Kontakti

Posta e Kosovës - FILATELIA
Filatelia ZP Fushë Kosovë kati 2, 12000 Fushë Kosovë
Republika e Kosovës
Tel: 383 38  246 770
filatelia@postakosoves.com

I nderuar konsumator,

Ju falenderojme për interesimin tuaj ndaj produkteve tona filatelike.

Na KONTAKTONI:

Për të çdo informatë lidhur me pagesa apo çdo gjë që ka të bëjë me pullat postare, blloqet dhe ZDP, na kontaktoni në:

E-mail: filatelia@postakosoves.com
Postoni apo na vizitoni në adresën tonë:

1.Filatelia ZP Fushë Kosovë kati 2, 12000 Fushë Kosovë, Republika e Kosovës.
2.Apo na thërrisni në: +383 (0)38 540 013

Ju falemnderit