Jezioro KRAJNIK (Trzciniec,Żurawie)

 

 

Ocena podatności na degradację (1993 - 2003)

=============================================

 

                     Województwo LUBUSKIE

                     Powiat sulęciński

                     Gmina Lubniewice

 

 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|            Wskaźnik                                      |       Wartość wskaźnika       | Punktacja  |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Głębokość średnia                                      (m)|              10,8             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|V jeziora / L jeziora                         (tys.m3)/(m)|              1,78             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Stratyfikacja wód                                      %  |              43,6             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|P dna czynnego / V epilimnionu                   (m2)/(m3)|              0,06             |     1      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Wymiana wody w roku                                    %  |               390             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Współczynnik Schindlera                                   |                               |            |

|P zlewni(z P jeziora)/ V jeziora                 (m2)/(m3)|              15,6             |     3      |

|----------------------------------------------------------+-------------------------------+------------|

|Sposób zagospodarowania zlewni bezpośredniej              |       różnorodność **         |     2      |

|----------------------------------------------------------+--------------------------------------------|

|Wynik punktacji i sumaryczna kategoria podatności jeziora |            2,00 = II kategoria             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 

                           **  -  ścieki odprowadzane pośrednio do jeziora:

                                  Ścieki komunalne po oczyszczal. kom. w Lubniewicach - Lubniewice