certyfikat przyznający oficjalne przedstawicielstwo IJJF i NIPPON SEIBUKAN
Eryk Murlowski