Sunday, February 2, 2014

በጥንታዊው እና ታሪካዊው የዋልድባ ገዳም ፈረንሳዊው የታሪክ ተመራማሪ ፊልም ሊሰራ ነው


ፈረንሳዊው ፍራንሷ ለዶክተሬት ትምርቱ ጥናት ጉዞውን ወደ ኢትዮጵያ ባደረገበት ጊዜ ነበር ዋልድባን ትግራይን እና የሰሜኑን ሃገራችንን ክፍል ለመጎብኘት እድሉን ያጋጠመው። በመቀጠልም በዋልድባ ገዳም በመሄድ ከአባቶች ጋር በመግባባት እና የአካባቢውን ሁኔታ በመመልከት በበለጠ ስለቦታው ለማወቅ ጉጉት ያደረበት። ያንንም ያየውን እና የተገነዘበውን ለተቀረው ዓለም ለማሳወቅ የወሰነው ከዚህም የተነሳ በአሁኑ ሰዓት ጥናታዊውን ፊልም ለማዘጋጀት እላይ እታች እያለ ባለበት ወቅት ነበር የዶቼ ዌሌ ዘጋቢ ስለሁኔታው ዝርዝር ለአድማጮች ያዘጋጁት። እንከታተለው

Let's save waldba! together ዋልድባ እንታደግ!

1 comment: