Bağımsız Değerlendirici Başvuru Süresi Uzatıldı


Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılında yürütülecek Mali Destek Programları kapsamında teslim alınan proje başvurularının ilgili mevzuatta ve başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. Bağımsız Değerlendiriciler teklif çağrıları döneminde oluşturulmuş olan bu havuzdan, ilgili alandaki tecrübelerine göre Ajans tarafından seçilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler: Bağımsız Değerlendirici olarak görev alacak adayların en az lisans düzeyinde mezun olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri Program Başlıkları ile ilgili linkte belirtilen alanlarda en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

Bağımsız Değerlendirici olarak görev almak üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların, 26 Mart Pazartesi günü saat 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) kayıt yapmaları ve Ajansımız tarafından ilan edilen mali destek programları bağımsız değerlendirici ilanına yine KAYS sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Diğer yollarla (faks, posta, e-posta vb) yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.