HUMAN CREATIONS
MATS SEDERHOLM & LINDA BJUVGÅRD

FÖREDRAG


Vi vill med våra föredrag väcka människor till insikt om människans kreativitet och kraft. Vi gör det genom att blottlägga de normer och de värderingar som vårt samhälle önskar att vi ska följa men som för alldeles för många leder till utmattning, förvirring och ensamhet och – för oss - till ett djupt ifrågasättande av hela vårt samhälle och vart vi är på väg.


Våra föredrag, oavsett om vi håller dem tillsammans eller enskilt, inbegriper filosofi,
politik, en smula andlighet och mellanmänsklig värme. Vår önskan är att du
lämnar föredraget styrkt, upplyst och mer insiktsfull om såväl dig själv som samhället.


Vi har tillsammans mer än 20 års erfarenhet av föredragshållande, författande och multimedia.
Vi står vid sidan om partipolitik, religion, dogmer och identiteter.
Det är turbulenta tider och många människor är oroade men vi
upplever spänning och möjlighet till förändring.


        
Mats Sederholm & Linda BjuvgårdOM DU VERKLIGEN VILL VETA VAD VI STÅR FÖR:

KOLLISION
I EN ÖNSKAD TID AV FÖRÄNDRINGinfo@humancreations.se