රජයේ තක්සේරුකරුවෝ විරෝධතා පාමින් මහ පාරේ අලුත් අවුරුදු සමරති..

January 2, 2018 at 8:02 am | lanka C news
රජයේ තක්සේරුකරුවෝ විරෝධතා පාමින් මහ පාරේ අලුත් අවුරුදු සමරති..

රාජ්‍ය ත්ක්සේරුකරණය දියකර හැරීමේ කුමන්ත්‍රණය පරාජය කර, කාර්යක්ෂම තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවක් බිහිකරලීම සඳහා 2014.12.12 දිනැතිව අනුමත කර ඇති තනතුරු තක්සේරු සේවය තුළ ස්ථාපිත කරණ ලෙසට බල කරමින් රජයේ තක්සේරු නිලධාරීන් විසින් ආරම්භ කර ඇති අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහයට මේ වන විට දින 41 ක් ගත වී ඇත.

නෑ සිය අඹු දරුවන් සමගින් රටේ සමස්ථ ජනතාවම තමන්ගේ නිවෙස් වලට වී 2018 නව අවුරුදු උදාව සමරද්දී රජයේ තක්සේරු නිලධාරීන් තමන්ගේ නිවෙස් වලින් හා පවුලේ උදවියගෙන් බැහැරව තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන කාර්යාලය අබියස, සිය අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහය පවත්වාගෙන යාම සඳහා තනා ඇති කුඩා අට්ටාලයකට වී නව අවුරු උදාව සමරනු ලැබින.

ඒ අනුව අඛණ්ඩ සත්‍යග්‍රහයේ නිරතව සිටින තක්සේරු නිලධාරීන් වෙත, සහෝදර නිලධාරීන් විසින් රැගෙන ආ කැවුම් කිරිබත් තමන් රැඳී සිටින තාවකාලික අට්ටාලය තුළදීම භුක්ති විඳිමින්, නව වසර ආරම්භයේදීම තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පවත්නා සියළු ගැටළු සඳහා විසඳුම් ලබා ගනිමින් කාර්යක්ෂම තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවක් බිහිකරලීම සඳහා අවැසි ශක්තිය ප්‍රාර්ථනා කරණු ලැබින.

– ඩී.එම්.සෙනවිරත්න

2,462 Viewers
Main News