કાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

કાં

અવ્યય

  • 1

    કેમ?; શા કારણે? શા માટે?.

  • 2

    કિંવા; કાં તો.