Табият таануу кафедрасы

104Ташибекова Замира Мазельевна

кафедранын башчысы, биология илимдеринин кандидаты, доцент

Талас мамлекеттик университетинин “биология” адистиги 1996-жылы И.Арабаев атындагы КМУнун Таластагы филиалы – Талас педагогикалык институтунун курамында ачылган. Азыркы биология жана география кафедрасы 1996-жылы биоэкология кафедрасы деген ат менен ачылган.

105Кафедранын алгачкы негиздөөчүсү жана уюштуруучусу катары билим берүүнүн мыктысы Иманалиева Рапахан Иманалиевнанын салымы чоң.  Ал 1996-жылдан 2002-жылга чейин биоэкология кафедрасынын башчысы болуп эмгектенген. Жаңы түптөлүп келаткан окуу жайдын бир бөлүмү болгон биология адистигинин өнүгүүсүнө бүт аракетин жумшап, жогорку окуу жайдын талаптарына жооп берүүсүнө көп көңүл бурган. Борбордогу окуу жайлардан белгилүү окумуштууларды чакыртып, студенттерге кызыктуу лекцияларды окууга, илимий-методикалык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгууга, окуу жана талаа практикаларын жогорку деңгээлде өткөрүүгө жетишкен. КОРдун мүчөсү, б.и.д., профессор А.Т.Токтосунов, б.и.к., профессор М.М.Ботбаева, б.и.к., доцент Д.Р.Рысалиев,  б.и.к., доцент А.Шамбетов, п.и.д., профессор М.Ж.Чоров ж.б. белгилүү окумуштууларды кафедрага чакырып, алар менен биргелешип иштерди алып барган. Р.И.Иманалиева окуу жайдагы алгачкы окуу-методикалык көрсөтмөлөрдү, окуу-талаа практикалык көрсөтмөлөрдү биринчилерден болуп иштеп чыккан. Кафедранын материалдык-техникалык базасынын түптөлүшүнө жана жаш кадрларды илимге багыттоодо да кошкон салымы чоң. Учурда биология жана география кафедрасын биология илимдеринин кандидаты, доцент Ташибекова Замира Мазеловна жетектейт.

106Бүгүнкү күндө кафедрада 550100 – “табигый илимдик билим берүү” багыты боюнча бакалаврлар жана 540102  – “биология” профили, 540103 – “география” профили боюнча адистер даярдалат. Окуу планына ылайык кафедранын окутуучулары 32 дисциплинаны тейлейт. Окутуучулар тарабынан типтүү программалардын негизинде окуу-усулдук комплекстер, жумушчу программалары иштелип чыккан. Лабораториянын материалдык базасы адистик предметтердин талаптарына толук жооп берет.
Кафедрада 12 окутуучу иштейт. Алардын ичинде: илимдин кандидаты, доценттери – 5, ага окутуучулар – 3, окутуучулар – 4, методист – 1, лаборант – 1.   Кафедрадагы илимий даража-наамдуу окутуучулардын сапат-тык көрсөткүчү 40%ды түзөт.

                                                                    Алардын атын атап айтканда төмөнкүдөй:

1 Ташибекова Замира

Мазеловна

Биология илимдеринин кандидаты, доцент
2 Сагынбеков Жышан Сагынбекович Биология илимдеринин кандидаты, доцент
3 Алымкулов Бактыбек  Бекболсунович Биология илимдеринин кандидаты, доцент
4 Дөңбаева Гүлайым Чыныбековна География илимдеринин кандидаты, доцент
5 Мырзабекова Укен Жаныбердиевна Биология илимдеринин кандидаты, доцент
6 Молдалиева  Жүзүмкан Наматбековна Окутуучу
7 Чурмукова Нурзат Кубанычбековна Ага окутуучу
8 Бейшеналиева Динара Мадылбековна Окутуучу, магистр
9 Байжигитова Насыйкат  Чынарбековна Окутуучу
10 Кайнаева Жазгүл Абдылдабековна Ага окутуучу
11 Козубекова Алмаш  Токтобековна Ага окутуучу
12 Бешкемпирова Венера Курбановна Ага окутуучу
13 Мырзабекова Сүйүмкан Садырбековна окутуучу
14 Кыдыкова Нуржазы Керимбердиевна окутуучу

 

Биология жана география кафедрасына 5 предметтик, 1 усулдук, 4 лабораториялык кабинеттер, 1 компьютердик класс, 1 дарскана жана 1 окуу залы бекитилген. Алсак, усулдук кабинет 4 компьютер, 2 электрондук микроскоп, 1 проектор,  1 экран жана адистикке тиешелүү окуу-усулдук адабияттар, көргөзмө куралдар менен жабдылган. ТалМУнун табият таануу жана педагогика факультетинин китепканасындагы адабияттардын фонду “биология” адистиги боюнча текшерүү иштеринин, курстук, дипломдук иштердин, практикалык сабактардын, лекциялык курстардын базасынан түзүлүп, теориялык багыттагы кошумча адабияттар менен камсыздалган.

