Siren Blytt

Malerier

26. november 2011 – 22. desember 2011

Siren Blytt (f. 1961) er et velkjent navn på den bergenske kunstscenen. Hun arbeider med maleri, og på denne utstillingen har hun latt seg inspirere av ikoner. Det er imidlertid ikke ikonets religiøse innhold som står sentralt - derimot mønstrene, fargeklangene, gullet og den tette "sammenvevingen" av elementer. Spenningen mellom det abstrakte i maleriet og de stramme mønstrene er det som utgjør den kunstneriske utfordringen for Siren Blytt.

Siren Blytt har sin utdannelse fra Vestlandets Kunstakademi og fra Statens Høyskole for Kunsthåndverk og Design. Hun er innkjøpt til en rad av bedrifter og foretak, som f.eks. Hydro, Statoil, Helse Vest, Kavli, UMOE, Skibsassuranseforeningen, Universitetet i Bergen, Tollboden, Statsbygg og Bergen Hovedpostkontor. Hun står bak utsmykninger i bl.a. Bønes Kirke, Hotell Geiranger og Slettebakken Sykehjem.

Galleri Langegården, Straumeveien 17 A, 5073 Bergen. Tlf. 41 42 09 50. Åpningstider: onsdag - søndag 12 - 16, og etter avtale.