galicias>> instituto de estudios carballiñeses >> Ïndice de Artigos de ágora do Orcelón

INSTITUTO DE ESTUDIOS CARBALLIÑESES

¿Cómo se fixo a Veracruz?
Curso de termalismo
Carballiño
Cronista
Frases
Prensa
Índice de artigos
Historia
Actividades
Proxectos
Conferencias
Estatutos
Ágora do Orcellón
Socios
Inicio

ÍNDICE DE ARTIGOS DA REVISTA AGORA DO ORCELLÓN

 

     Aquí tedes o sumario dos primeiros números da revista ÁGORA DO ORCELLÓN. Os que aparecen destacados están tamén publicados nesta web.

 

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 32

 

SUMARIO:

Prólogo…………………………….. Avelino Muleiro

Limiar………………………………. Mario Bunge

Epistemoloxía e hermenéutica en torno ao pensamento de Mario Bunge….. Marcelino Agís

Bunge contra os posmodernos e os psicólogos evolucionistas……………. Gabriel Andrade

Mario Bunge e a teoría de sistemas……………………………………….. Javier Aracil

Noticia de “Philosophical Dictionary” de Mario Bunge, e do plan de traducilo ao catalán Alfons Barceló

Mario Bunge: inesgotable pensador sistémico……………………………. Marcelo Bosch

(In)xustiza epistémica e filosofía política da ciencia………………… Fernando Broncano

Problemas inversos…………………………………………………… Mario Bunge

A Ciencia e o Realismo na Filosofía de Mario Bunge……………….. Alberto Cordero

Apuntes sobre leis científicas………………………………………… José L. Falguera

As iluminacións de Mario Bunge e a medicina………………………. Daniel Flichtentrei

Mario Bunge e a súa proposta superadora da epistemoloxía mecanísmica para a abordaxe dos problemas epistemolóxicos e ontolóxicos en ecoloxía... Carolina I. García Curilaf & Guillermo M. Denegri

Idea de filosofía, metafilosofía e filosofar en Mario Bunge……………….. Luís G. Soto &

Miguel Á. Martínez Quintanar

O enfoque mecanicista-sistémico de M. Bunge sobre a explicación científica.. Olga Lucía Gómez Gutiérrez e Germán Guerrero Pino

Apuntes sobre a ontoloxía dos mecanismos…………………………………. Rafael Gonzáles del Solar

Máquinas e mecanismos na explicación científica………………………….. Andrés L. Jaume Rodríguez e

Pablo Vera Vega

A emerxencia da axioloxía dentro da práctica técnica……………………… Diego Lawler

Homenaxe a Mario Bunge. Filósofo, científico, humanista e educador arxentino-

canadense universal. Prometeo liberado…………………………………………, Alfonso Lizarzaburu

A ontoloxía de Mario Bunge e a filosofía da mente………………………. Martin Mahner

A filosofía política de Mario Bunge……………………………………………. Antonio A. Martino

Mario Bunge: o gran pensador, sabio e home………………………………… Ignacio Morgado

Biografía do filósofo Mario Bunge……………………………………………. Jesús Mosterín

Mario Bunge, na complexa Arxentina de 1955 a 1966……………………….. Eduardo L. Ortiz

Para Mario Bunge, unha de cal e outra de área……………………………… María Xosé Queizán

Que é e como se mide a cultura científica……………………………………. Miguel A. Quintanilla

A Filosofía Física de Mario Bunge…………………………………………… Gustavo E. Romero

Filosofía para médicos……………………………………………………….. Javier Sádaba

Reflexións filosóficas dun dentista baixo a luz de Mario Bunge…………….. David Suárez Quintanilla

Mario Bunge e José Ferrater Mora: unha afinidade de ser e de pensar……… Carla Isabel Velásquez

O cambio en física: desde Grecia ata agora. Homenaxe a Mario Bunge…… Héctor Vucetich

Breves consideracións sobre Parasitismo animal……………………………. Francisco G. Yannarella

O parasitismo animal como subsistema……………………………… Yannarella, Francisco; Chaparro, Mauro; Orensanz, Martín; Denegri, Guillermo

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 31

 

SUMARIO:

PRESENTACIÓN: Avelino Muleiro

 

A.- PENSAMENTO

Mario Bunge:

Novo Prologo 2015 á SOCIOLOXÍA DA CIENCIA

Luz Marina Barreto:

As razóns morais ou en defensa do universalismo moral

B.- ORCELLÓN

Manuel Alonso Macías

Dona Manuela. Unha extraordinaria muller na Comarca do Carballiño dos anos vinte e trinta do pasado século XX

Xoán Manuel Valcárcel Obelleiro

Debesa de Balvoa

 

Estanislao Fernández de la Cigoña-Núñez

Os reloxos mecánicos de torre de carácter relixioso da comarca do Carballiño: igrexas de Dacón (Maside), O Campo (O Irixo) e Punxín

