Home

 

ŠKOLA
ŽIVOT ŠKOLY
AKTIVITY
PROJEKTY
ZMLUVY
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SPONZORI
KONTAKT

 

 

 

 

ZÁKLADNÁ

ŠKOLA

MATERSKÁ

ŠKOLA

ŠPECIÁLNA

ZÁKLADNÁ

ŠKOLA

PRAKTICKÁ

ŠKOLA

ŠKOLSKÁ

JEDÁLEŇ

Vítame Vás na stránkach

Spojenej školy

Našu školu pre telesne postihnutých nájdete v Košiciach na Opatovskej ceste 97 a 101. Žiaci sa tu môžu vzdelávať v šiestich typoch škôl. Ak chcete vedieť o nás viac, prezrite si naše stránky. Pomôžu Vám oboznámiť sa so školou a s podmienkami, aké škola poskytuje na štúdium. Dúfame, že predkladané informácie uspokoja Váš záujem. Ak chcete vedieť niečo, čo ste na stránkach nenašli, kontaktujte nás. Ochotne Vám odpovieme, prípadne aj poradíme. 

Oznamy

Otvorenie školského roka 2018/2019

Informácia o spracúvaní  a ochrane OÚ v Spojenej škole

Pozvánky

 

 

 

Darujte škole 2% z Vašich daní

Tlačiva na stiahnutie:

Vyhlásenie za rok 2017

Potvrdenie za rok 2017

Informácie...

STREDNÁ

ODBORNÁ

ŠKOLA

ŠKOLSKÝ

KLUB

DETÍ

OBCHODNÁ

AKADÉMIA

CŠPP

21. ročník 

AKTIVITY

Zoznámite sa s udalosťami ktorými žije škola, dozviete sa o zapojení sa školy do rôznych projektov, o činnosti záujmových krúžkov na škole, získate informácie o neinvestičnom fonde "ŠANCA" prostredníctvom ktorého je financovaná väčšina aktivít školy a taktiež informácie o školskom časopise a cvičných firmách.

informácie.....

Stránka aktualizovaná k 28.08.2018

Home