Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKFs lagerlösning hjälper till att styra undan miljontals liter vatten per timma i Londons Lee-tunnel

2014 juni 19, 09:00 CET

Göteborg, 19 juni 2014: SKF levererar lagerlösningar till GIW Industries. Lagren ska användas i deras 54-tons pumpar som ska skydda Londons växande befolkning från översvämningar av avloppsvatten från Themsen under många år framöver. Pumparna, som är de största avloppsreningspumpar som tillverkats, har kapacitet att styra cirka 12 miljoner liter vatten per timma in i Lee-tunneln. Detta för att skydda Londons 150-åriga viktorianska avloppssystem som inte längre klarar av att ta hand om allt avlopps-och regnvatten. 

”SKFs lagerlösning är konstruerat för att klara de viktiga prestandakrav som fordras för denna mycket krävande installation, vilket återigen visar vår kapacitet att leverera lösningar till de mest utmanande applikationerna” säger Rakesh Makhija, SKF President Industrial Market Strategic Industries.

Pumparna kommer att vara en viktig del i arbetet med att förhindra att 39 miljoner ton avlopps- och dagvatten översvämmar Themsen varje år. Pumparna ska inte bara ha kapacitet att ta hand om stora flöden av avloppsvatten utan även alla föroreningar och slitage som uppstår av okända föremål i avloppsvattnet.

”Vi har enastående bra erfarenhet av SKFs kvalitet och den service vi får från SKFs ingenjörer. Med tanke på hur viktigt projektet är och hur viktig den långsiktiga tillförlitligheten är när det gäller pumparna som är placerade 80 meter under jord, specificerade GWI att endast SKF lager skulle användas, ” säger Robert Visintainer, VP Engineering på GIW.

SKF lager är slitstarka produkter med hög kvalitet för att pumparna ska kunna hantera mycket tunga laster och motsvara de krav på tillförlitlighet som krävs. Pumparna är placerade svårtillgängligt på 80 meters djup, men med SKFs lager minimeras sannolikheten för kostsamma driftsstopp. 


Aktiebolaget SKF
  (publ)


För ytterligare information:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2013 uppgick till 63 597 miljoner kronor och antalet anställda var 48 401. www.skf.com

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo