App New ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru

18 Gorffennaf 2013

Bydd gan ymwelwyr â Sioe Frenhinol Cymru gymorth hwylus newydd sbon i’w helpu i leoli unrhyw un o’r digwyddiadau a’r atyniadau sy’n digwydd ar faes y sioe ar unwaith.

Mae App Sioe Frenhinol Cymru wedi’i ddatblygu trwy fenter ar y cyd rhwng CAFC ac S4C.  Mae’n ddwyieithog ac yn cynnwys amserlen lawn o ddigwyddiadau a chystadlaethau ynghyd â’r canlyniadau diweddaraf.  Mae adran gyfryngau yn cynnwys darluniau, storïau, blogiau a fideos o faes y sioe.

Mae gwybodaeth am draffig a rhagolygon lleol y tywydd wedi’i chynnwys hefyd.

Mae’r App ar gael i’w lawrlwytho am ddim i iphone a ffonau Android.

Lawrlwythwch yr App o :iTunes Store ar gyfer iphones, ipod touch ac ipad:  http://moil.in/royalwelshios, ac ar gyfer ffonau Android yn cynnwys Samsung, HTC, Nokia a Motorola o Google Play:  http://moil.in/royalwelshandroid.

Mae angen lawrlwytho’r App cyn cyrraedd y sioe.

“Mae App Sioe Frenhinol Cymru yn rhan o’n hymgyrch i gofleidio technolegau a chyfryngau cymdeithasu newydd.  Bydd yn wirioneddol ddefnyddiol gan ganiatáu i ymwelwyr weld y rhaglen, dewis eu hoff ddigwyddiadau, rhyngweithio gyda map o faes y sioe a chael gwybodaeth am ganlyniadau, traffig, y tywydd a llawer mwy,” meddai Prif Weithredwr Sioe Frenhinol Cymru, Steve Hughson.

“Rydym yn sicr y bydd pobl yn cael yr App yn ffordd gyfleus a hawdd o gael gwybod y diweddaraf am yr hyn sy’n digwydd a ble i ddod o hyd iddo ac rydym yn ddiolchgar i S4C am eu cefnogaeth wrth ein helpu i ddod â’r dechnoleg ddiweddaraf yma i’r sioe ac am drefnu bod yr holl wybodaeth ar gael gydag ychydig gyffyrddiadau â’r bys.”