SEFILTEEENLV
  / Ducens, Jânis Ducens 
Ducens, Janis: Riksdagsman, krigsminster, militär överåklagare
(född 17 januari, 1888 död 7 oktober, 1925)
 
Ducens föddes år 1888 på gården Vec-Tenclava i Jaunpiebalga-distriktet och utexaminerades från det klassiska Alexandergymnasiet i Riga.  Hans första  arbete var som  folkskollärare  på hemorten.  Han studerade juridik vid universitetet i Moskva,  gick ut med högsta betyg år 1915,  och utexaminerades år 1917 från den militära ingenjörsakademin i St. Petersburg.
 
Ducens var en nyckelfigur i både den politiska och militära kampen för lettiskt oberoende.  Efter upprättandet av den första republiken Lettland arbetade han för att skapa förutsättningar för den lettiska militären att  kunna kriga professionellt och vinna i ett modernt krig.
 
Ducens död inträffade samma månad år 1925  som Locarnokonferensen i Schweiz ägde rum, några månader efter den tragiska bortgången av Lettlands briljante utrikesminister Zigfrid Anna Meierovics.
 
Ducens kan betraktas som den lettiska militärens dåtida främsta stöttepelare.