časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná stana

 

Pozrite pravzory z rodného duchovna

ČO SI VYŠIŤ NA KOŠELU?

20.6.2011

Duchovné znamenia 1. - DIVA č.1. - jaseň/september 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duchovné znamenia 2. - DIVA č.2 - ľuteň 2001

Duchovné znamenia 3. - DIVA č. 3 - klaseň 2001

Duchovné znamenia 4. - DIVA č.4 - brezeň 2002

Duchovné znamenia 5. - DIVA č.5 - mrazeň 2002

Duchovné znamenia 6. - DIVA č.6 - dubeň 2003

Duchovné znamenia 7. - DIVA č. 7 - dubeň 2004

Duchovné znamenia 8. - DIVA č.8 - klaseň 2005

Žiarislav

ušite si košeľu: Tu nájdete v Dive č. 3 uverejnený návod na ušitie košele, pričom predĺžená košela - košelica je základom
staroslovenských ženských šiat. Nebojte sa tvoriť, či už osamote alebo v kruhu priateľov, s ktorými sa dohodnete. 

 

hlavná stana