Gang naar St. Corneliskapel

locatie: Binnenstad
status: vervallen

Tusschen perceelen 1028 en 1029 liep de 'gang naar St. Corneliskapel', die dus achter deze huizen schijnt gestaan te hebben, ofschoon kaarten van 1750 en 1795 deze Kapel vr aan de rooilijn plaatsen. De St. Corneliskapel bestond reeds vr 1450, en is in 1636 geslecht. De gronden werden later in 3 perceelen verkocht.
Mosmans (1028)