Miguel Álvarez Soaje

Estudo da composición do botamen farmacéutico conservado no mosteiro de Sta. María A Real de Oseira (Ourense)

Xosé Ricardo Rodríguez Pérez

De Garabás e Maside: Os tratantes, chaláns ou corredores de gando

 

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 30

 

SUMARIO:

PRESENTACIÓN: Avelino Muleiro

Xesús Alonso Montero: Curriculum e bibliografía

As enquisas lingüísticas e literarias de Xesús Alonso Montero. Unha aproximación
á socioloxía da lingua e da literatura
Ana Acuña

Don Xesús Alonso Montero e a súa aportación aos estudos clásicos
Mª Teresa Amado Rodríguez

“Á cregaxe”, de Manuel Leiras Pulpeiro: Unha nota de crítica textual
Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda

Oteriano e Oteriana
Patricia Arias Chachero

Testimonio homenaje a Xesús Alonso Montero
Manuel Aznar Soler

A voz heterodoxa de Xesús Alonso Montero
Carmen Blanco Ramos

Os “versos” satíricos de Xesús Alonso Montero
Victor Campio Pereira

A casa dos avós
Xan Centrón

Pedro Petouto: Novas achegas á figura dun mestre singular
Antón Costa Rico

Unha luz especial
Víctor F. Freixanes

Entre ribeiraus
Frutos Fernández González

Lección do profesor aletófilo na súa clase de retórica e poética sobre a verdade
e as dificultades
Gregorio Ferreiro

Alonso Montero, un dos meus Mestres gratuítos
Xesús Ferro

Xesús Alonso Montero, profesor
Valentín García Gómez

Un informe policial incompleto: Xesús Alonso Montero e o compromiso intelectual
José Gómez Alén

Algunos de mis encuentros con Xesús Alonso Montero
José Manuel González Herrán

Tres amigos e un poema
Luís González Tosar

Xesús Alonso Montero, obxecto poético
Modesto Hermida

Ateo
Bieito Ledo

Xesús Alonso Montero, poeta
Arcadio López-Casanova

Ateo, republicano e comunista
Inma López Silva

Tres libros de Xesús Alonso Montero
Basilio Losada

Catro décadas, corenta anos e algúns días
Esperanza Mariño Davila

Xesús Alonso Montero en Madrygal. Revista de Estudios Gallegos. Universidade
Complutense
Carmen Mejía Ruiz

Homenaje a Xesús Alonso Montero
Ana Paula Mejuto Soba

Do “Porvir da lingua galega (1968) ao informe dramático (1973)”. A crise da conciencia
lingüística galega e o futuro do idioma
Henrique Monteagudo

O fillo da tía Angelina
Clodomiro Montero

Dende 1962
Xosé Neira Vilas

A colección “Arealonguiña”
Camiño Noia Campos

Xesús Alonso Montero, o canteiro da historia
Carlos Núñez Le Vieux

De Fratria et amicitia
Xesús Rábade Paredes

Lugo 1960: Don Jesús, un profesor diferente, un home imprescindible
Arturo Reguera

Xesús Alonso Montero, no camiño
Armando Requeixo

A lección de Xesús Alonso Montero do 10 de marzo de 1972
Claudio Rodríguez Fer

Antonio Machado en Xesús Alonso Montero
Olivia Rodríguez González

O azaroso e o necesario. Vinculacións con Xesús Alonso Montero
Mª Xosé Queizán

Un aspecto pouco coñecido da bio-bibliografía de X. A. M.
Antón Santamarina Fernández

Arredor do concepto de vangarda
Anxo Tarrío Varela

Alonso Montero, orador
Andrés Torres Queiruga

Carta a Xesús Alonso Montero
Helena Villar Janeiro

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 29

SUMARIO:

PRESENTACIÓN: Avelino Muleiro

Xosé Filguiera Valverde, magister da poesía medieval galega
Xesús Alonso Montero

Unha panacea do século XVIII a exame. Os pos purgantes do doutor Ailhaud
Miguel Álvarez Soaje

Modernidade e cosmopolitismo en América Latina como condicións para a
emancipación
Luz Marina Barreto

Abonda a liberdade?
Mario Augusto Bunge

Claves do cerebro na apreciación da beleza: Un conto de dous mundos
Camilo J. Cela-Conde e Francisco J. Ayala

Os reloxos mecánicos e laicos das torres do Orcellón: Maside, O Carballiño e
San Cristovo de Cea
Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez

A pegada franciscana. De Ourense ao Carballiño
José Manuel García Iglesias

Liberto López Penedo. Un loitador pola liberdade
Eladio Munín

Do cerebro preprogramado á capacidade de esculpir o noso propio cerebro: a
Autoprogramación como clave da Neurofelicidade
Manuela Martínez Ortiz

Quen é eu? A construción da identidade
Jenny Moix

Como nos inflúen os olores
Ignacio Morgado

Sobre a noción de individuo
Jesús Mosterín

 

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 28

SUMARIO:

PRESENTACIÓN: Avelino Muleiro

I. ORCELLÓN. San Cristovo de Cea.

Cea: breves apuntes histórico-onomásticos
Frutos Fernández.

