Meniu

      Meniu

   
 

Scientific Annals

   Scientific Annals

 

(Last up-dated: December 29th, 2011 - by Dr. Liliana TÖRÖK)

Analele Ştiinţifice ale Institutului de Cercetare Proiectare Delta Dunării 1997

vol. VI / No. 2
Year of printing: 1998
No. of pages: 312
No. of printed copies: 165

Printed by: Institutul Naţional de Informare şi Documentare - Atelierul de Imprimare

Editorial Board

.

1

ZAHARIA Tania, DUMITRESCU Elena

Afecţiuni patologice la embrionii şi larvele de cambulă Platichthys flesus luscus (Palllas, 1811) şi calcan Psetta maeotica (Pallas, 1811)

2

STARAS Mircea, NAVODARU Ion, CERNISENCU Irina

Calitatea datelor statistice, o problemă a pescăriilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

3

STARAS Mircea

Dreptul la pescuit: trecut, prezent şi viitor

4

ALEXANDROV Laura, ZAHARIA Tania, BILAL I., ZAHARIA M., CRASMARU M.

Cultivarea Artemiei franciscana în apa marină Pontică

5

TRANDAFIRESCU I., ALEXANDROV Laura, POPA Mariana, GHITESCU Elena, SMOCOV Victoria

Experimentări privind posibilitatea creşterii în mediu salmastru a larvelor de şalău (Stizostedion lucioperca L., 1758) provenite din eclozări timpurii

6

NAVODARU Ion, STARAS Mircea, CERNISENCU Irina

Monitoringul pescăriilor - condiţie primordială în exploatarea durabilă a stocurilor de peşti

7

CERNISENCU Irina, STARAS Mircea, NAVODARU Ion

Aplicaţii şi limitări în utilizarea indicatorului "Captură pe unitatea de efort" (CPUE) în pescăriile din R.B.D.D.

8

VASILESCU George, DAVID Dan

Unele propuneri privind refacerea populaţiilor de sturini anadromi în Dunăre. Realizarea de pepiniere sturionicole in R.B.D.D.

9

VRABIE Sofia, IACOVICI Eugenia

Privire retrospectivă asupra malariei în Delta Dunării şi zonele limitrofe

10

VRABIE Sofia, POSTEUCA Victoria

Leptospiroza in zona aferenta judeţului Tulcea din RBDD. Privire retrospectivă

11

GALAŢCHI Liviu-Daniel

Relaţia radiaţie solară - Productivitate primara in mediul limnic. Studiu de caz: lacul Tăbăcăriei - Constanţa

12

MANOLE Traian, IAMANDEI Maria, GOGOASA Costel

Contribuţii la studiul unor consorţii din ecosistemele natuale şi seminaturale ale R.B.D.D.

13

BIREESCU Geanina, BIREESCU L., GAVRILUTA I., RAILEANU Roxana, STAN T., FILIPOV F.

Eficienţa înglobării nutrienţilor intr- matrice organo-minerală nepoluantă pentru mediu

14

MIRZA Maria, RUTA Georgeta, CRISTESCU Teodor-Mihai, PANAITE Cristina Mihaela, PANAITE Costel

Pollution effect on the interaction between light and living matter. I. Increased solar radiation pollution. II. Oil pollution

15

MIRZA Maria, PLOAIE Petru

Pollution effect on the interaction between light and aquatic living matter. III. Destruction of hepatic cell infrastructures and collagen synthesis

16

PIESCU Victoria, BOLOGA A., COCIASU Adriana, CUINGIOGLU Elvira, MIHNEA R., PATRASCU V., PECHEANU I.

Aportul fluvial de poluanţi in masa sedimentelor colectate din zona litoralului romanesc al Mării Negre

17

BIREESCU Geanina, BIREESCU L., GAVRILUTA I., RAILEANU Roxana, STAN T., FILIPOV F

Reducerea impactului activităților antropice asupra mediului prin utilizarea îngrășămintelor foliare

18

GASTESCU Petre, DRIGA Basarab

Modificări ale circulației apei în complexul lacustru Roșu-Puiu-Lumina din R.B.D.D.

