Powrót Home 1 strona       Forum | Zarządzanie | Eksport | Linki | Autorzy       Napisz do nas Kontakt     Szukaj w Exporterze.pl Szukaj
« Eksport
« Unia Europejska
« MŚP
« Artykuły
· Informacje
· Informacje archiwum
· Przewodnik po Unii
· Aktualności krajowe
· Top www
· Informacje branżowe

  Artykuły informacyjne z kraju i ze świata  

Powrót

: PolskaInnowacyjność
     PPTech. Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej

Polska

Przewodniczący Platformy

Prof. Mieczysław Muraszkiewicz
Fundacja MOST
ul. Malczewskiego 38/4
02-622 Warszawa
Tel.0 602 650 108
Fax.(22) 844 60 53
mietek@n-s.pl

Osoby do kontaktu

Kuba Lebuda
Fundacja MOST
ul. Malczewskiego 38/4
02-622 Warszawa
Tel.0 508 436 148
Fax.(22) 844 60 53
jlebuda@most-program.org

Lista uczestników

1. Multis Multum Fundacja
2. Logotec Engineering S.A.
http://www.logotec.pl
3. Szkoła Główna Handlowa
http://www.sgh.waw.pl
4. Comarch S.A.
http://www.comarch.pl/pl/
5. PIiT
http://www.piit.org.pl
6. PPWK GeoInvent sp. z o.o.
http://www.geoinvent.pl
7. Trusted Information Consulting sp. z o.o.
http://www.ticons.pl
8. AutoGuard&Insurance sp. z o.o.
http://www.autoguard.pl
9. One-2-One sp. z o.o.
http://www.o2o.pl
10. ATM S.A.
http://www.atm.com.pl
11. Atena sp. z o.o.
http://www.atena.pl
12. Infovide S.A.
http://www.infovide.pl
13. One2Tribe sp. z o.o.
http://www.one2tribe.pl
14. Aqurat sp. z o.o.
15. Avantis sp. z o.o.
http://www.avantis.pl
16. Infotron sp. z o.o.
http://www.infotron.com.pl/
17. Instytut Informatyki Politechnika Poznanska
http://cdtelema.sk-kari.put.poznan.pl
18. Bellstream sp. z o.o.
http://bellstream.com
19. Globema sp. z o.o.
http://www.globema.pl
20. Siemens sp. z o.o.
http://www.siemens.pl
21. Softbank Serwis
http://www.s2.pl
22. TELECHEM Sp. z o.o.
http://www.telechem.pl
23. Instytut Łączności
http://www.itl.waw.pl
24. Microsoft sp. z o.o.
http://www.microsoft.com/poland
25. Fundacja MOST
http://www.most-program.org

Obszar merytoryczny

  1. Szerokie propagowanie wykorzystania technologii mobilnych i innych technologii społeczeństwa informacyjnego
  2. Infrastruktura biznesowa dla komunikacji mobilnej i bezprzewodowej
  3. Inteligentne usługi mobilne
  4. Komunikacja mobilna i łączność bezprzewodowa – aspekty techniczne
  5. Zawartość sieci mobilnych, ich bezpieczeństwo i wiarygodność

Cele technologiczne

Celem strategicznym Platformy jest integracja i wzmacnianie potencjału Polski i polskich firm w sferze usług, aplikacji i technologii mobilnych dla przyspieszonego rozwoju mobilnego i otwartego społeczeństwa informacyjnego oraz zdynamizowania rozwoju gospodarczego kraju.

Polska jako istotny rynek telekomunikacji bezprzewodowej: W obrębie krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polska jest największym rynkiem mobilnych technologii społeczeństwa informacyjnego. Bardzo duży potencjał finansowo-wytwórczo-badawczy na tym rynku reprezentują międzynarodowe firmy telekomunikacyjne. Polskie firmy również odgrywają bardzo ważną rolę jako kooperanci globalnych przedsiębiorstw lub też znakomicie funkcjonują w niszach tego rynku. Korzystając z prorynkowej polityki państwa, znacznych zasobów wykwalifikowanej siły roboczej oraz silnego zaplecza badawczo-rozwojowego sektor ten będzie rozwijał się dynamicznie w ciągu najbliższych lat, szczególnie w perspektywie dojrzewania technologii UMTS/3G i WiMAX o dużym potencjale bezprzewodowej transmisji danych.

Strategiczny program działań

Platforma koncentruje swoje działania na promocji mobilności oraz demonstrowaniu potencjału badawczo-rozwojowego Polski w tym obszarze. Działa również jako katalizator współpracy między publicznymi i niepublicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, dużymi przedsiębiorstwami międzynarodowymi i sektorem MSP w Polsce. Stawiając czoło wyzwaniom naukowo-technicznym nakreślonym w Strategii Lizbońskiej oraz podejmując inicjatywę UE budowy Europejskich Platform Technologicznych służących osiągnięciu znacznych efektów wzrostu gospodarczego poprzez inicjowanie i wdrażanie działań innowacyjnych w partnerstwie publiczno-prywatnym, Polska Platforma Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej zamierza włączyć się aktywnie w działania Europejskiej Platformy Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej – eMobility, zwiększając tym samym rozpoznawalność Polski w Europie jako solidnego i doświadczonego partnera w dziedzinie projektowania i produkcji mobilnych usług, aplikacji i technologii.

Działania operacyjne Platformy:

Zadania operacyjne Platformy skupiają się na wypracowaniu wizji rozwoju polskiego sektora łączności mobilnej i budowie strategii oraz regularnie adaptowanej do zmieniających się okoliczności rynkowych mapy rozwoju technologii mobilnych i komunikacji bezprzewodowej. Platforma włącza się aktywnie w proces kreowania polityki i prawodawstwa służących pobudzaniu innowacyjności w powyższych dziedzinach.

Działa ona na rzecz podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze komunikacji mobilnej i bezprzewodowej poprzez dostarczanie informacji o możliwościach finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz inicjowanie i prowadzenie wspólnych badań naukowo-technicznych i komercjalizację rozwiązań naukowych. Platforma promuje innowacyjność i rozwój naukowo-techniczny także wśród uczelni i innych jednostek badawczych prezentując konkretne możliwości rozwoju - programy praktyk, staże naukowe oraz współpracę kadry naukowej z przemysłem w ramach struktur wypracowanych przez poszczególnych członków Platformy.

Jest ona także generatorem projektów, forum dla networkingu oraz miejscem spotkań przedsiębiorstw zainteresowanych wspólną działalnością badawczo-rozwojową.

Jednocześnie Platforma koncentruje się na zbieraniu informacji i analizie potencjału mobilności w Polsce regularnie prezentując wyniki tych badań na łamach prasy polskiej i zagranicznej oraz wśród instytucji administracji państwowej.

Platforma działa jako nieformalna grupa osób/instytucji, realizując jednak swoje konkretne cele operacyjne.PPT

Powrót

Home 1 strona               Powrót Powrót               Góra strony Góra strony               Adres - Telefon - Faks - E-mail Napisz do nas