Tahun 3

Pilih untuk mula LatihTubi

ID Topik Pilihan
1 Nombor dan Operasi
 • 1 Nombor bulat hingga 10 000  
 • 2 Tambah  
 • 3 Tolak  
 • 4 Darab  
 • 5 Bahagi  
 • 6 Pecahan  
 • 7 Perpuluhan  
 • 8 Peratus  
 • 9 Wang  
2 Sukatan dan Geometri
 • 1 Masa dan Waktu  
 • 2 Panjang  
 • 3 Jisim  
 • 4 Isi Padu Cecair  
 • 5 Bentuk  
3 Statistik dan Kebarangkalian
 • 1 Pengurusan Data