19

GASTESCU Petre, DRIGA Basarab

Bilanțul hidric și modele ale circulației apei în câteva complexe lacustre din Rezervația Biosferei Delta Dunării

20

IORDACHE Virgil, BODESCU F., ONETE Marilena, FLORESCU C., NEAGOE Aurora, ADAMESCU M., VADINEANU A.

Effects of the hydrology on redox potential in the soil of the lower Danube wetlands

21

FEURDEAN Victor, FEURDEAN Lucia

Apele subterane si deuteriul din apele subterane limitrofe Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

22

BRANZAN Grigore, NICHERSU Iulian, CONSTANTINESCU Adrian, GASTESCU Petre, DRIGA Basarab-Victor

Harta depozitelor litologice de suprafata si diviziunilor morfogenetice din R.B.D.D. (aplicatii GIS)

23

RADAN Sorin Corneliu, RADAN Maria, RADAN Silviu, GANCIU Andrei

Caracterizarea magnetosusceptibilimetrica a sedimentelor lacustre din Delta Dunarii – monitoring 1996; semnificatii ambientale confirmate

24

ANGHEL Sorin

Studiu de sinteza asupra masuratorilor seismice in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, cat si a seismicitatii acestei zone. Elemente generale in cadrul seismicii de reflexie

25

BOGDAN Laura

Controlul calitatii analizelor – conditie obligatorie pentru asigurarea corectitudinii rezultatelor de laborator

26

DAVID Cristina, BOGDAN Laura

Indicatori hidrochimici in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii - 1996

27

CIOLAC Andrei, PANAITESCU Nicolae Madalin

Evolutia principalilor parametri de calitate a apei Dunarii in sectorul predeltaic

28

ZUBCOV Elena, TODERAS I., VICOL M.

Despre continutul metalelor in apele lacurilor Rosu, Rosulet si golful Baia de Nord (Delta Dunarii)

29

IORDACHE Virgil, MIHAILESCU N., CRISTOFOR S., POSTOLACHE Carmen, VADINEANU A.

Distributia metalelor grele in ecosistemele acvatice din Delta Dunarii

30

GHEORGHIU Gaetanu, ULVOCZKI Carol, IACOB Daniela, LACATUSU Radu, GRIGORAS Constantin

Incarcarea cu metale grele a apelor din zona digului litoral Sulina – Sf. Gheorghe 1997

31

Iulian NICHERSU

Utilizarea tehnicii GIS pentru analiza comparativă cartografică a configuraţiei Deltei Dunării

32

IORDACHE V., ADAMESCU M., BODESCU F., CRISTOFOR S., VADINEANU A.

Hydrological modeling of Fundu Mare island (Danube floodplain)

33

CONSTANTINESCU Adrian, TRACHE Gabriel

Realizarea unui model hidrologic al Deltei Dunarii ca parte integranta a Sistemului Informational Geografic (GIS)

34

HANGANU Jenica, CONSTANTINESCU Adrian, GRIGORAS Ion

Monitoring of reed beds stage in DDBR using remote sensing technique with special concern to die-back sites

35

VOLCOV Alexandru

Rezultate preliminare privind sistemul de lucrari pentru cultura de porumb specific pentru Delta Dunarii

36

BUTU Angela, CRASMARU M.

Posibilitati de modernizare a tehnologiilor de conditionare, ambalare, depozitare si transport a pestelui

37

NICHERSU Iulian, IACOVICI Eugenia, LUPU Gabriel

Proiectarea si elaborarea Atlasului RBDD prin tehnologia DTP

38

BEALE Peter

Danube Delta: framework for warden training handbook guidelines for authors of section

 

 

 
     

Copyright © INDD- Toate drepturile rezervate
Continutul acestui site internet este protejat prin Legea dreptului de autor L8/1996.
Folosirea continutului ori a unor parti din acesta fara instiintarea respectiv aprobarea proprietarului acestui site se pedepseste conform legilor in vigoare

Designed by