(3) An±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

52. (Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjissati tassa sot±yatana½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ uppajjissati tassa cakkh±yatana½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjissati tassa gh±n±yatana½ uppajjissat²ti?
Ye r³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cakkh±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ cakkh±yatanañca uppajjissati gh±n±yatanañca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana gh±n±yatana½ uppajjissati tassa cakkh±yatana½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjissati tassa r³p±yatana½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½ uppajjissati tassa cakkh±yatana½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yassa cakkh±yatana½ uppajjissati (tassa man±yatanañca dhamm±yatanañca sadisa½, ime dve sadis±yeva honti).
(Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjissati tassa dhamm±yatana½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ uppajjissati tassa cakkh±yatana½ uppajjissat²ti?
Ye ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ dhamm±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ dhamm±yatanañca uppajjissati cakkh±yatanañca uppajjissati. (Cakkh±yatanam³laka½)
53. (Ka) yassa gh±n±yatana½ uppajjissati tassa r³p±yatana½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½ uppajjissati tassa gh±n±yatana½ uppajjissat²ti?
Ye r³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ r³p±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ r³p±yatanañca uppajjissati gh±n±yatanañca uppajjissati.
Yassa gh±n±yatana½ uppajjissati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ uppajjissati tassa gh±n±yatana½ uppajjissat²ti?
Ye r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ dhamm±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ dhamm±yatanañca uppajjissati gh±n±yatanañca uppajjissati. (Gh±n±yatanam³laka½)
54. Yassa r³p±yatana½ uppajjissati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ uppajjissati tassa r³p±yatana½ uppajjissat²ti?
Ye ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ dhamm±yatana½ uppajjissati, no ca tesa½ r³p±yatana½ uppajjissati. Itaresa½ tesa½ dhamm±yatanañca uppajjissati r³p±yatanañca uppajjissati. (R³p±yatanam³laka½).
55. (Ka) yassa man±yatana½ uppajjissati tassa dhamm±yatana½ uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ uppajjissati tassa man±yatana½ uppajjissat²ti? ¾mant±. (Man±yatanam³laka½)