhiều mô hình, giải pháp đã được nhân rộng, tác động lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân.

 

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khencho các cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh.Ảnh:Thành Dũng

 

Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được đổi mới, nâng cao chất lượng. Đặc biệt, trong phong trào Thi đua ái quốc, tỉnh Quảng Trị vinh dự 2 lần được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Nhà nước tặng thưởng Huân chương sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

Nhằm đưa phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và những năm tiếp theo của tỉnh đạt hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thức đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương cần xây dựng các chương trình, nội dung phát động thi đua phù hợp với tình hình từng địa bàn, đơn vị. Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đợt, theo chuyên đề hướng vào những việc khó khăn, bức xúc cần giải quyết... Quá trình thi đua mỗi địa phương, đơn vị cần lựa chọn những điển hình tốt, tiêu biểu, toàn diện để bồi dưỡng, nêu gương cho mọi người noi theo, biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, khách quan, công tâm, minh bạch, đúng người, đúng việc. Kiên quyết chống tiêu cực và bệnh hình thức trong thi đua, khen thưởng.

 

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã biểu dương, ghi nhận thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong những năm qua. Với chủ đề phong trào thi đua năm 2018 là "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm", đồng chí đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể nhân dân cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh:Thành Dũng

 

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là phát triển kinh tế bền vững; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua.

 

Bên cạnh đó cần xây dựng kế hoạch và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng. Trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua cần tăng cường việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng. Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, các nhân tố mới để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn xã hội, tạo sự lan toả sâu rộng trong từng đơn vị, cơ sở. Các cấp, các ngành, cơ quan thông tin, báo chí cần quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt việc học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến qua đó, phát triển, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng tin tưởng thời gian tới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong toàn tỉnh, đặc biệt là các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong dịp này sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, công sức, trí tuệ và trở thành những nhân tố tích cực, tạo sức lan tỏa, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước lên tầm cao mới. Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí kêu gọi cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần thi đua ái quốc, hăng hái thi đua, tham gia tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, quyết tâm xây dựng tỉnh đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020.

 

Tại buổi lễ, UBND tỉnh đã tuyên dương 20 tập thể và 56 cá nhân điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

 

Dịp này, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Đăng Quang đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

baoquangtri.vn