Views
6 months ago

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Documents de garantie Danois

Sony VPCZ23V9R - VPCZ23V9R Documents de garantie Danois

Laservarning (för

Laservarning (för VPCZ2-serien och VAIO-datorer med den trådlösa musen VGP-WMS30) VPCZ2-serien och VGP-WMS30 är klassificerad som CLASS 1 LASER PRODUCT och uppfyller säkerhetsstandarden IEC/EN 60825-1(2007) för laserprodukter. Varning! Reparation och underhåll av utrustningen bör endast göras av tekniker som har auktoriserats av Sony. Felaktig reparation och användning kan innebära fara för säkerheten. Varning! Användning av kontroller och justeringar eller tillvägagångssätt utöver dem som anges i denna handbok kan orsaka exponering för farlig strålning. För VPCZ2-serien hittar du följande märke på insidan av batterifacket. För VGP-WMS30 hittar du följande märke på undersidan av utrustningen. Bärbara VAIO-datorer och stationära VAIO-datorer med nätadaptrar ❑ Bärbara VAIO-datorer är utformade för att endast fungera med originalbatterier från Sony. För att en säker användning av den bärbara VAIO-datorn ska kunna garanteras bör du följaktligen endast använda ett laddningsbart originalbatteri från Sony. ❑ Vi rekommenderar att du använder en äkta Sony-nätadapter från Sony för din VAIO-dator. ❑ Nätadaptern är endast avsedd att användas med VAIO:s IT-produkter. Använd den inte för några andra ändamål. Om strömsladden till nätadaptern som medföljer datorn har en 3-stiftskontakt bör du se till att eluttaget är ordentligt jordat. ❑ Dra ur nätadaptern från huvudströmmen om du vill koppla från datorn helt och hållet. Eluttaget bör sitta nära utrustningen och vara lättillgängligt. ❑ i.LINK, PC Card, skärm och DVI-anslutningar är inte utrustade med Limited Power Sources, om sådana anslutningar medföljer. ❑ Undvik skada på datorn och risk för att den antänds vid transport genom att först sätta på eventuella anslutningsskydd och fackhöljen på avsedda platser, och se till att batteriet sitter säkert i batterifickan om batteriet är löstagbart. ❑ När du reser till och inom USA bör du vara medveten om att USA:s transportdepartement (DOT) nyligen utfärdade nya bestämmelser som gäller för resenärer som reser med litiumbatterier och litiumjonbatterier. Mer ingående information finns på http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html. 8

Endast för stationära VAIO-datorer ❑ Stationära VAIO-datorer får endast användas inomhus. ❑ Vissa modeller har flera landsspecifika strömsladdar som medföljer. Använd den strömsladd som passar eluttaget i ditt land. ❑ Dra ur strömsladden från huvudströmmen om du vill koppla från din stationära VAIO-dator helt och hållet. ❑ Eluttaget bör sitta nära utrustningen och vara lättillgängligt. ❑ i.LINK, PC Card, skärm och DVI-anslutningar är inte utrustade med Limited Power Sources, om sådana anslutningar medföljer. SE Information om bestämmelser Sony försäkrar härmed att den här produkten, oavsett om den omfattar trådlös utrustning eller inte (inklusive ett trådlöst tangentbord och/eller en trådlös mus och/eller en trådlös mottagare), överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i EG-direktiv 1999/5/EC. Du kan hämta en kopia av försäkran om överensstämmelse (Declaration of Conformity, DoC) med R&TTE-direktivet genom att gå till följande URL: http://www.compliance.sony.de/ Den här produkten överensstämmer med EN 55022 Klass B och EN 55024 för användning inom följande områden: i hemmet, kommersiellt och lätt industri. Den här produkten har testats och funnits överensstämma med de gränser som anges i EMC-direktivet för användning av anslutningskablar som inte är längre än 3 meter. Stationära VAIO-datorer med en trådlös utrustning Användningsvillkor I Norge får denna radioutrustning inte användas i det geografiska området inom en 20 kilometers radie från centrala Ny-Ålesund på Svalbard. Försiktighetsåtgärder för användning/kassering ❑ För modeller med löstagbart batteri ❑ Det finns risk för explosion om batteriet ersätts på ett felaktigt sätt. Ersätt dem endast med likadan eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren. Kassera använda batterier enligt tillverkarens anvisningar. ❑ Batteriet som används i enheten kan orsaka brand eller kemiska brännskador om det hanteras felaktigt. ❑ Krossa inte det, plocka inte isär det, utsätt det inte för värme över 60 °C och bränn inte upp det. ❑ Kassera använt batteri omedelbart och enligt gällande föreskrifter. ❑ Håll det utom räckhåll för barn. ❑ Kortslut inte metallterminalerna på batteriet och fukta dem inte med någon vätska, till exempel vatten, kaffe eller juice. ❑ Hantera inte skadade eller läckande litiumjonbatterier. ❑ I vissa områden kan det vara förbjudet att kassera litiumjonbatterier bland hushållsavfallet eller företagets avfall. Använd det allmänna därtill avsedda insamlingssystemet. 9