17Cititul trebuie cultivat până la a fi o necesitate pentru copil. Din înseşi cărţile de citire ale elevilor trebuie trase învăţăminte cu conţinut moral. Învăţătorul trebuie să trezească în copil dragoste şi imbold către lectură, care să-i servească şi după ieşirea din şcoală. Lectura îi va servi un stimulent în dezvoltarea de mai târziu ca distracţie, ca plăcere în viaţa lor uniformă de la sat, reacţionând totodată împotriva beţiei, lâncezelii, urâtului.

Ora de lectură era considerată şi ca un mijloc foarte bun de recreaţie; se crea posibilitatea de a forma deprinderea de a citi începând cu cea mai fragedă vârstă, desigur pedagogii avertizau asupra faptului ca elevului să nu-i cadă în mâini cărţi care l-ar fi influenţat negativ. O lecţie de lectură bine organizată constituie şi un mijloc eficace de a stabili o legătură de încredere şi atracţie între elev şi învăţător. O poveste, o glumă, o ghicitoare în ora de lectură cucereşte şi pe copiii cei mai indiferenţi.
Literatura populară abundă în zicale, anecdote, glume care de care mai cu duh: ,,La un car de învăţătură trebuie şi un dram de minte; Poartă condeiul la ureche ca să-i zicem logofete; Decât un sac de carte şi o mână de minte, mai bine o mână de carte şi un sac de minte; E mai bine a şti puţine şi bine; Nu câte ştii, ci cum le ştii”.
Operele literare alese bine pentru lectură, cultivă la elevi prietenia, dragostea de şcoală şi viaţă. Ele constituie şi un izvor de cunoştinţe în toate domeniile, fiindcă un copil care a căpătat deprinderea lecturii va citi peste ani nu numai cărţi de poveşti, distractive, dar şi lucrări ştiinţifice, despre gospodărie, agricultură etc. În materiile de educaţie, prin intermediul lecturii, vom dezvolta anumite sentimente, imaginaţia, educaţia morală, iubirea de ţară, de părinţi, de bătrâni, semeni, adulţi etc.
În scopul dezvoltării gustului pentru lectură se recomandă ca, pe lângă cartea de citire, să se folosească reviste sau cărţi destinate copiilor. Pentru orele de lectură e binevenită citirea povestirilor, poveştilor, ghicitorilor, organizarea jocurilor mintale, lucrări distractive etc.  Pentru a cunoaşte bine preferinţele copiilor la diferite vârste, pedagogul trebuie să cerceteze interesul acestora. Se recomandă, în special, ca lectura să înceapă cu basme fantastice distractive şi cu povestiri hazlii din viaţa personajelor comice (Păcală, Tândală, Ţăndărică etc.), apoi se va trece la mituri, legende etc.
În concluzie, ţinem să subliniem că, numai pătrunzându-ne de aceste adevăruri şi căutând pe orice cale să formăm elevilor deprinderea de a citi, vom evita situaţiile în care discipolii noştri, după ce termină şcoala, uită de carte şi rămân pasionaţi doar de tehnica modernă, televizor, computer ş.a.
Elevii claselor I ,,E” și ,,G”, de la Școala Gimnazială ,,Matei Basarab”, din localitatea Pitești, au mers la Biblioteca Județeană ,,Dinicu Golescu”, Argeș, însoțiți de doamnele învățătoare Stănciucu Tudorița și Ilie Liliana Luminița, pentru a participa la o oră de lectură. Elevii au fost coordonați de către doamnele învățătoare și doamna Rădulescu Gabriela Nicoleta. Aceștia au pătruns pe tărâmul magic al lui ,,Firicel” la ...”Ora de povești”.

Prof. Dr. Elena Odă                                                   
Prof. Stănciucu Tudorița
Prof. Ilie Liliana Luminița
Școala Gimnazială “Matei Basarab” Pitești
(Postat decembrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top