PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHII
KERGÜSI
KIRÄ


 Tel`misenummõr` 00917
Ilmus 1 kõrd kuun
Toimõndüse aadress: Lao 5, 63308, Põlva
Väll`äandja: AS Põlva Koit
Trükjä: AS Täht trükükoda Võrol

Seo leht ilmus riikligu programmi "Lõunaeesti kiil` ja kultuur`" toel.
 Harju Ülle 
 

päätoimõndaja
ylle@polvakoit.ee
tel 079 91 435; 053 428 349


Saarõ Evar


abitoimõndaja
evar@wi.werro.ee


Fastrõ Mariko 

keeletoimõndaja
fasaar@kiirtee.ee
tel. 07 427 431 vai 078 91 296Laine Anneli
 
küllendäjä
anneli@polvakoit.ee
tel. 079 95 692 vai 052 51 763

Ruitlasõ Olavi 

veebimeistre
ruitlane@hot.ee
tel 07 498 330