mendo globalisht,
vepro lokalisht

Ambienti

1    FUSHATA VETËDIJESUESE

2    MUNDËSITË ALTERNATIVE PËR MENAXHIM TË MBETURINAVE

3    FURNIZIMI ME UJË TË PIJES

4    NGROHJA GLOBALE

5    EKO-TURIZMI