Make your own free website on Tripod.com

 


Quick Tips sa Group Riding


ANG pagmomotorsiklo ay isang solong aktibidad, pero para sa marami, ang pagpapatakbo ng grupo, kasama man ang mga kaibigan tuwing Linggo ng umaga , o kasama sa organisadong motorcycle rally ay isang ehemplo ng motorcycling experience. Narito ang ilang mga tip para matiyak ang kasayahan at safe group ride:

Maghanda sa pagdating. Dumating sa oras na ang tangke ay puno ng gas.

Magsagawa ng riders’ meeting. Talakayin ang mga bagay gaya ng dadaanan, pamamahinga at pagtigil para sa paglalagay ng gasolina, at hand signals (tingnan ang diagrams). Magtalaga ng lead at sweep (tail) rider. Kailangang may mga karanasan ang riders na bihasa na sa group riding procedures. Kailangan ding matantiya ng leader ang kakayahang magpatakbo ng bawa’t isa at ang riding style ng grupo.

Panatilihin ang grupo sa tamang dami, kadalasan ay lima o pitong riders. Kung maaari, paghiwalayin ang grupo sa maliliit na sub-groups, bawat isa rin ay may lead at sweep rider.

Maghanda sa pagtakbo. Kailangang ang isa sa grupo ay may balutan ng cell phone, first-aid kit, at full tool kit, para ang grupo ay nakahanda sa anumang problema na maaring makaengkuwentro.

Ride in formation.

Ang pahapay na riding formation (tingnan ang diagram) ay nagsasaalang-alang ng tamang lugar sa pagitan ng mga motorsiklo para may tamang oras at lugar ang bawat rider na magmaneubra at mag-react sa peligro. Ang leader ay nasa kaliwang ikatlong lane, habang ang susunod na rider ay mananatili ng kahit na isang segundo sa likuran ng kanang ikatlong lane; ang natitirang grupo ay sumusunod sa pattern. Piliin ang single-file formation sa makurbang daan, sa ilalim ng pangit na kundisyon ng daan, sa entering/leaving highways, o iba pang sitwasyon kung saan ang nadagdag na espasyo o maneuvering room ay kinakailangan.

Iwasan ang side-by-side formations, dahil magbabawas ito ng espasyo.Kung biglang kinakailangan lumihis para maiwasan ang peligro, walang lugar para rito para di magkasala-salabid ang handlebars.

Paulit-ulit na i-check ng riders ang kanyang hulihang view mirror. Kung makikita mo na may isang rider na bumagsak, bagalan ang takbo para matulungan ito. Kung ganito ang teknik na gagamitin ng lahat ng riders sa grupo, mapapanatili ang tamang steady speed nang walang pressure sa pagpapatakbo nang mabilis.

Kung nahiwalay sa grupo, huwag mag-panic. Ang grupo ay kailangang may pre-planned procedure sa lugar para mag-regroup. Huwag suwayin ang batas o magmaneho nang higit sa kaalaman.

Para sa mechanical o medical problems, gumamit ng cell phone para makatawag ng assistance kapag kinakailangan ng pagkakataon.Basic Techniques For Group Riding

 • Buksan ang head light ng motorsiklo  

• Buksan ang mga signal lights ng motorsiklo  

• Sumunod sa mga hand signals  

• 15-25 metro ang pagitan o layo ng sinusundan  

• Laging sundan kung sino ang sinusundan  

• 'Wag mag-overtake  

• Magbigay daan sa mga nag-o-overtake  na bus, dyip, atbp.  

• Magdahan-dahan o huminto kung wala na sa side mirror  ang nakasunod  

• Iwasang mag-break ng pabigla  

• 'Wag mag-banking o palihis-lihis ng takbo  

• Tumabi kung may nararamdamang aberya sa sasakyan  

• Sumunod sa utos ng marshall at ride sweeper  

• Sumunod sa batas trapiko  Ang aksidente ay maaaring maiwasan kung maging alerto  sa pagmamaneho at nasa kondisyon ang minamanehong motorsiklo!