Poesía das Terras de Cea: tres incursións
Xesús Alonso Montero

Cruces, cruceiros e petos do concello de San Cristovo de Cea
Estanislao Fernández de la Cigoña.

Xente do pasado. Persoeiros de San Cristovo de Cea
Xosé Ricardo Rodríguez

A vez para a coza do pan
Modesto Hermida.

Pan de Cea
Xosé Dalama

Oseira fíxose xeografía de esperanza para Galicia
Gerardo Martín


II. INVESTIGACIÓN

Algunhas notas para os calendarios
César Camoira Vega

Monumento aos Irmáns Prieto
Mercedes Gallego

A razón de Balbino
Pilar García Negro

Alquimia e metalurxia na antiga xurisdición do Orcellón
Miguel Álvarez Soaje


III. A FELICIDADE


A felicidade

Gueshe Tending Tamding

O ben-estar

Javier Urra

O estrés, un estado interoceptivo negativo que compromete o benestar e a felicidade
Ignacio Morgado

Felicidade flexible
Jenny Moix

Como reprogramar o teu cerebro
Manuela Martínez

As dúas caras da felicidade
Javier Sádaba

Ortega e a sabedoría
Jesús Mosterín

 

 

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 27

 

SUMARIO:

PRESENTACIÓN: Avelino Muleiro

Xes˙s Alonso Montero: La revolución y la novela en Rusia (1877): talento e cultura de dona Emilia.

Mónica Bar Cendón: Emilia Pardo Bazán e a pena capital. A Pedra Angular a debate

María Pilar García Negro: A concepción da Galiza en Dª Emilia Pardo Bazán (De como a terra nunca podería ser Terra)

Modesto Hermida: Unha epístola agrarista da condesa de Pardo Bazán

Xosé Ramón Iglesias Veiga: Emilia Pardo Bazán e Antonio Palacios na exposición de "Arte Gallego" de 1917

Felipe-Senén López Gómez: Murguía,dona Emilia a "Sociedade de Folk-lore Galego" e un "Cantigueiro de Beade" polo medio

Carmen Panero: A franqueza liberal de dona Emilia. Cartas a Galdós, Asís Taboada e Augusta Cisneros

Isabel Parreño: @emilia#pardobazan

Matilde Pepín Fernández: Semblanzas de Emilia Pardo Bazán

María Xosé Queizán: Emilia Pardo Bazán magnífica absoluta soberana

Xulia Santiso: Sobre o Cisne de Vilamorta

María Mercedes Taboada Oterino: Emilia Pardo Bazán e O Carballiño

Casa Museo Emilia Pardo Bazán Espazo Convocante

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 26

 

SUMARIO:

1.- PRESENTACIÓN: Avelino Muleiro

2.- ENTREVISTA

• Ana Isabel Rodríguez Bernárdez

• Entrevista a Bautista Goyel Álvarez Domínguez

3.- ORCELLÓN:

a) CARBALLIÑO

• Avelino Muleiro: Presentación libro Toponimia do Carballiño

• Frutos Fernández: Toponimia do Carballiño

• Rafael Otero Janeiro: Informe sobre o Proxecto de acondicionamento da contorna do Templo da Veracruz no Carballiño

• Óscar Gónfer: O Plan Poché na Praza e ámbito do Templo da Vera Cruz do Carballiño

b) SAN AMARO

• Estanislao de la Cigoña-Núñez: Cruces, cruceiros e petos do Concello de San Amaro

• José Ricardo Rodríguez Pérez: Pazos do San Amaro. Linaxes e labras heráldicas

• Ana Isabel Rodríguez Bernárdez: Un centro budista en Ventoselo (San Amaro) CHU SUP TSANG

• Pilar Higuero: Viños de calidade en San Amaro: O viñedo biodinámico do Pazo de Sabariz


4.- INVESTIGACIÓN

• Carmen Chica: Poesía das dúas beiras: Rosalía de Castro e Emily Dickinson

• Luz Marina Barreto: Os padres Capadocios e o concepto de persoa

• Yolanda Álvarez González, Luís Fco. López González e Miguel Ángel López Marcos: A ocupación do espazo común e privado na citania de San Cibrán de Lás

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 25

(Un número extraordinario de máis de 250 páxinas)

 

SUMARIO:

Avelino Muleiro
       Presentación

Xosé Neira Vilas
       A nosa lingua

Luis González Tosar
       Víctor Campio Pereira, un poeta de soños e intimidades

Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez
       Os fundidores das campás do Carballiño

Ladislao Castro
       A Cidade de San Cibrao de Las e as fermosas pedras

Rafael Otero
       Arquitectura, tempo e memoria

Nieves Amado
       O Entroido Galego na Idade Media. Referencias documentais

José Manuel García Iglesias
       A escultura de Manuel Torres

Xesús Alonso Montero
       Observacións sobre o poema 4 de “Cantares Gallegos” de Rosalía de Castro

Modesto Hermida
       O cisma de C.

