Otkrijte go va{iot cvet

CVETEN HOROSKOP

Podgotvile: Aneta POPANTOSKA, Rozita ZAKEVA

Vo koj znak ste rodeni? Go znaete li va{iot cvet? Ste pomislile li nekoga{ deka preku svetot na cve}iwata mo`ete da doznaete ne{to pove}e za sebe i za drugite? Vo ova mo`e da veruvate ili da ne veruvate, vo sekoj slu~aj interesno e da znaete {to veli cvetniot horoskop, koj poteknuva u{te od starite nordijski narodi, za lu|eto rodeni vo odredeni cvetni znaci, odnosno koj cvet e va{ i kakvo zna~ewe ima

JASMIN

(za rodenite od 1 do 10 juli)

Raspolagate so hrabrost i energija za da gi ostvarite svoite planovi. Polni ste so idei, konstruktivni ste i imate dovolno sili da ostvarite s# {to }e pomislite. Umeete da predizvikate `elba za rabota i kaj drugite okolu vas. Vo qubov ste so divata roza, ubava harmonija postignuvate so temjanu{kata. Koga partnerot kon vas se odnesuva za{titni~ki, ne mo`ete da odoleete i go prifa}ate bez rezerva.

HRIZANTEMA

(za rodenite od 11 do 20 juli)

Stalo`eni ste i prisposoblivi, sposobni da vospostavite izvonredni odnosi so prijatelite i sorabotnicite. Go sakate vajarstvoto. Ra~nata rabota za vas ima posebno zna~ewe, no i vo finansiskite raboti imate dosta sre}a i uspeh. Nadareni ste so duh i inicijativa, lesno gi ostvaruvate svoite `elbi i potrebata da se istaknete. Vospostavuvate izvonredni emocionalni odnosi so kamelijata, temjanu{kata, no slabost vi se i mimozite. Ne ja podnesuvate imelata.

KARANFIL

(za rodenite od 21 do 31 juli)

Se karakterizirate so re{itelnost i postojanost. Ja sakate kolektivnata rabota, a smislata za drugaruvawe vi pomaga da istraete vo nekoi te{ki potfati i da ne gi ostavite nedovr{eni. Ve privlekuva kreativnosta na kamilicata, so koja vospostavuvate kvalitetni odnosi i na deloven plan. Goneti od ambiciite ne & go skratuvate prijatelstvoto na dalijata, (georginata) nitu na zdravecot, dodeka va{ata vozdr`ana priroda bara postojani iznenaduvawa od gluvar~eto.

SON^OGLED

(za rodenite od 1 do 10 avgust)

Otvoreniot karakter i vrodenata simpati~nost vi garantiraat uspeh na site podra~ja. Uspevate da se opkru`ite so odmereni, vnimatelni i sposobni lu|e, koi okolu vas sozdavaat prijaten ambient. Seriozno & se posvetuvate na rabotata, imate smisla za prakti~nost koja ne ve napu{ta i vo najte{kite momenti. Vo qubovta, sre}ni vi se sredbite so hortenzijata, gladiolata, gerberot, no va{a slaba strana se azapejata i edelvajsot.

CINIJA

(za rodenite od 11 do 20 avgust)

Imate hrabrost i energija za golemi potfati, posebno na delovno pole. Mo`ete i podobro da gi iskoristite svoite {ansi. Nekoi cinii imaat izraziti sposobnosti za rakovodewe i ~esto se na rakovodni mesta. Va{ata silna li~nost nema potrebi vo qubovta, gi osvojuva duri i porafiniranite partneri koi vi popu{taat i gi zadovoluvaat va{ite `elbi. Posebno vi se sre}ni sredbite so orhidejata, volovskoto oko, hortenzijata i rozata.

GARDENIJA

(za rodenite od 21 do 31 avgust)

Sakate intelektualni aktivnosti i u`ivate koga lu|eto vi se voshituvaat. Sepak, vnimavajte da ne zapadnete vo egoizam i imajte pove}e razbirawe za onie koi baraat od vas soveti i pomo{. Vo qubovta ve privlekuva upornosta na orhidejata, no vi se dopa|a i ostroumnosta na volovskoto oko i gordoto odnesuvawe na frezijata. Na quboven i deloven plan ne sakate da bidete staveni vo vtor plan, sekoga{ se stremite da ja za~uvate samostojnosta.

LOTOS

(za rodenite od 1 do 10 septemvri)

Znaete da osvoite se~ija doverba, a taa vi e potrebna za da ostvarite trajni prijatelstva. Itri ste, prakti~ni i intuitivni. Toa vi pomaga vo rabotata. Sposobni ste vo kreativna smisla. Nemojte da gi dramatizirate neuspesite vo qubovta. Sre}ni vi se sredbite so cinijata, mominata solza, temjanu{kata, a dobro se soglasuvate so tainstvenata tuberoza i jorgovanot.

ZDRAVEC

(za rodenite od 11 do 20 septemvri)

Pametni ste i mnogu ambiciozni, a va{ata vrodena inicijativnost postojano ve tera na novi potfati. Najgolemiot del od vremeto & go posvetuvate na rabotata, a slobodnoto vreme {to vi ostanuva go koristite za li~na kultura i nega na teloto. Od vas zra~i doverba i sigurnost. Vnimavajte da ne go potisnete partnerot za kogo ste sentimantalno vrzani. Idealno se slo`uvate so karanfilot i bo`urot, a dobro se razbirate i so amaralisot, poradi negovata vernost.

(Prodol`uva)