108 107

Кафедранын изилдөө иштери эки илимий багыт боюнча жүргүзүлөт:

 1. Фундаменталдык багыт: Талас өрөөнүн био-гео-экологиялык жактан изилдөө;
 2. Педагогикалык багыт: биологияны окутуунун усулдары боюнча инновациялык технологияларды өздөштүрүү.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Кафедра тарабынан ТалМУнун ботаникалык багына 1074 түп дарак көчөттөрүн отургузуу боюнча 80 000 сомдук грант утулуп алынып, ийгиликтүү ишке ашкан. Бул гранттын чегинде жаны тигилген дарактардын биологиялык өзгөчөлүктөрү, алардын экологиялык шартка ынгайланышуусу боюнча курстук жана дипломдук иштер жазылып, студенттер менен бирдикте тажрыйбалык иштер алынып барган. Мындан тышкары студенттердин илимий-практикалык конфе-ренциясы да өткөрүлгөн. Учурда ботаникалык бакта жашылча-жемиштерди өстүрүү боюнча да активдүү иштер алынып барууда.

Кафедранын профессордук-окутуучулар курамынын илимий макалалары КРнын Улуттук илимдер академиясынын жана жогорку окуу жайларынын илимий журналдарында басмадан чыгууда. Алсак, кафедранын кызматкерлеринин жарыкка чыгарган эмгектеринин саны төмөнкүдөй:

 1. Ташибекова З.М. – 23 макала, 4 окуу-усулдук көрсөтмө
 2. Сагынбеков Ж.С. – 17 макала, 3 окуу-усулдук көрсөтмө
 3. Молдалиева Ж.Н.- 6 макала
 4. Чурмукова Н.К. – 3 макала, 2 усулдук көрсөтмө
 5. Алымкулов Б.Б. – 1 монография, 27 макала, 2 усулдук көрсөтмө
 6. Бейшеналиева Д.М. – 4 макала, 1 усулдук көрсөтмө
 7. Байжигитова Н.Ч. – 2 макала, 1 усулдук көрсөтмө
 8. Кайнаева Ж. – 2 макала, 1 усулдук көрсөтмө
 9. Мырзабекова С.С. – 5 макала
 10. Дөңбаева Г.Ч. – 60 макала, 4 усулдук көрсөтмө, 4 окуу куралы
 11. Мырзабекова У.Ж. – 16 макала, 4 усулдук көрсөтмө
 12. Козубекова А.Т. – 8 макала, 1 окуу куралы, 1 усулдук көрсөтмө.

110Кафедра илимий жана окуу иштери боюнча республикадагы жогорку окуу жайлары жана Бишкек, Ош шаарлары менен, ошондой эле жакынкы мамлекеттердин Тараз, Алматы, Павлодар, Караганда, Ташкент, Томск, Наманган, Самарканд, Москва, Минск, Яссы шаарлары менен кызматташат. Ал эми И.Арабаев атындагы КМУ, Ж.Баласагын атындагы КУУ  жана   Талас шаары, Кара-Буура, Бакай-Ата, Манас  райондору менен келишимдердин негизинде иш алып барат. Бир нече жолу белгилүү изилдөө обьекттериндеги: Беш-Таш, Кең-Кол, Нылды, Үрмарал  ж.б. жерлерде биргелешкен изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Даярдалган адистердин практикалык даярдыгы үчүн “Ала-Арча” улуттук жаратылыш паркы, “Ысык-Ата” курорттук зонасы, “Бурана” тарыхый комплекси жана Токмок  “Бulls” ишканасы, “Чоң-Кемин”, “Ак-Туз” кен өндүрүүчү ишканалары менен да байланыштар түзүлгөн.

2001-жылдан бери биздин адистиктерди бүткөндөрдүн саны арбыды. Алар өз кесиптерин аркалоо менен бирге медицина багытында, экология мекемелеринде, коруктарда, кен байлыктарды иштетүү тармактарында, чет өлкөлөрдөгү биологиялык лабораторияларда ж.б. жерлерде эмгектенишүүдө.