Carlos Varela
       A seguridade contra a criminalidade nos edificios relixiosos

Daniel Raventós
       A configuración política dos mercados, a crise económica e a renda básica

Héctor Vucetich
       As dúas culturas: unha visión desde as ciencias duras

Ricardo Guerrero
       Unidade e flexibilidade da vida: o enlace ecoevolutivo

Martin Mahner
       Deseño intelixente: a nova forma da proba teleolóxica de Deus

Ignacio Morgado
       A violencia, hérdase ou apréndese?

Adolf Tobeña:
       Cerebros femininos e masculinos: do talento á combatividade

Corina Yoris
       Soberanía: aproximación histórica a un concepto medieval

Luz Marina Barreto
       A pena de morte e o estado de dereito

Javier Sádaba
       Vida boa, felicidade e vida cotiá

Salvador Giner
       Dignidade cívica

Jesús Mosterín
       Natureza humana, bioloxía e convención

Mario Bunge
       Filosofías e fobosofías

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 24.

 

SUMARIO:

Avelino Muleiro García
       Presentación

Celso Fernández López
       Na lembranza... Arturo Vázquez, o gaiteiro de Vilamoure

Ana Isabel Bernardez
       Entrevista a Alberto Cortez

Ramón Lapiedra
       A mecánica cuántica e o fracaso experimental do realismo

Estanislao Fernández de la Cigoña-Núñez
       Cruces, cruceiros e petos do concello de Punxín

Xoán Rúa
       Fotos en cor do patrimonio do concello de Punxín

Carlos Varela
       Os tribunais e o territorio: contribución ó debate para unha nova xeografía da xustiza

Ana Ulla
       É certo que somos pó de estrelas?

Evaristo Riande
       Disputas entre dous grandes inventores e a cadeira eléctrica

Xosé Ricardo Rodríguez Pérez
       O San Wintila de Punxín. O romeiro Wintila Horia e outras pegadas

 

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 23.

 

SUMARIO:

Avelino Muleiro García
       Presentación

Modesto Hermida
       Poemas

Ana Isabel Bernardez
       Entrevista a Acisclo Manzano: o escultor poeta

Elixio Villaverde
       O escudo heráldico municipal do Irixo. Argumentacións históricas e antropolóxicas para unha enseña

Estanislao Fernández de la Cigoña-Núñez
       Cruces, cruceiros e petos do concello de Piñor

Xoán Rúa
       Fotos centrais

Xosé Ricardo Rodríguez Pérez
       O Beato Juan Jacobo Fernández, natural de Moire, freguesía de Stª Mª de Carballeda, concello de Piñor

Rafael Melero
       Poemas inéditos

Ignacio Morgado
       Psicobioloxía da maldade. R. Hös, Comandante de Auschwitz

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 22.

 

SUMARIO:

Avelino Muleiro García
       Presentación

Óscar González Fernández (Gonfer)
       Na lembranza… Xosé Anxo González Nóvoa

Estanislao Fernández de la Cigoña-Núñez
       Cruces, cruceiros e petos do concello de Maside

Xosé Ricardo Rodríguez Pérez
       Reseña do patrimonio arquitectónico e monumental de Maside

Frutos Fernández González
       Polbo ou pulpo? Polbeiros ou pulpeiros?

Xoán Rúa
       Fotos en cor do patrimonio do concello de Maside

Xosé Ricardo Rodríguez Pérez
      
Viaxe ó berce dos cervato ourensáns

Mario Bunge
       Sancho despois de don Quixote

Xesús Alonso Montero
       Prólogo á antoloxía de Víctor Campio Pereira.
Quince sonetos de amor e once poemas máis

Luz Marina Barreto
       Sexualidade humana, hostilidade e violencia de xénero. O enfoque de Robert J. Stoller

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 21.

 

SUMARIO:

Avelino Muleiro García
       Presentación

Bieito Iglesias Araujo
        O Irixo, mundo perdido e atopado na palabra acesa
do poeta

José Ramón Estévez Gómez
        Na lembranza… don Emilio Duro Peña

Eladio Munín
        Entrevista… Manuel García Otero

Estanislao Fernández de la Cigoña-Núñez
        Cruces, cruceiros e petos do concello do Irixo

Antonio González Bernárdez
        Unha breve historia da Cooperativa Santa Mariña
de Loureiro

Luís González Tosar
        Crónica do outro

Xoán Rúa
        Fotos en cor do patrimonio do concello do Irixo

Antonio Piñeiro
        A “Insua dos poetas”: Terra, tempo e palabra

Xosé Lois Ferradás
        Nunha aldea do Irixo nos anos sesenta

Basilio Cegarra e Xoán Rúa
        San Xulián de Astureses

Evaristo Riande
        É viable a reviviscencia por técnicas criónicas de
seres humanos clinicamente mortos?

