PARODOS ARCHYVAS      Į PRADŽIĄ      ENGLISH      
LIETUVIŲ GENOCIDO TYRIMO CENTRAS AMERIKOJE

Pagrindinis tikslas - surinkti, išsaugoti ir pateikti istorinę informaciją
apie skriaudas, padarytas Lietuvai ir jos gyventojams sovietų ir nacių
okupacijos metais.

Dabartinis Centro pirmininkas - dr. Augustinas Idzelis