firmaandringa In opbouw

"De Weaze", waar de Firma C. Andringa groeide en bloeide.  

Na hun huwelijk in 1905 vestigen Catharinus Andringa (1881-1926) en Rimpkje Jorna (1882-1964) zich vanuit Wijtgaard in Leeuwarden. Zij nemen daar in 1909 de melkzaak op het Zwitserwaltje over van zijn oom Catharinus Andringa die kinderloos overleed. In 1914 zijn ze verhuisd naar de Uniabuurt nr.2 op hoek met de Weaze. Catharinus en Rimpkje kregen 11 kinderen. Het begin van een bloeiend familiebedrijf.
Maar Catharinus komt in 1926 veel te vroeg te overlijden. Toch lukt het Rimpkje samen met haar oudste kinderen het bedrijf uit te laten groeien tot een bloeiende groothandel in boter en kaas. Het mag een geweldige prestatie genoemd worden in de crisisjaren, de oorlogsjaren en de jaren daarna met 11 kinderen. Zij groeide dan ook uit tot een ware Mater Familias.

 
Uniabuurt nr. 2 op de hoek van de Weaze in 1939 na de grote verbouwing. Vol trots werd het indrukwekkende wagenpark gedemonstreerd.
Zie onderaan deze pagina de situatie voor de verbouwing.


Vier impressies van het bedrijf met Bauke en Frida

Dramatisch ongelukken werden de firma helaas niet bespaard. In 1932 komt een jongen van 12 jaar om het leven bij een fatale botsing. Volgens het rechtbank verslag in de Leeuwarder Courant zou de chauffeur van de bestelauto van de firma Andringa te hard hebben gereden met een aantal kinderen achter in de bak.
In 1942 raakte een paard en wagen te water in de Weaze. Het paard verdronk jammerlijk. Zal een hele consternatie geweest zijn.


De zaken gaan goed :
een nieuwe bestelauto met Lenie Geukers, Bauke, Mieke en Age.

Ook toen lagen de lieftallige dames al op de moterkap.
De oudste zoon Theo Andringa (1906-1970) zette in de dertiger jaren de kaasgroothandel voort aan de nabij gelegen Druifstreek. Hij woonde met zijn gezin boven de zaak. De verkoop van boter, kaas en eieren aan particulieren werd op de Weaze voortgezet door de heer Goedemoed. Hij moest menig "kustje kees" uitdelen aan de vele neefjes en nichtjes en kleinkinderen.
Bauke Andringa (1914-1963) vestigde zich als zelfstandig kaashandelaar aan het Blokhuisplein tegenover de gevangenis maar is later naar Zeist vertrokken om een drogisterij te beginnen.   

Uit de foto's blijkt misschien dat Theo, Bauke en Frida het meest bij de zaak betrokken waren maar ook de jongere ongehuwde en niet studerende kinderen droegen regelmatig hun steentje bij. Verhalen over de gezelligheid zijn er legio in de familie.en de familie was hun tijd ver vooruit met duurzame natuurboter. 


Na de oorlog trok moeke / opoe zich meer terug uit de zaak en wijdde zich daarna met hart en ziel aan haar kinderen en de reeds vele kleinkinderen.

In 1944 werd vanuit het kaaspakhuis aan de Druifstreek 57 een bevrijdingsactie voorbereid door het Friesche verzet. De actie werd uiteindelijk vanwege de veiligheid uitgevoerd vanuit het pand daarnaast van de firma van Doesum. Hierbij werd een groot aantal gevangen verzetsstrijders uit de nabij gelegen gevangenis aan het Blokhuisplein bevrijd. De Duitse bewaking was volkomen verrast. Van deze actie werd later de film "De Overval" gemaakt.Ondertussen was Floris, een zoon van Theo, actief geworden in de zaak. Om te kunnen groeien werd de zaak in 1965 naar de Westerkade verplaatst. Nadat moeke/opoe in 1964 was overleden werd de  verkoop van boter, kaas en eieren rechtstreeks aan de consumenten aan de Weaze gestopt.
Nog weer later werd de zaak verplaatst naar Groningen. Maar daar weet ik verder niets van.Opvallend is te noemen dat het bedrijf steeds onder de naam Firma C. Andringa  werd voortgezet. Een mooi eerbetoon aan Catharinus die de zaak begon maar helaas niet kon uitbouwen.

De Firma C. Andringa heeft ongeveer 50 jaar bestaan en heeft in die tijd voor veel wel en wee gezorgd in de hele familie. Zoals in zoveel familiebedrijven.   
Druifstreek 57


Onderaan deze pagina :
Uniabuurt nr. 2 op de hoek van de Weaze. Dit zijn de oudste foto's uit 1934. Het pand werd daarna grondig verbouwd.  Wie kan daar meer over vertellen ? En van wie is die hond ?
Er is een advertentie uit de Leeuwarder Courant uit 1903 waarin het pand te koop staat voor 2600 gulden maar of Catharinus Andringa toen al eigenaar werd is (nog) niet bekend.
 


 

 

naar top

naar vorige pagina

naar home