Jordi Agustí
        Darwin e a crise da idea de progreso

Xosé Neira Vilas
        Un rapaz de medio século

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 20.

 

SUMARIO:

Avelino Muleiro García
     Presentación

Portada libro O Carballiño 1869-1979. Álbum fotográfico da vila do Arenteiro


Dolores e Maricarmen Alonso
     Na lembranza... Gabriel Alonso González

Ana Isabel Rodríguez Bernárdez
     Entrevista... Jaime Enríquez Paradela

Modesto Hermida
     
Laudatio da mimosa no Carballiño

Carlos Varela
     A relevancia social dos montes veciñais en man común na Galicia do século XXI

Andrés Moya
     Naturalización, darwinización e transevolución

Xoán Rúa e Xosé Luis Fernández
     Fotos en cor do patrimonio do concello do Carballiño

Frutos Fernández
     Xentes do Carballiño

Evaristo Riande
     Será o hidróxeno a enerxía do futuro?

 

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 19.

SUMARIO:

Avelino Muleiro García
     Presentación

Manuel Vilanova
     Dous poemas

José Luis García
     Mundo inmediato de Rafael Melero

Ana Isabel Rodríguez Bernárdez
     Entrevista... Evaristo Riande

José Luis Sobrado
     Unha pequena andaina polas terras de Boborás

Estanislao Fernández de la Cigoña
     Cruceiros e petos do concello de Boborás

Gerardo Sacau Rodríguez
      Terras de Boborás con nome propio

Juan Rúa
      Fotos en cor do patrimonio do concello de Boborás

Xavier Bellés
     Darwin e a expresión das emocións

Francisco Pelayo
     Darwin e a controversia entre creación e evolución

Carlos Castrodeza
     As miserias de Darwin

Juan Moreno
     A teoría sobre evolución por selección natural

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 18.

 

SUMARIO:

Avelino Muleiro García
     Presentación

Xosé Luís Varela
     Hórreos de Beariz en ruína (debuxos)

Avelino Muleiro García
     Presentación acto Neira Vilas

Ramón Regueira
     Por que e que da obra de Neira Vilas

Xesús Alonso Montero
     Balbino, o pantrigo, o amor e a conciencia de clase

Xosé Neira Vilas
     Discurso na homenaxe a Balbino

Xoán Rúa
      O concello de Beariz

Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez
     Cruceiros e petos de Beariz

Gerardo Sacau
     Polos vieiros da toponimia de Beariz

Gerardo González Martín
     Pregón XLIV Festa da Mimosa

Xoán Rúa
     Fotos en cor de monumentos e paisaxes de Beariz

Xosé Luís Varela
      Hórreos do concello de Mondariz (Debuxo)

Xosé Carballido
     Outro modelo de reforma das estruturas agrarias

Felisindo González Iglesia
     O
s petroglifos da Ermida en Eiras, solsticios e territorio

Jesús Zamora Bonilla
     Pero, non ía acabar a ciencia coa ideoloxía e coa relixión?

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 17.

SUMARIO:

Avelino Muleiro García
     Presentación

Galería de fotos: ano de neves
     Oseira (Foto de Emilio Fernández)
     Veracruz

Xesús Alonso Montero
     Na lembranza... O latinista de Riobóo: O P. Sergio Álvarez Campos

Ana Isabel Rodríguez Bernárdez
     Entrevista ... Arturo Datorre

Galería de fotos: ano de neves (2)
     Camping
     Balneario

Emilio Lamo de Espinosa
     O novo mundo. Configuración dos novos poderes.

Daniel Reventós
     Para qué se quere a Renda Básica e cómo se pode financiar.

Felisindo González Iglesias
    O patrimonio, esquecido, no San Amaro. Análise da situación do patrimonio nun concello rural da provincia de Ourense

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 16.

SUMARIO:

Avelino Muleiro García
     Presentación

Xulio Fontes
     A primavera
e A eira

Ana Isabel Rodríguez Bernárdez
     Na lembranza... Don Felisindo Álvarez Xesteira

Ana Isabel Rodríguez Bernárdez
     Entrevista ... Teresa Táboas

Xesús Alonso Montero
     Dous artigos sobre o Carballiño dun xeógrafo... Albino Núñez Domínguez

Modesto Hermida
     A pertinencia poética das palabras esquecidas

Carlos Varela
    Festa da Mimosa

Luz Marina Barreto
     Os usos da diversidade (e por que hai que protexela)

Ismael González
     Unha pequena semblanza de Antonio García Varela

Xulio Fontes
     Regresión no espazo e A enxoitar

Miguel Ferrer
     A crise da biodiversidade: O home e outras especies ameazadas

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 15.

 SUMARIO:

Avelino Muleiro García
     Presentación

Xulio Fontes
     Muíños da memoria

Irmá María Josefa Leiro Mosquera
     Na lembranza Don Agustín Mosquera Gil

María e Marisa Crespo Leiro
     Recordos do tío Agustín

Ana Isabel Rodríguez Bernárdez
     Entrevista... Ismael González Díaz

Frutos Fernández González
     A aldea ideal

María Dolores Fernández Marcos
     A acción das augas mineromedicinais

Xulio Fontes
     A fame

Victoria Camps
     A autonomía e as súas perversións

José Luis Villacañas
     A improbabilidade da multiculturalidade e o seu Valor. Escenas de historia e de futuro

Xulio Fontes
     Retorno

Ricardo Guerrero
     Gaia: bases científicas e implicacións éticas

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 14.

 

SUMARIO:

Presentación
-Avelino Muleiro García

Os nomes dos montes
-Manuel Vilanova

Na lembranza…Francisco Alejo Ramón De los Arcos Pérez
-Ana María e Enrique De los Arcos Lage

Entrevista...Felipe Senén López Gómez
-Pilar Abraldes e Frutos Fernández

Emocións e intelixencia social. As claves para a alianza entre os sentimentos e a razón
-Ignacio Morgado Bernal

A Veracruz de San Cibrao do Carballiño, un santuario inacabado
-José Ramón Iglesias Veiga

Reconstrución pictórica do proxecto monumental e edificacións complementarias da Veracruz do Carballiño
-Juan Valcárcel

Gaudí e a súa obra
-Francisco Dapena Alfonsín

Os centros termais do século XXI
-Constantino Freire Magariños

O sapo das veigas
-Luís García Mañá

Os retratos do bispo frei Anselmo de la Peña
-Carlos De la Peña Vidal

Talasoterapia
-Rosa Meijide Faílde

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 13.

 

SUMARIO:

Presentación
Avelino Muleiro García

Autorretrato
-Rafael Melero

Na lembranza…Maximino Fontán.
-María Jesús Fontán González

Entrevista… María Teresa Miras Portugal
-Ana Isabel Rodríguez Bernárdez

Reflexións sobre a historia da Castela Ourensá
-Frutos Fernández González

Tecendo memorias. O difícil exercicio de recuperar o pasado
-Julio Prada Rodríguez

O Beato Xoan Xacobe Fernández, martirizado en Damasco
-Estanislao Fernádez de la Cigoña Núñez.

 

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 12.

 

SUMARIO:

Presentación
Avelino Muleiro García

Debuxo a plumilla dun lateral da igrexa da Vera Cruz
-Raquel Carro Arenas

Na lembranza…Jaime Ferreiro Alemparte.
-Rafael Otero Janeiro

Entrevista… José Manuel Gallego Jorreto
-Ana Isabel Rodríguez Bernárdez
-Xoán Rúa Prieto

En carne viva. La insoportable levedad del ser ( J. Valcárcel)
-Tareixa Taboada.

Perdoanado ao que nos ofende. Unha reflexión…
-Luz Marina Barreto Guerra

El horizonte.
-Rafael Melero.

As covas graníticas das Adegas. Santa María de Mesiego (O Carballiño)
-Estanislao Fernádez de la Cigoña Núñez.

Notas sobre a familia de Antón Losada Diéguez.
-Frutos Fernández González.

O corazón de Philipides. A batalla de Maratón.
-Enrique de los Arcos Lage.

A apreciación da beleza na evolución humana.
-Camilo José Cela Conde e alt.

 

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 11.

 

SUMARIO:

Presentación
Avelino Muleiro García

Debuxo da praza da República do Carballiño
Teresa Cámara.

Na Lembranza…. Frei Anselmo de la Peña, o primeiro dos Bispos de Cabanelas (O Carballiño)
Estanislao Fernández de la Cigoña e Nuñez.

Entrevista…Don Francisco Dapena Alfonsín.
Maricarmen Paniagua Mariño.

A conducta dos homínidos.
Carmen Maté.

Alvaro das Casas expoñente dunha xeración (¿a do 28?)
Alvaro Varela Suances-Carpegna.

Cerebro e cultura.
Javier DeFelipe.

Teoría, "verdade" e realidade nas construccións científicas.
Eudald Carbonell e Policarp Hortolá.

 

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 10.

Presentación
Avelino Muleiro García

Os poemas do Carballiño
Xiao Roel.

Na Lembranza…. Expedientados e depurados. A xustiza municipal na comarca do Orcellón.
Julio Prada Rodríguez.

Entrevista…Don Carlos Varela García.
Ana Isabel Bernárdez Rodríguez.

Pregón para unha flor.
Víctor Moro Rodríguez.

O Parque do Carballiño. A historia, as árbores e algunhas consideracións respecto ao medioambiente.
Xulio Alvarez Crespo.

Os gnósticos.
Antonio Piñero

¿Foi Santiago Ramón y Cajal o verdadeiro descubridor da sinapse?
Ignacio Morgado Bernal.

Epitafios e aforismos do Carballiño e bisbarra.
Estanislao Fernández de la Cigoña Núñez.

Información +Comprensión = Coñecemento.
Mario Bunge.

Chuvia ventureira / Poemas a Cea.
Ramón Otero Pedrayo.

 

ÁGORA DO ORCELLÓN Nº 9.

Presentación.
    - Avelino Muleiro García

Na Lembranza… Padre Samuel Eiján.
    - María Gloria Eiján Moyano.

Entrevista a don Jesús Souto Prieto.
    - Ana Isabel Rodríguez Bernárdez

A rodaxe de Monsignor Quixote: Os días en que Obi-Wan-Kenobi parou no Carballiño.
    - Miguel Anxo Fernández

Augas Mineromedicinais.
    - Antonio Freire Magariños.

Manuel María e o Orcellón
    - Xesús Alonso Montero

Democracia e Globalización.
    - Jesús Mosterín

A cidade é unha aula sen portas.
    - María Ángeles Durán

As supersticións galegas.
    - Luis Miravalles.

Racha de tolos, aparbados ou maniacos que pasaron por Cea nesta meta de sigro (1900-1970) coñecidos de vista.
    - Tío Pepe.

Versos en píldoras
    - Xacobe

A espera
    - Carlos Fernández

 

ÁGORA DO ORCELLÓN nº 8

Presentación
    - Avelino Muleiro García.

25 anos da Coral do Carballiño.

Na Lembranza… Don Enrique de los Arcos Fajardo
    - Ana Isabel Rodríguez Bernárdez

Entrevista a don José Rodríguez Presas.
    - Ana Isabel Rodríguez Bernárdez.

Pregón para a Festa da Mimosa
    
- Gonzalo Navaza Blanco

Psicobioloxía da aprendizaje
    - Ignacio Morgado Bernal

Os premios Losada Diéguez
    - Pío Moa Banga

Presencia de Cachamuíña en terras do Carballiño II
    - Emilio Estévez Rodríguez

A andoriña das vilas (Delichton urbica) na bisbarra do Carballiño.
   -  Estanislao Fernández de la Cigoña.

A Pena Corneira
    - Xosé Benito Reza

A forxa: de elementos arquitectónicos a complementos decorativos.
    - Luis Miravalles

Monumento á emigración.
    - Carlos Montes e Rogelio González (Escaleira)

 

ÁGORA DO ORCELLÓN nº 7

Presentación
    - Avelino Muleiro García.

Cemiterio do Mosteiro de Oseira.

Na Lembranza… Lembranzas de Papá
    - Juan José Enríquez de Dios

Na Lembranza… Don Marcelino Enríquez Parrondo
    - Adolfo Otero Cerdeira

Na Lembranza… Marcelino Enríquez Parrondo
    - Xosé Fariña Jamardo

Entrevista... José Pereira Corral (un arrieiro do Carballiño)
    - Ana Isabel Rodríguez Bernárdez.

O cruceiro da Ponterriza, unha rareza iconográfica no Concello do Carballiño
    
- Luis Miravalles Rodríguez

Pequenas historias das medidas agrarias desde os primeiros tempos ata a implantación do sistema métrico decimal (1880)
    - Manuel Torres Campos

Claustro do Mosteiro de Oseira.

Reflexións éticas sobre a clonación
    - Luz Marina Barreto Guerra

 

ÁGORA DO ORCELLÓN nº 6

Presentación.
     - Avelino Muleiro García

Mi ofrenda
     
- José Calvo Sotelo

Na lembranza...Emilio Nogueira Dacosta
     
- Isabel Nogueira Blanco

Entrevista a…José Luis Cuerda
      - Miguel Anxo Fernández e Carlos Rodríguez

Individuo, comunidade, cidadanía
     
- Antoni Doménech

Augaforte e óleo de Laxeiro da Colección Fundación Laxeiro. Vigo.

O castelo do Orcellón no centro da crise social e política de Galicia nos comezos do século XII.
     
- Xosé Barreiro Somoza

A flor da noite.
     
- Manuel Vilanova Rodríguez

Tecnología e sanidade: un binomio en auxe
     
- Alexandre Hermida Mondelo

Presencia de Cachamuíña en terras do Orcellón
     
- Emilio Estévez Rodríguez

A obra poética de Rafael Melero
     
- Xosé Luís García Rodriguez

 

ÁGORA DO ORCELLÓN nº 5

Presentación
     - Avelino Muleiro García

Na lembranza…Notas para unha semblanza biográfica sobre Adolfo Otero Landeiro.
     - Adolfo Otero Cerdeira

Entrevista…Camilo Rodríguez Pérez
      - Ana Isabel Rodríguez Bernárdez

Na pescuda do significado do topónimo ORCELLÓN
     
- Gerardo Sacau Rodríguez

Cerebro, metáforas e psicoloxía
    
- Jesús Mosterín de las Heras

Termalismo: unha visión xeolóxica
     
- Ismael Rincón Portela

O home e a auga
     - Luís González Rodríguez

As augas misteriosas. O seu coñecemento actual
     
- María G. Souto Figueroa

 

ÁGORA DO ORCELLÓN nº 4

Presentación.
     - Avelino Muleiro García.

Comité Científico de Ágora do Orcellón, (curriculum) (II):
     - Xosé Luís Barreiro Rivas.
    
- Emilio Lledó Íñigo.

Na Lembranza: Manuel Bravo Silvares, Mariño.
     - Víctor Manuel Santidrián Arias.

Entrevista...a Manuel Souto Cacabelos.
     - Xosé Luís García Rodríguez.

O arquitecto Daniel Vázquez-Gulías deixou a súa pegada na comarca do Carballiño.
  
   - María Teresa Puga.

Os camiños de Santiago, os peregrinos e a tumba apostólica.
     - Xabier Ocaña Eiroa.

Aquela parte da nosa historia que non viña na “enciclopedia”: AS MORTES DE OSEIRA.
     - Emilio Fernández Vázquez.

Mimosas.
     - Ana Belén Fernández Rodriguez.

Unha aposta pola sostibilidade..
     - Xosé Manuel Pereira Cordido.

Termalismo: a cultura da auga e as novas tecnoloxías.
     - Mayte Suárez Santos.

 

ÁGORA DO ORCELLÓN nº 3

Presentación.
     - Avelino Muleiro García.

Himno do Carballiño.
 
    - Letra: Celso Dominguez. Música: Rogelio Groba.

Comité Científico de Ágora do Orcellón, (curriculum):
     - Xesús Alonso Montero.
     - Luz Marina Barreto Guerra.
     - Javier Echeverría Ezponda.
     - Luís Espada Recarey.
     - Ramón Febrero Devesa.
     - Salvador Giner San Juán.
     - Xaime Isla Couto.
     - Xosé Luís Legido Soto.
     - Walter Meyerstein.
     - Jesús Mosterín de las Heras.
     - María Xosé Queizán.
     - Xosé Antonio Rodriguez Vázquez.
     - Javier Sádaba Garay.
     - Adolf Tobeña Pallarés.

Na Lembranza: Antón Losada Dieguez.
 
    - Mercedes Losada Espinosa.

Óleos.
     - Antón Pulido.

Entrevista...a Juan Corral Pajariño.
 
    - Ana Isabel Bernárdez Rodriguez e Xosé Luís García Rodriguez.

As orixes do Carballiño.
     - Carlos Alberto Montes Marqués.

Lembranzas de Francisco Luís Bernárdez.
     - Xesús Alonso Montero.

 

ÁGORA DO ORCELLÓN nº 2

Presentación.
     - Avelino Muleiro García.

Noticias relacionadas co Instituto de Estudios Carballiñeses.
 
    - Comité de Redacción.

Pregón da XXXV Festa da Mimosa.
     - Xosé Luís Barreiro Rivas.

Os mortos daquel outono... Unha aproximación ó proceso e asasinato de Aquilino Sánchez.
     - Julio Prada Rodriguez.

O Carballiño na década dos cincuenta.
  
   - Xosé Fariña Jamardo.

Estudio Histórico-Artístico do Concello de Leiro.
     - Varios (Xulio Álvarez Crespo, Gonzalo Navaza, Xosé Antonio      Barge Gil, Gumersindo Marcos Conde,..). Coordenados por      Xoán Valcárcel Obelleiro.

A Nancy.
 
    - Eusebio Ferrer.


O labor lexicográfico de Don Eladio Rodriguez.
 
    - Xosé González Martinez.

ÁGORA DO ORCELLÓN nº 1

Presentación.
      - Avelino Muleiro García

Anagrama do Instituto.
     - J. Valcárcel

A Comarca do Carballiño á luz da Toponomástica.
     - Gerardo Sacau Rodríguez

A Igrexa da Veracruz do Carballiño: un tardío e singular exemplo do rexionalismo arquitectónico en Galicia.
 
    - Xosé Ramón Iglesias Veiga

Parla para O Carballiño ó redor da mimosa e tamén sobre outras cousas, por exemplo, polbo e viño.
     - Lalo Vázquez Gil

Acisclo en San Pedro de Vales.
     - Modesto Hermida García.

 

 

 

Hola Amig@s...


"O que converte a vida nunha bendición non é facer o que nos gusta, senón que nos guste o que facemos" (GOETHE)


©Instituto de Estudios Carballiñeses.

Contador